KEMISK RISIKOVURDERING OG INSTRUKTION

Kemisk risikovurdering og instruktion er et kursustilbud, der sætter fokus på, hvordan man kan gribe opgaven an og komme i gang med at få indarbejdet Arbejdstilsynets gældende kemiregler. Vi sætter fokus på sikkerhed og beskyttelse i forhold til den kemiske risiko i arbejdsprocessen.

Der fremvises metoder til brug for kemisk risikovurdering af processer med involvering af medarbejdere og ud fra erfaringer fortælles om, hvordan det kan gøres på en hensigtsmæssig måde. Der er desuden fokus på den kemiske instruktion – hvilke krav er der til den, hvem skal lave den, hvem skal have den, hvornår skal den gentages, hvad skal den omfatte m.m. Der gives eksempler på, hvordan den kemiske instruktion kan struktureres med involvering af medarbejdere og AMO.

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med kemi på arbejdspladsen, f.eks. inden for byggeri, anlæg, værksteder, produktion, forskning, forsyninger, life science, rengøring, kontor, ejendomsservice/facility, indkøb, kvalitet, miljø, bæredygtighed m.m.

Kurset udbydes af ArbejdsmiljøCentret, som rådgiver om praktisk kemikaliehåndtering. Kurset er praktisk orienteret og har bl.a. fokus på:

• Kemisk APV og regler
• Erfaring med kemisk risikovurdering af arbejdsprocesser
• Erfaring med kemisk instruktion

Uddannelsen varer en halv dag og afholdes løbende i hele landet. Aktuelt har vi skemasat kurset med afholdelse i Randers, Kolding, Holstebro, Søborg og Aalborg – tilmelding, tid og sted finder du nederst på siden her.

Se uddannelsesprogrammet for Kemisk Risikovurdering og Instruktion her

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Prisen for deltagelse på kurset er 1.550 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart.

Tilmeld dig ved at klikke nederst på siden her.

TID OG STED

RANDERS 26. maj 2020 kl. 12:30 – 15:30  •ArbejdsmiljøCentret, Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV

KOLDING 28. maj 2020 kl. 12:30 – 15:30 •Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

HOLSTEBRO 11. juni 2020 kl. 12:30 – 15:30 •AKON, Bjerregårdsvej 2, 7500 Holstebro

SØBORG den 25. juni 2020 kl. 12:30 – 15:30 •ArbejdsmiljøCentret, Dynamovej 11, 2860 Søborg

AALBORG 25. august 2020 kl. 12:30 – 15:30 •Game Streetmekka, Kridtsløjfen 10, 9000 Aalborg

PROGRAM

Se uddannelsesprogrammet for Kemisk Risikovurdering og Instruktion her

KONTAKT

Vil du vide mere? Du kan finde svar på de fleste spørgsmål her. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@amcentret.dk