ARBEJDSMILJØLEDELSE OG -CERTIFICERING

Har I et mål om at indføre arbejdsmiljøledelse og arbejde jer henimod en certificering af jeres arbejdsmiljø, kan vi tilbyde rådgivning i hele eller dele af processen. Arbejdsmiljøledelse handler om kortlægning, systematisering og dokumentation. Der kommer helt automatisk fokus på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold, og I får en egenindsats på højt niveau.

Et arbejdsmiljøcertifikat styrker virksomhedens omdømme og er et synligt signal til omverdenen og de ansatte om, at ledelsen prioriterer arbejdsmiljøet højt. Desuden er der den lille krølle, at virksomheder med certifikat ikke bliver screenet af Arbejdstilsynet.

Jasper Eriksen

Chefkonsulent

3065 5487

Kontakt os

Har du planer om at gøre arbejdsmiljø-ledelse og certificering til en central del af virksomhedens strategi?

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

Når vi forbereder kunder til certificering indbefatter det:

  1. Gennemgang af de krav, der stilles ved en certificering. Kravene omfatter bl.a. dokumenteret arbejdsmiljøpolitik, sikkerhedsorganisationen og arbejdspladsvurdering
  2. Virksomheden skal derudover have skriftlige retningslinjer for arbejdsmiljøgennemgange og forholde sig til sundhedsfremme, det rummelige arbejdsmarked og fastholdelse af medarbejdere
  3. Virksomhedens arbejdsmiljø kortlægges i forhold til de eksisterende krav
  4. På baggrund af kortlægningen prioriteres indsatsområderne
  5. Der udarbejdes konkrete målsætninger og realistiske handlingsplaner for de prioriterede indsatsområder
  6. Arbejdsmiljøforholdene forbedres i forhold til handleplanerne i de prioriterede indsatsområder
  7. Vurdering af, om handlingsplanen blev gennemført som planlagt, og om målsætningerne blev nået. Det kan være nødvendigt at revidere både plan og mål undervejs.

Tæt kontakt i hele processen

For at optimere forløbet har vi gennem hele processen tæt kontakt med jer. Når I er klar til certificeringen, står vi på sidelinjen med støtte i nødvendigt omfang.