KLAR KOMMUNIKATION, KROP OG KERNE

Kommunikation kan være en vanskelig størrelse, og det at kommunikere klart, sikkert og tydeligt falder ikke nødvendigvis os alle naturligt. Når kommunikationen ikke leveres hensigtsmæssigt, kan det have en uheldig og i nogle tilfælde endda ødelæggende effekt på overleveringen af budskaber og på det indbyrdes afsender/modtager-forhold. Et vigtigt fundament for et godt arbejdsmiljøarbejde er en hensigtsmæssig og værdiskabende kommunikation, hvor du netop via din kommunikation med klarhed evner at etablere fælles mål og forståelse.

Det supplerende 1-dags kursus Klar kommunikation, krop og kerne er tiltænkt ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, som skal kommunikere et budskab eller et emne videre til kollegaer. Undervisningen faciliteres af organisationspsykologer Jesper Bardrum og Anja Dahl Pedersen, som har særlig indsigt i og erfaring med arbejdet omkring kommunikation og kommunikationsteknikker samt stemme- og performancecoach Rikke Boisen, som har flere års erfaring med stemmetræning, kropssprog og performance.

Uddannelsen har fokus på fire hovedområder:

  • Kommunikation under bl.a. 1:1-møder, afdelingsmøder, udvalgsmøder eller oplæg for større forsamlinger.
  • Indsigt i hvordan du fremstår, når du kommunikerer med en kollega, en leder, en gruppe eller forsamling, så du undgår misforståelser, og sikrer dig, at du bliver hørt.
  • Kommunikationsteknikker, som giver dig større gennemslagskraft, mere tydelighed i din måde at kommunikere på og reducerer nervøsitet inden større præsentationer.
  • Stemme- og performancetræning, hvor du arbejder med dit kropssprog og tilegner dig en stærk stemme og fremtoning.

Sundhedsfaglig konsulent, stemme- og performancetræner Rikke Boisen fortæller her om de fordele, der er ved at træne sin stemme og ved at være bevidst om sit kropssprog. Du kan møde Rikke Boisen på kurset Klar kommunikation, krop og kerne: 

 

Uddannelsen varer én dag.

Kurset kan også afholdes som internt kursus i egen virksomhed.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kursets udgangspunkt er fagrelevante oplæg, drøftelser og øvelser, og du vil få rygsækken fyldt op med konkrete værktøjer.

I 2020 er prisen for deltagelse i dette kursus 2.700 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart. For vores abonnenter og BST-medlemmer er prisen 2.538 kr. ekskl. moms. I kursusprisen er inkluderet kursusmaterialer og forplejning.

TILMELDING

Tilmeld dig kurset ved at klikke nederst på siden her.

KONTAKT

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@amcentret.dk