PÅBUD

Der findes flere forskellige typer påbud, som Arbejdstilsynet kan give, når noget ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningen. Ens for dem alle er dog, at du skal tage påtalen seriøst, forholde dig til indholdet og igangsætte løsninger. Her får du et overblik over, hvornår du risikerer at få de forskellige påbud, og hvordan du reagerer på hvert enkelt, hvis du har fået et.

Påbud kan både være dyre og forstyrrende, og vi råder altid til at være på forkant med arbejdsmiljøet, når Arbejdstilsynet kommer på besøg. Har du alligevel fået et, kan du finde hjælp til næste skridt her.

Forbud

Har du fået et forbud, er det, fordi Arbejdstilsynet har set en overhængende situation med risiko for en øjeblikkelig og betydelig skade af en slags. Du skal straks stoppe arbejdet, indtil problemet er løst, og arbejdet kan udføres forsvarligt.

Du kan f.eks. få et forbud, hvis der mangler afskærmning på en maskine. Er det lige til at sætte afskærmning på igen, får du formentlig lov til at starte arbejdet igen. Er der tale om en mere kompleks problemstilling – hvis maskinen f.eks. er sat forkert op, eller der slet ikke findes en afskærmning – så får du formentlig et kompetencepåbud. Har du fået et kompetencepåbud på baggrund af et forbud, vil du ikke blive tilbudt et aftaleforløb.

Skærpet tilsyn

Virksomheder, der har fået et forbud, bliver udtaget til skærpet tilsyn. Et skærpet tilsyn gennemføres på det sted i virksomheden, hvor forbuddet blev givet, og har til formål at kontrollere, at du som virksomhed har sørget for, at faren ikke længere er til stede.

Det er dig som virksomhed, der betaler for Arbejdstilsynets genbesøg, når du er udtaget til skærpet tilsyn. Prisen reguleres jævnligt og lå i 2020 på 10.000 kroner.

Strakspåbud

Hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem, udløser Arbejdstilsynet et strakspåbud. Ved strakspåbud skal du som virksomhed straks begynde arbejdet med at finde en løsning. Det er dog tilladt at finde en midlertidig løsning, indtil problemet kan løses permanent.

Du kan enten få et strakspåbud med eller uden betydelig fare. Et strakspåbud med betydelig fare betyder, at der er risiko for, at en medarbejder kan komme alvorligt til skade. Et strakspåbud uden betydelig fare kan f.eks. være, at du som virksomhed ikke bruger tilgængeligt sikkerhedsudstyr. Hvis faren samtidig er overhængende (det vil sige, at medarbejderne er i nærheden af faren), får du i stedet et forbud.

Har du fået et strakspåbud, vil du ikke blive tilbudt et aftaleforløb.

Påbud med frist

Har du fået et påbud med frist, har du lov til at fortsætte arbejdet. Der skal dog være fundet en permanent løsning, inden den frist, som Arbejdstilsynet fastsætter, udløber.

Du kan f.eks. få et påbud med frist, hvis du har udfordringer med støv; bliver du udsat for støv gennem mange år, risikerer du at udvikle en erhvervsbetinget sygdom som f.eks. kræft, men det er ikke en overhængende fare, du risikerer at komme til skade ved nu og her, og derfor må du fortsætte arbejdet, indtil du har fundet en permanent løsning.

Aftaleforløb

Siden 2020 har Arbejdstilsynet tilbudt aftaleforløb til virksomheder, der står til at få enten et påbud med frist eller et strakspåbud om konkrete arbejdsmiljøproblemer. Det er helt frivilligt, om du siger ja, eller om du hellere vil tage imod et påbud. Aftaleforløbet kan blive tilbudt i to situationer:

Aftale om spredning: Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn ser et arbejdsmiljøproblem og vurderer, at problemet også kan være andre steder i virksomheden, kan du blive tilbudt et aftaleforløb. Siger du ja tak, forpligter du dig ikke kun til at løse problemet der, hvor det er konstateret, men også andre steder i virksomheden. Til gengæld kan du få sparring fra Arbejdstilsynet. Hvis problemet ikke er løst, når aftalen udløber, får du påbuddet.

Aftale ved mistanke: Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overordnet overtrædelse, kan du blive tilbudt et aftaleforløb. Aftalen går her ud på, at virksomheden med sparring fra Arbejdstilsynet skal løse den problemstilling, der er mistanke om. Denne form for aftaleforløb er især relevant, når det kommer til problemstillinger inden for psykisk arbejdsmiljø. Hvis problemet ikke er løst, når aftalen udløber, får du påbuddet.

