ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

En arbejdsmiljøcertificering styrker virksomhedens omdømme og er et synligt signal til omverdenen og de ansatte om, at ledelsen prioriterer arbejdsmiljøet højt. Desuden er der den lille krølle, at virksomheder med certifikat ikke bliver screenet af Arbejdstilsynet.

Har I et mål om at arbejde jer henimod en arbejdsmiljøcertificering, tilbyder vi rådgivning i hele eller dele af processen.  Det handler om kortlægning, systematisering og dokumentation, som helt automatisk vil betyde fokus på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold og en egenindsats på højt niveau.

Når vi forbereder kunder til certificering indbefatter det:

  • Gennemgang af de krav, der stilles ved en certificering. Kravene omfatter bl.a. dokumenteret arbejdsmiljøpolitik, sikkerhedsorganisationen og arbejdspladsvurdering
  • Virksomheden skal derudover have skriftlige retningslinjer for arbejdsmiljøgennemgange og forholde sig til sundhedsfremme, det rummelige arbejdsmarked og fastholdelse af medarbejdere
  • Virksomhedens arbejdsmiljø kortlægges i forhold til de eksisterende krav
  • På baggrund af kortlægningen prioriteres indsatsområderne
  • Der udarbejdes konkrete målsætninger og realistiske handlingsplaner for de prioriterede indsatsområder
  • Arbejdsmiljøforholdene forbedres i forhold til handleplanerne i de prioriterede indsatsområder
  • Vurdering af, om handlingsplanen blev gennemført som planlagt, og om målsætningerne blev nået. Det kan være nødvendigt at revidere både plan og mål undervejs.

Tæt kontakt før, under og efter arbejdsmiljøcertificeringen

For at optimere forløbet har vi gennem hele processen tæt kontakt med jer. Når I er klar til certificeringen, står vi på sidelinjen med støtte i nødvendigt omfang.

konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@humanhouse.com
konsulenter

Jasper Eriksen

Afdelingsleder • Holstebro

Strategisk arbejdsmiljø

3065 5487 · je@humanhouse.com

Kontakt os

Har du planer om at gøre arbejdsmiljø-ledelse og certificering til en central del af virksomhedens strategi?

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

OVERBLIK MED ARBEJDSMILJØLEDELSE

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

EKSTERN TOVHOLDER HOS HOLM & HALBY

Det startede som et samarbejde om APV’en, men Holm & Halby kunne godt se idéen i at spare interne ressourcer og samtidig have adgang til ekspertviden. Derfor udviklede samarbejdet sig stille og roligt, og i dag er AMC ekstern tovholder og koordinator på laboratorieudbyderens arbejdsmiljøarbejde. Det letter både det administrative for arbejdsmiljøorganisationen og giver sikkerhed for, at virksomheden hele tiden er på forkant med arbejdsmiljøet.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Share This