KRÆNKENDE HANDLINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Krænkende handlinger på arbejdspladsen kan være svære at forebygge og håndtere, for hvordan definerer og opfanger man en krænkende handling? Forskning viser, at det kan have betydelige helbredsmæssige konsekvenser, når de foregår — ikke alene for den, der udsættes for handlingerne, men også for de, der er vidner til den krænkende adfærd på arbejdspladsen. 

På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan jeres virksomhed forebygger og håndterer krænkende handlinger på arbejdspladsen, herunder mobning og seksuel chikane. Vi klæder jer på til at kunne imødekomme Arbejdstilsynets nye vejledning på området og giver jer indsigt i, hvordan I griber an at tage hånd om situationen og de involverede parter på ansvarlig vis, hvis sager om krænkende handlinger skulle opstå på jeres arbejdsplads.

Forebyggelse gennem information og dialog

Krænkende handlinger er inden for arbejdsmiljøområdet et relativt nyt begreb, der dækker over eksempelvis mobning, seksuel chikane og andre former for krænkelser, som kan opstå på alle niveauer på arbejdspladsen. I Arbejdstilsynets vejledning fremgår det nu tydeligt, at krænkende handlinger bør direkte sidestilles med enhver anden form for voldelig handling, og som arbejdsgiver har man altså pligt til at forebygge og håndtere ikke kun mobning og seksuel chikane, men også enkeltstående krænkende handlinger. Men hvordan griber man det an? Hvad gør man for at forebygge krænkende handlinger aktivt? Hvordan håndterer man klager om krænkende handlinger? Hvordan afdækker man sagen og tager hånd om alle involverede parter på ansvarlig vis?
Hos ArbejdsmiljøCentret står vi klar til at give svar på alt dette og meget mere, og på den supplerende uddannelse om Krænkende handlinger får du bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan defineres krænkende handlinger
  • Hvad betyder regelændringerne på området rent praktisk – for den enkelte, arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen og organisationen?
  • Hvorfor opstår krænkende handlinger?
  • Hvilke forebyggende tiltag kan igangsættes på området?
  • Hvordan afdækker man i sager om krænkende adfærd?
  • Hvilke håndterende tiltag kan igangsættes ved krænkende handlinger?

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kursets udgangspunkt er faglige oplæg, drøftelser og øvelser, og du vil få rygsækken fyldt op med konkrete værktøjer.

I 2019 er prisen for deltagelse i dette kursus 2.450 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart. For vores abonnenter og BST-medlemmer er prisen 2.303 kr. ekskl. moms. I kursusprisen er inkluderet kursusmaterialer og forplejning.

Uddannelsen varer én dag.

TILMELDING

Tilmeld dig kurset ved at klikke nederst på siden her.

KONTAKT

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@amcentret.dk