DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Uanset om jeres virksomhed er lille eller stor, skal I sørge for, at arbejdsmiljødrøftelsen bliver gennemført én gang årligt. Har I ikke selv ressourcer til at gennemføre den, kan vi gøre det for jer. Vi sætter gang i forberedelserne, leder selve drøftelsen og sørger for alt det administrative  herunder referat.

Vi deltager i jeres arbejdsmiljødrøftelse som ekspert i spørgsmål, der relaterer sig til arbejdsmiljø. Det betyder, at I løbende kan spørge os til råds og få ‘her og nu’-svar, der kan styrke jeres diskussioner og beslutninger.

Vi tager os af følgende:

  1. Indkaldelse til den årlige drøftelse
  2. Mødeledelse under selve drøftelsen
  3. Status på arbejdsmiljøet det seneste år
  4. Status på samarbejdet i AMO det seneste år
  5. Mål og indhold vedr. arbejdsmiljøet det kommende år
  6. Samarbejdet i AMO fremover
  7. Er de nødvendige kompetencer til stede?
  8. Status på kompetenceudviklingsplan for AMOs medlemmer

Ole Joensen

Chefkonsulent

4099 2050

KONTAKT

Vil du vide mere om den årlige arbejdsmiljødrøftelse? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Året, der gik, og året, der kommer

Vi er således jeres garant for, at alle punkterne til den årlige arbejdsmiljødrøftelse bliver diskuteret fyldestgørende. Det er for det første vigtigt at gøre status på året, der gik – særlige udfordringer, organisering af samarbejdet, tilstrækkelige kompetencer og positive forhold.

Der skal også kigges fremad i den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse – ansvarsfordeling, mødefrekvens, nye udfordringer, mål for året, kurser, kompetenceløft og eventuel ekstern rådgivning.