TOOLBOX

I byggebranchen har formænd og projektledere et stort ansvar for deres ansatte, da det er dem, der planlægger og formidler godt arbejdsmiljø og samarbejde. Det er en vigtig opgave i en branche, der er udfordret af ulykker og nedslidning. Ved at kommunikere hensigtsmæssigt og inddrage de ansatte i den daglige planlægning er det muligt at højne den almene trivsel og forebygge ulykker. Det lærer du på Toolbox.

På Toolbox-kurset får du ikke bare fyldt værktøjskassen op – du lærer også, hvordan du bruger din nye viden til at højne arbejdsmiljøet på byggepladsen. Når du inddrager dine ansatte i det daglige sikkerhedsarbejde, kan du nemlig drage fordel af deres erfaring og viden. Toolbox henvender sig til dig, der er formand eller byggeleder på bygge- og anlægspladser, og som gerne vil lære at kommunikere dig til bedre trivsel og færre ulykker.

Toolbox er en efteruddannelse udviklet af NFA -det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har kommunikation og sikkerhedsplanlægning i højsædet. Toolbox er udviklet som et forskningsprojekt, hvilket betyder, at det løbende er blevet tilpasset for at give deltagerne det maksimale udbytte.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen udbydes udelukkende som virksomhedsrettet kursus og består af 22 ½ times undervisning fordelt på fem halve dage. Mellem hver undervisningsgang har du 14 dage til at løse en hjemmeopgave, der udfordrer dig til at bruge de redskaber, du har lært og trænet i undervisningen. På den måde har du mellem undervisningsgangene også mulighed for at teste værktøjerne med dit eget sjak.

På uddannelsen kommer vi ind på temaer som roller, kultur og konflikthåndtering, ligesom vi arbejder med målrettet kommunikation, sprog og kropssprog, forebyggelse og planlægning i det daglige.

Hvad lærer jeg på Toolbox?

Toolbox handler ikke kun om at få kendskab til en masse værktøjer – du skal også lære at bruge dem i praksis. Hver undervisningsgang har fokus på et overordnet tema, der klæder dig på til at forbedre kommunikation og sikkerhedsplanlægning på byggepladsen:

Dag 1: Ansvar, kommunikation og konflikthåndtering
Dag 2: Planlægning, sikkerhed og ulykker
Dag 3: Ledelse og samarbejde
Dag 4: Erhvervssygdomme og forebyggelse
Dag 5: Sundhed og kommunikation på tværs af kultur og sprog

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes udelukkende som virksomhedsrettet kursus. Kontakt os for at høre mere om dine muligheder

> HENT PRODUKTBLAD

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljøkoordinator • Vest

Chefkonsulent

3179 4845 · bl@humanhouse.com

Vibeke Rasmussen

Fysioterapeut • MEM • Øst

Chefkonsulent

4026 5925 · vira@humanhouse.com