DEN VIDEREGÅENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE (VAU)

Den videregående arbejdsmiljøuddannelse (VAU) er en overbygning til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og den lovpligtige koordinatoruddannelse. Med fire målrettede kurser fører vores erfarne konsulenter dig sikkert gennem hele arbejdsmiljøområdet og giver dig en solid viden, du kan bruge i dit arbejdsmiljøarbejde. VAU er en dybdegående videreuddannelse, der giver dig en tilbundsgående viden på hele arbejdsmiljøområdet.

Uddannelsen består af tre faste kurser, fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø og ergonomi og adfærd, samt ét valgfrit 1-dags kursus, der er særligt relevant for din virksomhed. Hvert kursus er af én dags varighed, og tager du to kurser om året, er du dækket ind med supplerende uddannelse i to år. Tempoet er dog helt op til dig, ligesom du selv bestemmer, hvornår du tager hvilke kurser, og hvilken rækkefølge du tager dem i – så længe uddannelsen er afsluttet inden tre år.

Hvornår skal jeg på kursus?

I løbet af dit første år som medlem af arbejdsmiljøorganisationen skal din arbejdsgiver tilbyde dig to hele dages supplerende uddannelse. I resten af din periode skal du tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse hvert år. Med VAU er du sikker på at komme hele vejen rundt på arbejdsmiljøområdet, og du får en solid værktøjskasse, du kan bruge i dit daglige arbejde.

Vi opdaterer løbende kurserne, så hold dig opdateret her på siden. Har du ønsker til fritvalgskurser, er du velkommen til at sende os en mail.

TILMELDING TIL VAU

Tilmeld dig Den videregående arbejdsmiljøuddannelse ved at udfylde tilmeldingsblanketten:

> TILMELD VAU

Når du har modtaget din tilmeldingsbekræftelse, kan du begynde at tilmelde dig de enkelte kurser herunder.

PRIS OG BETINGELSER

Prisen per deltager er 5.975. Har du gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hos os inden for det seneste år, tilbyder vi VAU for kun 5.500 kroner. Husk, at vores abonnenter får 6 % rabat på alle uddannelser. Rabatten vil automatisk blive fratrukket kursusprisen på fakturaen.

Alle priser er angivet eksklusiv moms.

Se salgs- og leveringsbetingelser her.

> HENT PRODUKTBLAD

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

3172 1956 · kursus@amcentret.dk