ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) bør være en levende mekanisme, der i tæt samarbejde med ledelsen har et aktivt fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet  og ikke kun på de forhold, lovgivningen pålægger virksomhederne at have styr på. 

At være medlem af arbejdsmiljøorganisationen kræver tid, engagement, overblik og viden om spilleregler og lovkrav. Men I behøver ikke selv stå for det hele. I kan vælge at lade os gøre en del af arbejdet, eller vi kan påtage os rollen som tovholder for hele jeres arbejdsmiljøindsats.

Uanset om vi blot skal hjælpe jer med at få arbejdsmiljøarbejdet kørt ind på rette spor, eller om I gerne vil have os til at organisere rammerne for og deltage i jeres arbejdsmiljømøder, kan det være en god idé at inddrage vores erfaring og kompetencer i arbejdsmiljøorganisationen.

Kompetenceløft for arbejdsmiljøorganisationen

Alle medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation skal hvert år tilbydes et kompetenceløft, så de har bedre forudsætninger for at udvikle arbejdsmiljøarbejdet. Første år skal alle AMO-medlemmerne tilbydes 2 dages supplerende uddannelse og de efterfølgende år 1½ dag. De såkaldte suppleringskurser er et supplement til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

konsulenter

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk og strategisk arbejdsmiljø

Chefkonsulent

2252 7855 · or@amcentret.dk
konsulenter

Ole Joensen

Strategisk arbejdsmiljø

Chefkonsulent

4099 2050 · oj@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om arbejdsmiljøudvalget? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

·

VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

Har du helt styr på valget til arbejdsmiljøorganisationen? Hvem kan vælges, hvem har stemmeret, og hvad siger loven om formerne? Her kan du læse en guide til, hvordan valget skal foregå, og hvilke muligheder der findes. Vidste du f.eks., at arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse træder i kraft allerede fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren eller organisationen kender valgresultatet, selv hvis funktionen først indtrædes senere?

OVERBLIK MED ARBEJDSMILJØLEDELSE

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

EKSTERN TOVHOLDER HOS HOLM & HALBY

Det startede som et samarbejde om APV’en, men Holm & Halby kunne godt se idéen i at spare interne ressourcer og samtidig have adgang til ekspertviden. Derfor udviklede samarbejdet sig stille og roligt, og i dag er AMC ekstern tovholder og koordinator på laboratorieudbyderens arbejdsmiljøarbejde. Det letter både det administrative for arbejdsmiljøorganisationen og giver sikkerhed for, at virksomheden hele tiden er på forkant med arbejdsmiljøet.
Share This