HOLSTEBRO: Lederens psykiske arbejdsmiljø

Vidensdag Holstebro Lederens psykiske arbejdsmiljøArbejdsmiljøCentret og AKON inviterer til gratis vidensdag med fokus på lederens psykiske arbejdsmiljø.

Efter stor succes fra tidligere møder i København, Kolding og Randers, hvor mere end 100 ledere har deltaget i vidensdagen om lederens psykiske arbejdsmiljø, tilbyder vi nu et gratis fyraftensmøde hos AKON i Holstebro, hvor vi igen sætter fokus på netop lederens trivsel.

Dagens temaer:

 • Dilemmaer, paradokser og kompleksitet i ledelsesrummet
 • Når lederen mærker konsekvenserne

Tid: Torsdag den 26. september 2019 kl. 15.00 – 17.00
Sted: AKON, Bjerregårdsvej 2, 7500 Holstebro
Tilmeldingsfrist: 19. september 2019

Tilmelding sker via AKONs hjemmeside

Program Tilmeld

RANDERS: MBTI-type og stress

Sådan reagerer forskellige MBTI-typer på stress

Vores søsterselskab Human House inviterer til vidensdag om MBTI-type og stress. På dagen kan du også opleve et indlæg fra ArbejdsmiljøCentret.

Få indblik i dynamikken bag stress ud fra et MBTI-perspektiv, og hvordan forskellige typer reagerer, når de er presset. Hvad er det, der presser dem? Hvilke kilder udløser positiv energi for dem? Og hvordan kan du blive bedre til at genkende og aflæse stress hos andre og hjælpe dem tilbage på sporet, hvor de trives og løser opgaven bedst?

Dagens temaer:

 • Et indblik i dynamikken bag type og stress
 • Forskellige værktøjer og øvelser til at forstå og håndtere stress
 • Stressforebyggelse i hele virksomheden

Tid: Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 13.00 – 15.30
Sted: Dandomain, Normansvej 1, 8920 Randers NV
Afmeldingsfrist: Af hensyn til begrænset antal pladser påføres et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden rettidig aflysning. Aflysning skal ske senest 24. september 2019
Tilmelding: Tilmeld dig ved at sende en mail med dit navn, virksomhed og gerne MBTI-type til rbn@humanhouse.com.

Program

GLOSTRUP: MBTI-type og stress

Sådan reagerer forskellige MBTI-typer på stress

Vores søsterselskab Human House inviterer til vidensdag om MBTI-type og stress. På dagen kan du også opleve et indlæg fra ArbejdsmiljøCentret.

Få indblik i dynamikken bag stress ud fra et MBTI-perspektiv, og hvordan forskellige typer reagerer, når de er presset. Hvad er det, der presser dem? Hvilke kilder udløser positiv energi for dem? Og hvordan kan du blive bedre til at genkende og aflæse stress hos andre og hjælpe dem tilbage på sporet, hvor de trives og løser opgaven bedst?

Dagens temaer:

 • Et indblik i dynamikken bag type og stress
 • Forskellige værktøjer og øvelser til at forstå og håndtere stress
 • Stressforebyggelse i hele virksomheden

Tid: Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 13.00 – 15.30
Sted: Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
Afmeldingsfrist: Af hensyn til begrænset antal pladser påføres et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden rettidig aflysning. Aflysning skal ske senest 25. september 2019
Tilmelding: Tilmeld dig ved at sende en mail med dit navn, virksomhed og gerne MBTI-type til rbn@humanhouse.com.

Program

VRÅ: Vidensdag om ledelse og smerter

Ledelsens betydning for smerteforebyggelse

Kom til inspirationsmøde, og få ny viden og inspiration om smerter. En analyse af svarene fra 27.000 ansatte fra Arbejdsmiljø og helbred 2014 viser, at medarbejdere oplever færre smerter og gener, når de har en god relation til deres leder.

