KRÆNKENDE HANDLINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Krænkende eller sexistiske handlinger på arbejdspladsen kan forebygges, hvis medarbejdere og ledere er opmærksomme på, hvordan de skal håndtere dem. Det er et vigtigt område at være opmærksom på, for forskning viser, at det kan have betydelige helbredsmæssige konsekvenser, når de foregår — ikke alene for den, der udsættes for handlingerne, men også for de, der er vidner til den krænkende adfærd på arbejdspladsen. 

På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan jeres virksomhed forebygger og håndterer krænkende handlinger på arbejdspladsen – herunder sexisme, seksuel chikane og mobning. Vi klæder jer på til at kunne imødekomme Arbejdstilsynets vejledning på området og giver jer indsigt i, hvordan I kan tage hånd om situationen og de involverede parter på ansvarlig vis, hvis sager om krænkende handlinger eller sexisme skulle opstå på jeres arbejdsplads.

Forebyggelse gennem information og dialog

Krænkende handlinger dækker over sexisme, seksuel chikane, mobning og andre former for krænkelser, som kan opstå på alle niveauer på arbejdspladsen. I Arbejdstilsynets vejledning fremgår det nu tydeligt, at krænkende handlinger bør direkte sidestilles med enhver anden form for voldelig handling, og som arbejdsgiver har du altså pligt til at forebygge og håndtere enhver krænkende handling. Men hvordan griber du det an? Hvad gør du for at forebygge krænkende handlinger aktivt? Hvordan håndterer du klager om krænkende handlinger? Hvordan afdækker du sagen og tager hånd om alle involverede parter på ansvarlig vis?

På den supplerende uddannelse om krænkende handlinger får du bl.a. klare svar på:

 • Hvordan defineres krænkende handlinger?
 • Hvad betyder reglerne på området rent praktisk — for den enkelte, arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen og organisationen?
 • Hvorfor opstår krænkende handlinger og sexisme på arbejdspladsen?
 • Hvilke forebyggende tiltag kan igangsættes på området?
 • Hvordan afdækker man sager om krænkende adfærd?
 • Hvilke håndterende tiltag kan igangsættes ved krænkende handlinger?
 • Få inspiration til, hvordan arbejdsmiljøgruppen understøtter det gode arbejdsmiljø, og hvordan arbejdsmiljøgruppen griber ind
  • når kommunikationen er vanskelig
  • når der opstår uoverensstemmelser og konflikter
  • når der er følelsesmæssige reaktioner eller upassende adfærd på arbejdspladsen

Tilmelding

Tilmeld dig kurset ved at klikke nederst på siden her.

 

Praktiske oplysninger

Kurset udbydes både online og fysisk. Kurset kan også arrangeres som virksomhedstilrettet kursus enten online eller fysisk.

Det fysiske kursus varer 1 dag svarende til 1-dags supplerende uddannelse. Online kurset varer en halv dag og ligger typisk fra 12.30 til 16.00.

>HENT PRODUKTBLAD

Priser og betingelser

I 2022 er prisen for deltagelse i fysisk kursus 2.850 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart (for abonnenter 2.679 kr. ekskl. moms).

I 2022 er prisen for deltagelse i online kursus 1.700 kr. ekskl. moms, som vil blive faktureret før kursusstart (for abonnenter 1.598 kr. ekskl. moms).

Kontakt

Vil du vide mere? Du kan finde svar på de fleste spørgsmål her. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

8710 8900 · kursus@humanhouse.com