UDDANNELSER MÅLRETTET DIN VIRKSOMHED

Der er mange fordele ved at gennemføre virksomhedstilpassede kurser og uddannelser. Blandt andet er uddannelsen målrettet lige præcis jeres behov, og eksempler, opgaver og teori er relevante for jeres medarbejdere. På den måde kan vi styrke anvendelsen ved at inddrage jeres ledelsesprincipper, interne processer eller IT-systemer.

Der er flere grunde til, at I får en bedre effekt med virksomhedstilpassede kurser:

  • Det er en af jeres ledere, der igangsætter og afrunder uddannelsen
  • Fordi flere på en gang får den samme viden og motivation til at bruge den nye viden
  • Fordi vi sætter fokus på, hvordan uddannelsen helt konkret skal anvendes hos jer i dagligdagen
  • Vi kan sikre, at mellemledere ved, hvordan de kan støtte op om implementeringen

Derudover er der naturligvis en række andre fordele, såsom at I kan vælge tid og sted, ligesom det oftest bliver billigere, end hvis I sender medarbejderne på eksterne uddannelser med åben tilmelding.

Hvad er jeres behov?

Når vi skal forstå vores kunders behov for uddannelse, så tager vi udgangspunkt i tre hovedemner:

  1. Viden: Hvilke emner vil I gerne lære mere om?
  2. Krav og systemer: Er der vigtige emner fra lovgivningen eller jeres egne politikker, procedurer eller it-systemer, som skal indtænkes?
  3. Omfang og effekt: Hvilke dele af organisationen skal involveres? Skal topledelse og mellemledere aktivt deltage i implementeringen, og hvor højt op i taksonomi-skalaen skal deltagene nå via uddannelsen?

EKSISTERENDE AFTALER

Vestegnens kommuner

KONTAKT OS

Er du interesseret i en virksomhedstilpasset uddannelse? Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde.

·

Maria Feldtskov

Kursusadministrator

Projektkoordinator

3172 1956 · kursus@amcentret.dk