Søg ny pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Om puljen
Arbejdstilsynet vil fra marts 2021 give tilskud til projekter, der har til formål at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder i Danmark.

Puljen er på 105 mio. kr. årligt i perioden 2021 til 2023, og opfylder din virksomhed kravene, kan I søge tilskud inden for tre områder:

  • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning, med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker.
  • Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen.
  • Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker.

Hvem kan søge?
Puljen er for små private virksomheder med maksimalt 50 ansatte målt i fuldtidsstillinger og dækker projekter med en periode på maksimalt 1 år. Puljen er åben fra 2021 til 2023, men midlerne i puljen fordeles efter først til mølle-princippet, og derfor kan du med stor fordel begynde at overveje, om I har udfordringer i jeres arbejdsmiljø, som I har brug for rådgivning til at håndtere og allerede nu opstarte en dialog om ansøgningsprocessen.

Hvad får du dækket?
Du kan søge om at få dækket 80 % af omkostningerne i projektet med en beløbsgrænse på 500.000 kr. pr. ansøgning. Beløbet kan du bruge til autoriseret konsulentrådgivning inkl. hjælp til at få udarbejdet ansøgningen, afrapportering af projekter og transporttimer.

Det er ikke muligt at søge tilskud til igangværende projekter eller til påbudssager. Tænk i stedet på at reagere forebyggende, når du udvælger projektet.

Hvad kan vi hjælpe din virksomhed med?
Arbejdsmiljøcentret Human House er Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver. Vores konsulenter har mange års erfaring i at hjælpe danske virksomheder med at udpege og arbejde proaktivt med arbejdsmiljøindsatsen for at undgå nedslidning og arbejdsulykker. Vores konsulenter kan hjælpe dig til at sætte rammerne for det gode, forebyggende projekt i netop din virksomhed, ligesom vi kan bistå med at udarbejde selve ansøgningen.

Hvilke indsatsområder, kan du søge midler til?
Overordnet fordeler de projekter, du kan søge tilskud til, sig i de fem kategorier:

  1. Forebygge fysisk nedslidning
  2. Forebygge arbejdsulykker
  3. Forebygge psykisk nedslidning
  4. Sundhedsfremme i form af fysisk træning
  5. Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker

I boksene nedenfor har du mulighed for at dykke ned i hver kategori og blive inspireret til projekter, som kan være relevante i netop din virksomhed.

Kategori 1: Forebygge fysisk nedslidning

Et vigtigt område inden for forebyggelse er fysisk nedslidning. Her kan du læse mere om den konsulentrådgivning, som din virksomhed vil kunne søge om midler til, hvis det er et område, som er relevant for jer at arbejde med:

Kategori 2: Forebygge arbejdsulykker

Indsatsen for at forebygge arbejdsulykker forudsætter, at I forholder jer kritisk til arbejdsfunktionerne i jeres virksomhed og undersøger, om der er situationer, hvor det kan gå galt. Her kan du se eksempler på indsatser, vi kan rådgive din virksomhed om:

Kategori 3: Forebygge psykisk nedslidning

Skal din virksomhed arbejde med et projekt, der forebygger psykisk nedslidning, kan du med fordel søge inspiration ved at kigge på vores lange række af ydelser inden for kategorierne:

Kategori 4: Sundhedsfremme i form af fysisk træning

Veltilrettelagte træningsprojekter, som både tager højde for gode ergonomiske arbejdsstillinger og fysisk træning, der passer til den enkelte arbejdsplads, er med til at gøre de gode vaner til en naturlig del af medarbejdernes hverdag. Her kan du læse om indsatser, din virksomhed kan igangsætte for at fremme jeres ansattes sundhed:

Kategori 5: Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften

Yderligere info på vej

konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@humanhouse.com
konsulenter

Stig Holm

Afdelingsleder, Kolding

Strategisk arbejdsmiljø

2630 0544 · sh@humanhouse.com

KONTAKT
Er du interesseret i at høre mere om puljen og ansøgningsprocessen, eller vil du vende et muligt forebyggelsesprojekt? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

Share This