Undersøgelsespåbud (§21-påbud)

Når Arbejdstilsynet giver et undersøgelsespåbud, er det enten, fordi der er en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er forsvarlige, eller fordi der foregår en generel undersøgelse eller løbende kontrol i f.eks. en specifik branche.

Virksomheden skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er forsvarlige. Omfatter påbuddet det psykiske arbejdsmiljø eller muligheder for at substituere stoffer og materiale, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver som Human House, og det vil samtidig udløse et kompetencepåbud.

Når Arbejdstilsynet modtager tilbagemeldingen på undersøgelsespåbuddet, vil de afgøre, om der er grundlag for et egentligt påbud eller ej.

Kompetencepåbud

Kompetencepåbuddet har pr. 1. april 2021 erstattet det tidligere rådgivningspåbud, der indebar krav om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det kan gives, når virksomheden samtidig får et påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem inden for områderne kemi og biologi (stoffer og materiale), psykisk arbejdsmiljø (psykosocialt), ergonomi, fysisk arbejdsmiljø samt udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed inden for bygge- og anlægsbranchen.

Får du et kompetencepåbud, kan du løse det på én af følgende tre måder:

1. Du kan søge om at få godkendt virksomhedens egen viden og kompetencer, som du vil tilegne dig, så I fremadrettet undgår at stå i den samme situation igen. Læs her, hvad din handlingsplan skal indeholde.
2. Har du en intern autoriseret arbejdsmiljørådgiver i virksomheden, er det også tilladt at bruge denne. Det er dog de færreste, der har den mulighed.
3. Du kan også vælge at konsultere en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der er godkendt inden for det område, du har fået et påbud på. Human House er autoriseret inden for alle områder. Du skal dog altid bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved undersøgelsespåbud inden for psykisk arbejdsmiljø eller ved substitution af stoffer og materiale. Her kan du se processen, hvis du vælger at inddrage en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Du kan få et kompetencepåbud i disse fire tilfælde:
1. Hvis din virksomhed ved ét tilsyn får fem eller flere afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i samme produktionsenhed.
2. Hvis din virksomhed får et påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.
3. Hvis din virksomhed får et undersøgelsespåbud inden for psykisk arbejdsmiljø eller i forhold til substitution af stoffer og materialer.
4. Hvis du som bygherre får et påbud om manglende eller væsentlige mangler i din plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

konsulenter

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@humanhouse.com
konsulenter

Gert Fuursted

Ergoterapeut • Vest

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@humanhouse.com

KONTAKT

Har du fået et påbud? Kontakt os, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Er Arbejdstilsynet på vej?

Har du fået besked om, at Arbejdstilsynet snart kommer på besøg, kan vi hjælpe dig med det forebyggende arbejde, så du undgår besværet med et påbud.

Vi tager Arbejdstilsynets briller på, påpeger fejl og mangler og rådgiver om, hvordan du kommer problemerne til livs. En screening vil samtidig give dig friere hænder til at finde en løsning, der også på sigt passer ind i din virksomhedskultur.

Aftaleforløb som alternativ til påbud

Siden september 2020 har det været muligt for virksomheder at indgå et såkaldt Aftaleforløb med Arbejdstilsynet. Fra politisk side er det et forsøg på at åbne Arbejdstilsynet mere op for dialog, og at gøre det mere attraktivt for virksomheder at oparbejde et højere vidensniveau, når det kommer til at passe på deres medarbejdere. Ifølge Brian Foldager Larsen, der er konsulent i Human House, kan det vise sig at være et glimrende initiativ, som mange seriøse virksomheder har efterspurgt i årevis.

Kompetencepåbud erstatter rådgiverpåbuddet

Folketinget har besluttet, at rådgiverpåbuddet ikke længere eksisterer fra 1. april 2021, men i stedet erstattes af et såkaldt kompetencepåbud. Det betyder, at hvis Arbejdstilsynet vurderer, at en virksomhed, der får påbuddet, selv kan opbygge eller har kompetencerne til at løse problemstillingen internt, er det ikke et krav at inddrage en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Samtidig lægger aftalen om indsatsen for et forbedret arbejdsmiljø op til store bødestigninger og gebyrer fra Arbejdstilsynet, som gør det endnu mere fordelagtigt at forebygge overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

OVERBLIK MED ARBEJDSMILJØLEDELSE

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

Share This