ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Arbejdsmiljøorganisationens primære formål er at sikre, at virksomheden arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet, så alle ansatte går sunde og raske hjem fra arbejdet – hver dag, hele livet.

En velfungerende arbejdsmiljøorganisation er en investering, der betaler sig, både for den enkelte medarbejder og for virksomheden. Et markant lavere sygefravær, langt mere motiverede medarbejdere og øget fokus på virksomhedens kunder og daglig drift er nogle af de fordele, du kan opnå.

Men en fordobling af en investering betyder ikke nødvendigvis en fordobling i kvaliteten af arbejdsmiljøet. Derfor er det en væsentlig ledelsesbeslutning, hvordan arbejdsmiljøorganisationen opbygges, og hvordan arbejdsmiljøindsatserne prioriteres.

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsopgaver

Arbejdsmiljøorganisationens opgave kan groft opdeles i to niveauer: det strategiske og det operationelle arbejde.

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøudvalget, som er det øverste organ i arbejdsmiljøorganisationen. Udvalget skal sikre en overordnet plan for arbejdsmiljøarbejdet i hele virksomheden og sikre koordinering og samarbejde mellem arbejdsmiljøgrupperne. Udvalget fastlægger desuden virksomhedens arbejdsmiljøpolitiker, varetager den årlige drøftelse samt planlægger og koordinerer APV.

Det operationelle arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøgrupperne. De er opmærksomme på og kontrollerer sikkerheden og sundheden i det daglige, og de har til opgave at udbrede viden om arbejdsmiljøindsatser til resten af virksomheden.

Sådan bliver arbejdsmiljøorganisationen velfungerende

For at få det optimale udbytte af arbejdsmiljøorganisationen er det vigtigt, at den bliver struktureret, så det er muligt at arbejde effektivt med alle arbejdsmiljøudfordringer, uanset om der er tale om produktion, administration, socialkontor, byggeplads eller noget helt femte. Det er også vigtigt at viden om de forskellige arbejdsmiljøudfordringer bliver kommunikeret ud til at relevante ansatte.

Det er også et succeskriterie, at arbejdsmiljøorganisationens arbejde passer ind i virksomhedens organisering og årshjul for f.eks. strategi og budget, og at alle medlemmer har den nødvendige viden, motivation og tid til at løse opgaverne.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan du skaber en velfungerende arbejdsmiljøorganisation? Eller har du spørgsmål til konkrete emner som APV eller den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse? Du kan læse meget mere om relevante ydelser for arbejdsmiljøorganisationen herunder, og du er altid velkommen til at kontakte vores konsulenter.

Stort fokus på arbejdsmiljøet har forbedret trivslen og sygefraværet hos Carlsberg Bjælker

Hos Carlsberg Bjælker har man gennem en målrettet og systematisk indsats forbedret arbejdsmiljøet markant og sænket sygefraværet til 1,2 %. Gennem de senere år har virksomheden haft stort fokus på at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte medarbejdere i produktionen, og virksomheden er stolt over og glad for at se, at den store indsats har båret frugt.

Det danske Vision Zero Council kom flyvende fra start

Den 21. oktober var dagen for opstartsmøde i det nyetablerede Danish Vision Zero Council, hvor arbejdsmiljøansvarlige fra 14 danske, internationale virksomheder var samlet. Dagen bød på inspiration og udveksling af ideer til både strategier og praktiske værktøjer for at sikre udviklingen af en god forebyggelseskultur. Det danske council er kommet flyvende fra start.

Arbejdsmiljøorganisationens vigtige rolle i en tid med corona

På mange danske arbejdspladser er det en anderledes hverdag, der venter, når virksomhederne åbner efter nedlukningen, og det stiller krav til arbejdsmiljøorganisationens rolle som problemløser: Hvordan forebygger I risikoen for smitte hos de tilbagevendte kolleger, og hvordan sikrer I arbejdsmiljøet hos de hjemmearbejdende kolleger? Og hvordan kan I aktivere den samlede arbejdsmiljøindsats efter karantænen? Det er nogle af de spørgsmål, som Human House oplever, at både private og offentlige virksomheder søger svar på.

Share This