KEMISK RISIKOVURDERING OG INSTRUKTION

Kemisk risikovurdering og instruktion er et kursustilbud, der sætter fokus på, hvordan man kan gribe opgaven an og komme i gang med at få indarbejdet Arbejdstilsynets gældende kemiregler. Vi sætter fokus på sikkerhed og beskyttelse i forhold til den kemiske risiko i arbejdsprocessen.

Der fremvises metoder til brug for kemisk risikovurdering af processer med involvering af medarbejdere og ud fra erfaringer fortælles om, hvordan det kan gøres på en hensigtsmæssig måde. Der er desuden fokus på den kemiske instruktion – hvilke krav er der til den, hvem skal lave den, hvem skal have den, hvornår skal den gentages, hvad skal den omfatte m.m. Der gives eksempler på, hvordan den kemiske instruktion kan struktureres med involvering af medarbejdere og AMO.

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med kemi på arbejdspladsen, f.eks. inden for byggeri, anlæg, værksteder, produktion, forskning, forsyninger, life science, rengøring, kontor, ejendomsservice/facility, indkøb, kvalitet, miljø, bæredygtighed m.m.

Kurset er praktisk orienteret og har bl.a. fokus på:

• Kemisk APV og regler
• Erfaring med kemisk risikovurdering af arbejdsprocesser
• Erfaring med kemisk instruktion

Tilmelding
Uddannelsen foregår via fjernundervisning som online kursus og svarer til en ½ dags supplerende uddannelse. Kurset udbydes også som virksomhedstilrettet kursus som både online og fysisk kursus.

Find næste kursus i oversigten her, og tilmeld dig.

Praktiske oplysninger

Kurset udbydes både online og fysisk. Kurset kan også arrangeres som virksomhedstilrettet kursus enten online eller fysisk.

Det fysiske kursus varer 1 dag svarende til 1-dags supplerende uddannelse. Online kurset varer en halv dag og ligger typisk fra 12.30 til 16.00.

Pris og betingelser

I 2022 er prisen for deltagelse i fysisk kursus 2.850 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart (for abonnenter 2.679 kr. ekskl. moms).

I 2022 er prisen for deltagelse i online kursus 1.700 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart (for abonnenter 1.598 kr. ekskl. moms).

Kontakt

Vil du vide mere?  Du kan finde svar på de fleste spørgsmål her. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Pauline Fjord Andersen

Kursuskoordinator

70 10 90 80 · kursus@humanhouse.com