ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Arbejdsmiljøorganisationens primære formål er at sikre, at virksomheden arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet, så alle ansatte går sunde og raske hjem fra arbejdet – hver dag, hele livet.

En velfungerende arbejdsmiljøorganisation er en investering, der betaler sig tilbage, både for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Et markant lavere sygefravær, langt mere motiverede medarbejdere og øget fokus på virksomhedens kunder og daglig drift er nogle af de fordele, du kan opnå.

Men en fordobling af en investering betyder ikke nødvendigvis en fordobling i kvaliteten af arbejdsmiljøet. Derfor er det en væsentlig ledelsesbeslutning, hvordan arbejdsmiljøorganisationen opbygges, og hvordan arbejdsmiljøindsatserne prioriteres.

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsopgaver

Arbejdsmiljøorganisationens opgave kan groft opdeles i to niveauer: det strategiske og det operationelle arbejde.

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøudvalget, som er det øverste organ i arbejdsmiljøorganisationen. Udvalget skal sikre en overordnet plan for arbejdsmiljøarbejdet i hele virksomheden og sikre koordinering og samarbejde mellem arbejdsmiljøgrupperne. Udvalget fastlægger desuden virksomhedens arbejdsmiljøpolitiker, varetager den årlige drøftelse samt planlægger og koordinerer APV.

Det operationelle arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøgrupperne. De er opmærksomme på og kontrollerer sikkerheden og sundheden i det daglige, og de har til opgave at udbrede viden om arbejdsmiljøindsatser til resten af virksomheden.

Sådan skaber du en velfungerende arbejdsmiljøorganisation

For at få det optimale udbytte af arbejdsmiljøorganisationen er det vigtigt, at den bliver struktureret, så det er muligt at arbejde effektivt med alle arbejdsmiljøudfordringer, uanset om der er tale om produktion, administration, socialkontor, byggeplads eller noget helt femte. Det er også vigtigt at viden om de forskellige arbejdsmiljøudfordringer bliver kommunikeret ud til at relevante ansatte.

Det er også et succeskriterie, at arbejdsmiljøorganisationens arbejde passer ind i virksomhedens organisering og årshjul for f.eks. strategi og budget, og at alle medlemmer har den nødvendige viden, motivation og tid til at løse opgaverne.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan du skaber en velfungerende arbejdsmiljøorganisation? Eller har du spørgsmål til konkrete emner som APV eller den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse? Du kan læse meget mere om relevante ydelser for arbejdsmiljøorganisationen herunder, og du er altid velkommen til at kontakte vores konsulenter.

Ekstern tovholder hos Holm & Halby

Spar interne ressourcer og få adgang til ekspertviden

Knauf Danogips satser på seriøs sikkerhedsindsats

Få overblik med arbejdsmiljøledelse

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

En guide til brug ved valg af medlemmer til AMO