FOREBYGGELSESPROJEKTER

De fleste virksomheder har fået øjnene op for, at forebyggelse er en investering, der virkelig betaler sig. Som arbejdsmiljørådgiver er vi glade for at skabe viden og udvikle værktøjer, der understøtter et godt arbejdsmiljø, men når der er travlt, oplever vi ofte, at de gode vaner går fløjten. Kulturændringer fra ledelsen er ofte afgørende for, om forebyggelsen lykkes, og det er udgangspunktet for vores forebyggelsesprojekter.

For mange mennesker rimer forebyggelse udelukkende på ulykker, men forebyggelse favner langt bredere end det. Faktisk er forebyggelsesprojekter relevante på samtlige områder og på alle niveauer i organisationen. Ofte får man det bedste resultat med en helhedsorienteret tilgang til ulykker, ergonomi, sundhed samt psykisk, fysisk og kemisk arbejdsmiljø.

Ikke alene har ulykker, skader og dårlig trivsel indvirkning på den enkelte medarbejders sygefravær, men produktiviteten og dermed også indtjeningen falder også drastisk, hvis medarbejderen mistrives eller er hæmmet af kultur og ydre rammer.

Ledelsen er afgørende for adfærden

Mange virksomheder har efterhånden oparbejdet en væsentlig viden om sikkerhed og værnemidler. Men når der er fart over feltet, bliver sikkerheden ofte tilsidesat, fordi kulturen ikke afspejler, at sikkerheden skal prioriteres, uanset hvor travlt der er – og det er netop her, at der ofte sker ulykker.

Ledelsen spiller en afgørende rolle i at skabe og fastholde en kultur, hvor medarbejdernes værktøjer og viden om sikker adfærd indgår som en naturlig del af hverdagen og ikke bliver tilsidesat for at skrue tempoet op. Derfor tager vores forebyggelsesprojekter ofte udgangspunkt i ledelsen og deres ansvar for at skabe en god og sikker kultur på arbejdspladsen. Vi har især haft rigtig gode resultater med projekter, der har afsæt i:

  • Datakortlægning og -analyse på strategisk niveau. Når vi hæver blikket og arbejder strategisk med de data, vi f.eks. indsamler i forbindelse med den lovpligtige APV, kan vi analysere, hvor kilden til arbejdsmiljøudfordringerne befinder sig og effektivt sætte ind med tværfaglige løsninger.
  • Helhedsorienteret tilgang til stress. Vi arbejder med forebyggelse af stress i organisationen, og vi behandler de medarbejdere, der allerede er ramt, og hjælper dem tilbage til arbejdspladsen.
  • Forebyggelse af smerter. Viden om ergonomi er ikke nok – de gode vaner skal integreres som en del af kulturen. Derfor arbejder vi i særdeleshed med lederens rolle i smerteforebyggelse.
  • Sikkerhed og ulykkesforebyggelse. En velfunderet sikkerhedskultur kan gøre en verden til forskel, når man skal komme ulykker til livs. Vi hjælper ledere med at implementere og fastholde en kultur, hvor sikkerhed altid er en prioritet.
  • Ledelsesprogrammer til forebyggelse. Forebyggelse starter altid i ledelsen, da det er her, adfærden skal ændres og fastholdes. Uanset om det er programmer til nye ledere eller hverdagsledelse til de mere erfarne, om det er anvendt erhvervspsykologi eller en biologisk/neurologisk tilgang, er uddannelse af ledelsen vejen til en sundere organisation.

Når det giver mening – og det gør det oftest – bruger vi vores 360ᵒ forebyggelseskoncept til at identificere udfordringerne, finde løsninger og sørge for fastholdelse.

Global Vision Zero-partner

Fordi vi tror på, at forebyggelse skal have en helhedsorienteret tilgang for at have den største effekt, er Arbejdsmiljøcentret Human House global Vision Zero-partner, og vi samarbejder med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at skabe flere arbejdspladser, der aktivt bruger forebyggelse til at mindske nedslidning og arbejdsulykker i Danmark.

konsulenter

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

Ph.d. • MBA

3177 8082 · pv@humanhouse.com
konsulenter

Lars Tornvig

Direktør, Øst

Strategisk arbejdsmiljø

3123 2157 · lt@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om forebyggelsesprojekter? Kontakt os, og hør mere om, hvordan du bedst forebygger ulykker og nedslidning på arbejdspladsen.

Core Culture: Fokus på arbejdsfællesskab skal forebygge og reducere stress

Antallet af stressramte i Danmark er stigende, og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Derfor er seks virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et værktøj, der forebygger og reducerer stress ved at fremme arbejdsfællesskaber. Projektet, der får støtte fra Velliv Foreningen, kaldes Core Culture, og partnerne i projektet tæller ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron og seks private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand, Chr. Hansen, Nordic Computer og GSV.

Lån & Spar Bank på vej til at knække koden til smerteforebyggelse

Noget tyder på, at Lån & Spar Bank er godt på vej til at knække koden til smerteforebyggelse med deres seneste sundhedsinitiativ, der er udviklet i samarbejder med ArbejdsmiljøCentret. Forebyggelsesprojektetet har så stort potentiale, at Lån & Spar Bank er med i konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

Revitalisering af Dyrups arbejdsmiljøorganisation

Hvad gør man, når arbejdsmiljøorganisationen er blevet træt? Når medlemmerne savner ny viden og ikke længere gider anses som virksomhedens politimænd? I Dyrup blev svaret at bruge APV’en og dens resultater til en revitalisering af AMO, hvor arbejdsmiljøet er et fælles projekt for Supply Chain-delen af virksomheden.

Share This