KEMISK RISIKOVURDERING OG APB

Kemisk Risikovurdering og APB er et nyt kursustilbud, der sætter fokus på kemi og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Måske er I ikke bevidste om, at I bruger kemikalier, hvilke krav der er til
håndtering eller kender brugbare metoder eller systemer til risikovurdering og kemikaliestyring. Kurset henvender sig til alle der arbejder med kemi på arbejdspladsen f.eks. inden for byggeri, anlæg, produktion, forskning, rengøring, kontor, ejendomsservice/facility m.m.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem CHYMEIA, der er ekspert inden for kemikalielovgivning, og ArbejdsmiljøCentret, som er specialiseret i praktisk kemikaliehåndtering. Blandingen af en teoretisk og praktisk tilgang sikrer, at du kommer hele vejen rundt om emnet arbejdsmiljø og kemikalier og at du som deltager får overblik over forpligtelser, risici, processer og lovkrav. Kurset er praktisk orienteret og har bl.a. fokus på:

• Kemiske risikovurderinger, udsættelse, instruktion og APB
• Anvendelse af elektronisk styring af kemioplysninger
• Vurdering af kemikalier og kemisk APV

Nyt pr. 21. marts 2019: Kurset vil naturligvis have fokus på at klæde dig på til at imødekomme de nye lovkrav, der træder i kraft d. 1. juli 2019, jf. Arbejdstilsynets hjemmeside.

Se det fulde program for Albertslund her.

Praktiske oplysninger om Kemisk risikovurdering og APB

Pris for deltagelse på kurset er 1.550 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart.

Tilmeld dig ved at klikke her.

Uddannelsen varer én dag og afholdes i Albertslund.

PROGRAM

Se det fulde program  for Albertslund her.

VIDENSDAG PÅ VEJ I BRØNDERSLEV
Vi er på vej med en vidensdag om samme emne i Brønderslev den 6. juni. Hold øje med siden for mere information.

KONTAKT

Vil du vide mere? Du kan finde svar på de fleste spørgsmål her. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@amcentret.dk