Vi skal ikke kun tale om smerter. Vi skal arbejde med de psykologiske, ergonomiske og sundhedsmæssige faktorer, der i samspil har betydning for medarbejdernes velbefindende og trivsel. Få redskaber til at tale med dine medarbejdere om smerter og sygefravær på en nærværende og konstruktiv måde. Få hjælp til at bryde med de barrierer, der er på netop din arbejdsplads og for netop dine medarbejdere, så I alle kan arbejde smerteforebyggende og smertehåndterende.

Tid: Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 13.30 – 16.00
Sted: Stadionvej 17, 9760 Vrå
Afmeldingsfrist: Af hensyn til begrænset antal pladser påføres et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden rettidig aflysning. Aflysning skal ske senest 23. oktober 2019

Tilmeld  Program

RANDERS: Vidensdag om ledelse og smerter

Ledelsens betydning for smerteforebyggelse

Kom til inspirationsmøde, og få ny viden og inspiration om smerter. En analyse af svarene fra 27.000 ansatte fra Arbejdsmiljø og helbred 2014 viser, at medarbejdere oplever færre smerter og gener, når de har en god relation til deres leder.

Vi skal ikke kun tale om smerter. Vi skal arbejde med de psykologiske, ergonomiske og sundhedsmæssige faktorer, der i samspil har betydning for medarbejdernes velbefindende og trivsel. Få redskaber til at tale med dine medarbejdere om smerter og sygefravær på en nærværende og konstruktiv måde. Få hjælp til at bryde med de barrierer, der er på netop din arbejdsplads og for netop dine medarbejdere, så I alle kan arbejde smerteforebyggende og smertehåndterende.

Tid: Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 13.30 – 16.00
Sted: Normansvej 1, 8920 Randers NV
Afmeldingsfrist: Af hensyn til begrænset antal pladser påføres et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden rettidig aflysning. Aflysning skal ske senest 23. oktober 2019

Tilmeld  Program

SKANDERBORG: Lederens psykiske arbejdsmiljø

Vidensdag Holstebro Lederens psykiske arbejdsmiljø

I dag stilles der tårnhøje krav til ledere, og det kan betyde, at lederen glemmer sig selv, og risikerer at sætte sin egen trivsel på spil – eller måske ligefrem at blive sygemeldt med stress. Derfor inviterer ArbejdsmiljøCentret til gratis fyraftensmøde med fokus på lederens psykiske arbejdsmiljø.

Dagens temaer:

 • Undgå at miste fodfæstet
 • Når du mister fodfæstet

Tid: Onsdag den 29. januar 2020 kl. 13.45 – 16.00
Sted: DANVA, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
Afmeldingsfrist: Af hensyn til begrænset antal pladser påføres et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden rettidig aflysning. Aflysning skal ske senest 22. januar 2020
Program: Program følger snarest.

Tilmeld

ALBERTSLUND: Et bæredygtigt arbejdsliv

Vidensdag-bæredygtigt-arbejdsliv

ArbejdsmiljøCentret inviterer til gratis inspirationsdag, hvor vi ud fra et tværgående fokus i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø stiller skarpt på dilemmaer, som kan have afgørende betydning for at opnå et bæredygtigt og sundhedsfremmende arbejdsliv.

Dagens temaer:

 • Smerter: Smerteforståelse i et helhedsorienteret perspektiv
 • Søvn: Restitution og forbedrende søvnvaner, der giver overskud og energi
 • Fokus på lysets påvirkning i arbejdsmiljøet
 • Paneldebat: Fra forskerens vinkel til arbejdsmiljøets praktikere

Tid: Torsdag den 30. januar 2020 kl. 12.30 – 16.00
Sted: Castellum Auditorium, Roskildevej 22, 2620 Albertslund
Afmeldingsfrist: Af hensyn til begrænset antal pladser påføres et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde uden rettidig aflysning. Aflysning skal ske senest 13. januar 2020

 

Program  Tilmeld

Share This