Videnscafé om krænkende handlinger

Videnscafé om Arbejdstilsynets nye regler om krænkende adfærdArbejdsmiljøCentret inviterer til gratis videnscafé om krænkende handlinger. Her sætter vi fokus på, hvad den nye bestemmelse fra Arbejdstilsynet om krænkende handlinger betyder for medarbejderen, ledelsen, den arbejdsmiljøansvarlige og organisationen. Målet er at give et overblik over de nye krav på området samt at sætte fokus på, hvilke forebyggelsestiltag man kan igangsætte på området.

Dagens temaer:

  • Nye regler om krænkende handlinger på arbejdspladsen – et overblik.
  • Organisationens forebyggelse af krænkende handlinger.

Tid: Mandag den 27. maj 2019 kl. 13.15 – 15.35
Sted: Roskildevej 22, 2620 Albertslund
Bindende tilmelding: Af hensyn til begrænset antal pladser påføres et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden rettidig aflysning. Aflysning senest 23. maj til inspiration@amcentret.dk.

Program Tilmeld

Vidensdag Kemisk APV og instruktion

Kemisk APV og instruktionArbejdsmiljøCentret inviterer til gratis videnscafé om de nye lovkrav vedr. arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er), som bortfalder 1. juli 2019.

I de nye regler flyttes fokus i lovgivningen fra det enkelte kemikalie til de processer og arbejdsopgaver, der udføres på arbejdspladsen. Hør om de nye lovkrav, og hvad der skal til for, at I lever op til disse krav, og se hvordan I med online-værktøjet Chemical Online System (COS) kan opfylde de nye krav til kemiske APV og instruktion.

Dagens temaer:

  • Baggrunden for og intentionen med regelændringerne
  • Risikovurdering af kemikalier
  • Kemiske procesvurderinger med COS

Tid: Torsdag den 6. juni 2019 kl. 13.00 – 16.00
Sted: Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev
Bindende tilmelding: Af hensyn til begrænset antal pladser påføres et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden rettidig aflysning. Aflysning senest 3. juni til inspiration@amcentret.dk.

Program Tilmeld

Share This