DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Uanset om jeres virksomhed er lille eller stor, skal I sørge for, at arbejdsmiljødrøftelsen bliver gennemført én gang årligt. Har I ikke selv ressourcer til at gennemføre den, kan vi gøre det for jer. Vi sætter gang i forberedelserne, leder selve drøftelsen og sørger for alt det administrative  herunder referat.

Vi deltager i jeres arbejdsmiljødrøftelse som ekspert i spørgsmål, der relaterer sig til arbejdsmiljø. Det betyder, at I løbende kan spørge os til råds og få ‘her og nu’-svar, der kan styrke jeres diskussioner og beslutninger.

Vi tager os af følgende:

  1. Indkaldelse til den årlige drøftelse
  2. Mødeledelse under selve drøftelsen
  3. Status på arbejdsmiljøet det seneste år
  4. Status på samarbejdet i AMO det seneste år
  5. Mål og indhold vedr. arbejdsmiljøet det kommende år
  6. Samarbejdet i AMO fremover
  7. Er de nødvendige kompetencer til stede?
  8. Status på kompetenceudviklingsplan for AMOs medlemmer

Krav til den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Vi er således jeres garant for, at alle punkterne til den årlige arbejdsmiljødrøftelse bliver diskuteret fyldestgørende. Det er for det første vigtigt at gøre status på året, der gik – særlige udfordringer, organisering af samarbejdet, tilstrækkelige kompetencer og positive forhold.

Der skal også kigges fremad i den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse – ansvarsfordeling, mødefrekvens, nye udfordringer, mål for året, kurser, kompetenceløft og eventuel ekstern rådgivning.

konsulenter

Jasper Eriksen

Afdelingsleder • Holstebro

Strategisk arbejdsmiljø

3065 5487 · je@humanhouse.com
konsulenter

Ole Joensen

Organisationspsykologi

Chefkonsulent • Øst

4099 2050 · oj@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om den årlige arbejdsmiljødrøftelse? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

OVERBLIK MED ARBEJDSMILJØLEDELSE

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

EKSTERN TOVHOLDER HOS HOLM & HALBY

Det startede som et samarbejde om APV’en, men Holm & Halby kunne godt se idéen i at spare interne ressourcer og samtidig have adgang til ekspertviden. Derfor udviklede samarbejdet sig stille og roligt, og i dag er AMC ekstern tovholder og koordinator på laboratorieudbyderens arbejdsmiljøarbejde. Det letter både det administrative for arbejdsmiljøorganisationen og giver sikkerhed for, at virksomheden hele tiden er på forkant med arbejdsmiljøet.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Share This