Lederen som stressnavigatør

Lederen som stressnavigatør er en intern heldagsworkshop for ledere, som stiller skarpt på lederen i forhold til stress. Først og fremmest på lederens krydspres og indlejrede stressfaktorer, men også i forhold til hvad man som leder skal håndtere for at sikre langtidsholdbarhed hos sig selv og medarbejderne.

Selv blandt ledere med flere års ledererfaring finder mange det udfordrende at navigere i de situationer, der omhandler stress på arbejdspladsen. Det gælder både deres egen stress og medarbejdernes stress. Det kan være sårbart og tabubelagt at erkende, at man selv oplever stress, da fortællingen om ”den gode leder” ofte er spækket med eksempler på styrke, udholdenhed og overskud. Samtidig viser forskning paradoksalt nok, at en stor andel af danske ledere netop oplever mistrivsel og stresstilstande i hverdagen.

Betydning for individ, gruppe og organisation

Når stress blandt medarbejdere ikke forebygges og håndteres hensigtsmæssigt, har det store konsekvenser for både individet, gruppen og organisationen. Men hvad er overhovedet lederens ansvar og rolle i forbindelse med forebyggelse og håndtering af konkrete stresstilfælde?

Denne workshop hjælper med at fastlægge pejlemærker, som du som leder kan navigere efter, når du skal undgå frustrationer, konflikter, nedsat arbejdsglæde samt manglende motivation, effektivitet og kvalitet – alle almindelige konsekvenser af stress i medarbejdergruppen. Du lærer, hvordan du forebygger og handler på egen stress såvel som på dine medarbejderes.

Lederen som stressnavigatør henvender sig primært til ledere med personaleansvar. Workshoppen veksler mellem psykofaglige oplæg, indtroduktion af konkrete og praksisnære redskaber, træning og diskussion.

Der er meget at vinde ved at arbejde forebyggende, kompetent og proaktivt med stress. Er du som leder klædt på til at løse opgaven?

Lederen som stressnavigatør

KONTAKT

Vil du vide mere om Lederen som stressnavigatør eller andre ydelser inden for stress og ledelse? Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

> HENT PRODUKTBLAD

OUTPUT FOR MELLEMLEDERE

  • Et fælles sprog og arbejdsgrundlag for håndtering af stress
  • Psykologisk viden om, hvordan stress fungerer psykisk, biologisk og adfærdsmæssigt
  • Gode greb til lederens egenomsorg i forhold til stressforebyggelse
  • Gode greb til forebyggelse af stress blandt medarbejdere
  • Større bevidsthed om rolle og ansvar som mellemleder i forhold til stress
  • Kendskab til klassiske lederstress-bias
  • Værktøjskasse fuld af praksisnære redskaber til håndtering af stress blandt medarbejdere

Den erfarne leder

Som erfaren leder har du allerede styr på de grundlæggende ledelsesteorier og har konkret ledelseserfaring fra forskellige lederstillinger. Brug coachingforløbet til at opkvalificere din viden, så du fortsat kan agere stærkt og handlekraftigt som leder. Coachingforløbet kan ses som en form for ledelsesrum, hvor du kan gå på opdagelse i din egen ledelsespraksis. Vi hjælper dig med at positionere dig som en leder, der evner at reflektere over sin egen ledelsespraksis med det formål at kunne skabe nye handlemuligheder.

Anvendt erhvervspsykologi for ledere

Mange ledere kan have svært ved at forudsige og forstå de dynamikker, der udspiller sig i deres afdeling eller team, og de bliver overrumplet, når medarbejderne møder deres beslutninger med modstand. Anvendt erhvervspsykologi er et lederforløb til dig, der gerne vil blive bedre til at forstå og håndtere dynamikkerne, så du i højere grad lykkes med din ledelse.

STRESS

Stress rammer både på individ-, gruppe- og organisationsniveau, og tilgangen til forebyggelse og håndtering af heraf bør derfor være helhedsorienteret. Når en medarbejder rammes, er det ikke den stressramtes problem alene. Det er et problem, som organisationen skal tage alvorligt og til hver en tid hjælpe med at løse.

Share This