ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Arbejdsmiljøorganisationens primære formål er at sikre, at virksomheden arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet, så alle ansatte går sunde og raske hjem fra arbejdet – hver dag, hele livet.

En velfungerende arbejdsmiljøorganisation er en investering, der betaler sig, både for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Et markant lavere sygefravær, langt mere motiverede medarbejdere og øget fokus på virksomhedens kunder og daglig drift er nogle af de fordele, du kan opnå.

Men en fordobling af en investering betyder ikke nødvendigvis en fordobling i kvaliteten af arbejdsmiljøet. Derfor er det en væsentlig ledelsesbeslutning, hvordan arbejdsmiljøorganisationen opbygges, og hvordan arbejdsmiljøindsatserne prioriteres.

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsopgaver

Arbejdsmiljøorganisationens opgave kan groft opdeles i to niveauer: det strategiske og det operationelle arbejde.

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøudvalget, som er det øverste organ i arbejdsmiljøorganisationen. Udvalget skal sikre en overordnet plan for arbejdsmiljøarbejdet i hele virksomheden og sikre koordinering og samarbejde mellem arbejdsmiljøgrupperne. Udvalget fastlægger desuden virksomhedens arbejdsmiljøpolitiker, varetager den årlige drøftelse samt planlægger og koordinerer APV.

Det operationelle arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøgrupperne. De er opmærksomme på og kontrollerer sikkerheden og sundheden i det daglige, og de har til opgave at udbrede viden om arbejdsmiljøindsatser til resten af virksomheden.

Sådan bliver arbejdsmiljøorganisationen velfungerende

For at få det optimale udbytte af arbejdsmiljøorganisationen er det vigtigt, at den bliver struktureret, så det er muligt at arbejde effektivt med alle arbejdsmiljøudfordringer, uanset om der er tale om produktion, administration, socialkontor, byggeplads eller noget helt femte. Det er også vigtigt at viden om de forskellige arbejdsmiljøudfordringer bliver kommunikeret ud til at relevante ansatte.

Det er også et succeskriterie, at arbejdsmiljøorganisationens arbejde passer ind i virksomhedens organisering og årshjul for f.eks. strategi og budget, og at alle medlemmer har den nødvendige viden, motivation og tid til at løse opgaverne.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan du skaber en velfungerende arbejdsmiljøorganisation? Eller har du spørgsmål til konkrete emner som APV eller den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse? Du kan læse meget mere om relevante ydelser for arbejdsmiljøorganisationen herunder, og du er altid velkommen til at kontakte vores konsulenter.

Ekstern tovholder hos Holm & Halby

Det startede som et samarbejde om APV’en, men Holm & Halby kunne godt se idéen i at spare interne ressourcer og samtidig have adgang til ekspertviden. Derfor udviklede samarbejdet sig stille og roligt, og i dag er AMC ekstern tovholder og koordinator på laboratorieudbyderens arbejdsmiljøarbejde. Det letter både det administrative for arbejdsmiljøorganisationen og giver sikkerhed for, at virksomheden hele tiden er på forkant med arbejdsmiljøet.

Knauf Danogips satser på seriøs sikkerhedsindsats

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Har du helt styr på valget til arbejdsmiljøorganisationen? Hvem kan vælges, hvem har stemmeret, og hvad siger loven om formerne? Her kan du læse en guide til, hvordan valget skal foregå, og hvilke muligheder der findes. Vidste du f.eks., at arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse træder i kraft allerede fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren eller organisationen kender valgresultatet, selv hvis funktionen først indtrædes senere?