KNÆK ULYKKESKURVEN

Ulykker er altid uheldige, og de kommer i mange forskellige farver og former. Lige fra manglende rækværk på byggepladsen og udslip af kemikalier i laboratoriet til skæve tunge løft af patienter og stilethæle på den glatte trappe. Selv om ulykker ser meget forskellige ud, så har de ofte en række fællestræk, som vi kan genkende og forebygge. En arbejdsulykke med sygefravær over 30 dage koster i gennemsnit arbejdsgiveren 58.400 kr. i kraft af omkostninger, der dækker produktionstab, løn til vikar m.m., og hertil kommer en eventuel bøde fra Arbejdstilsynet, for slet ikke at tale om de menneskelige omkostninger.

Med udgangspunkt i din egen hverdag får du på kurset værktøjer til at nedbringe og forebygge ulykker på din arbejdsplads. Med erfaringer fra både kommuner og private virksomheder giver vi inspiration til, hvad der virker, når ulykkeskurven skal knækkes. Hvordan får du justeret holdningen til ulykker på arbejdspladsen, og hvilke værktøjer skal bringes i anvendelse for at knække ulykkeskurven?

Kurset består både af faglig teori, en række cases og en diskussion af relevante situationer på deltagernes egne arbejdspladser.

Uddannelsen vil indeholde:

  • Principperne for forebyggelse, herunder forebyggelsestrappen og risikovurdering
  • Vi gennemfører en screening af det samlede arbejdsmiljø, identificerer udfordringer, analyserer og udarbejder handlingsplaner ud fra tankegangen 360 graders forebyggelse
  • Metoder og værktøjer til at forebygge arbejdsulykker
  • Vi introducerer konceptet Vision Zero, der baserer sig på forebyggelse som udgangspunktet for ambitionen om at nedjustere antallet af ulykker på arbejdspladsen. Forebyggelse skal tænkes ind i forretningsstrategien, og skal man have skabt en god forebyggelseskultur, er det vitalt, at man involverer topledelsen

Uddannelsen varer én dag.

 

Praktiske oplysninger

Der er p.t. ikke opslået datoer for dette kursus, men følg med på siden her, eller kontakt os for yderligere information.

Kontakt

Vil du vide mere?  Du kan finde svar på de fleste spørgsmål her. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Pris og betingelser

I 2021 er prisen for deltagelse i dette kursus 2.750 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart. For vores abonnenter og BST-medlemmer er prisen 2.585 kr. ekskl. moms. Vær opmærksom på eventuelle prisreguleringer per 1. januar. I kursusprisen er inkluderet kursusmaterialer og forplejning.

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@humanhouse.com