DEBAT PÅ P1: Kan selvledelse give stress?


Gennem mange år har fokus på individet og værdiledelse vundet indpas som normen på de danske arbejdspladser. Men ifølge cand.psych. Tue Isaksen er den nu kørt så langt ud, at de negative konsekvenser – såsom stress – overdøver de positive, og det er tid til at bevæge sig mod mere synlige ledelsesroller. Det diskuterede han med iværksætter Jonathan Løw og forfatter Alexander Kjerulf i P1-programmet Kejser den 19. april. . . .

Læs Mere

AMC og Roskilde Kommune fortsætter samarbejdet


ArbejdsmiljøCentret og Roskilde Kommune har gennem mange år haft et nært samarbejde, og med en nyligt indgået rammeaftale om arbejdsmiljørådgivning på alle områder er samarbejdet blevet endnu stærkere. Med sine 82.000 borgere og 7.000 medarbejdere er Roskilde Kommune Region Sjællands største kommune. Det betyder mange varierende opgaver og funktioner, der alle har sine særlige arbejdsmiljøudfordringer. Derfor har ArbejdsmiljøCentret og Roskilde Kommune per 1. marts indgået en ny rammeaftale, . . .

Læs Mere

ARBEJDSMILJØ TÆNKES IND, NÅR MIDTTRAFIK OMBYGGER


ArbejdsmiljøCentret har over en årrække været rådgivere for Midttrafik i forhold til deres callcenter i Højbjerg, og funktionsleder Merete Lundgård Nielsen udtaler, at medarbejderne gang på gang har givet udtryk for, at de er meget begejstrede for den nye indretning og det forbedrede arbejdsmiljø/lydniveau. Rådgivningen tog udgangspunkt i en udredning af indeklima- og støjproblemer i callcentret, der tager sig af opkald fra borgere angående bestilling af Flextur, handicapkørsel og teletaxa. Problemerne . . .

Læs Mere

FORSTYRRELSER I STORRUMSKONTORET


Er de associationer, du får fra ordet støj forskellige fra dem, du får fra forstyrrelser? Hvis ja, er du ikke alene. Noget tyder nemlig på, at mange opfatter forstyrrelser som noget, der er lettere at håndtere end støj. Noget man relativt nemt kan ændre på. Det hænger sammen med, at forstyrrelser er relateret til adfærd og den måde, arbejdet er organiseret på.  Cowi gennemførte i 2011 i samarbejde med NFA et forskningsprojekt med . . .

Læs Mere

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI


Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti A/S, hvilket naturligt giver en del støj i produktionen, når de enkelte dele til ventilationskanalerne skal sættes sammen efter kundens ønske. Venti har gennem alle årene gjort meget ud af at minimere støjen mest muligt og løbende etableret forbedringer for at fremme arbejdsmiljøet i produktionen. I foråret 2013 fik Venti idéen til at lave yderligere isolering af bankerummet, som anvendes . . .

Læs Mere

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP


De er ikke altid til at få øje på. De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader. Og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når en eller flere medarbejdere føler sig skidt tilpas. Så er det på høje tid at gribe ind. Mindre angreb af skimmelsvamp giver sjældent anledning til problemer med indeklimaet, men større . . .

Læs Mere

FOREBYGGENDE ØVELSER PÅ JOBBET


De fleste mennesker med stillesiddende arbejde oplever indimellem muskelsmerter i nakke og skuldre. Andre med tunge løft og ensidigt gentaget arbejde - f.eks. ved et samlebånd - mærker ømhed og smerter i bestemte områder. Nogle er mere ramt end andre og må trækkes med en del sygedage på den konto. Men sådan behøver det ikke være. Med en beskeden daglig indsats er det muligt at holde smerterne i skak. . . .

Læs Mere

STYR PÅ ERGONOMIEN PÅ KONTORET


De havde snakket om det længe i Køge Kommune. Direktøren syntes også, det var en god ide, og de havde tidligere arbejdet intensivt med støj og indeklima i bred forstand. Så nu skulle det være! Nu skulle der være styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Så da afdelingschef Ulla Johannesen og arbejdsmiljørepræsentant Søren Mahler hentede ekstern assistance ind, var det med henblik på individuel gennemgang af kontorarbejdspladserne. Elise Høyrup fra ArbejdsmiljøCentret lagde . . .

Læs Mere

FORFLYTNINGSVEJLEDERKURSUS PÅ HOSPICE DJURSLAND


Dæmpet klavermusik i ørerne og en smuk, smuk udsigt over Kalø Vig. Lyse, venlige lokaler og et møde med en sød og indlevende fysioterapeut. Altsammen giver det et meget positivt indtryk af et sted, hvor døende i alle aldre tilbringer deres sidste tid. Hospice Djursland er et godt sted at være. Ikke kun for dem, der har brug for pleje og omsorg, men også for dem, der giver den. Det fortæller fysioterapeuten - som i . . .

Læs Mere

ERGONOMI OG PÆDAGOGIK


Tid kan være en mangelvare i børnehaven og vuggestuen, og mange gange er det årsagen til, at der ikke er tilstrækkelig fokus på at inddrage børnene i de situationer og praktiske gøremål, som er særligt belastende for personalets fysik. Mange af jer kan sikkert nikke genkendende til, at det er hurtigere at gøre det hele selv. Så har I større chance for at nå det, I skal inden for tidsrammen. . . .

Læs Mere