PÅBUD

Der findes flere forskellige typer påbud, som Arbejdstilsynet kan give, når noget ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningen. Ens for dem alle er dog, at du skal handle på dem hurtigt. Med 35 års erfaring på området rådgiver vi virksomheder inden for alle brancher og hjælper dig med hurtigt at komme tilbage til arbejdet.

Vi er autoriseret rådgiver inden for alle fem arbejdsmiljøområder og kan derfor nemt og hurtigt hjælpe dig med at få has på problemerne. Uanset hvilken type påbud, du har fået, er det ofte den bedste løsning at have en rådgiver ind over – så er du sikker på at få en langsigtet, helhedsorienteret løsning, hvor problemerne ikke opstår igen.

Er Arbejdstilsynet på vej?

Har du fået besked om, at Arbejdstilsynet snart kommer på besøg, kan vi hjælpe dig med det forebyggende arbejde, så du undgår besværet med et påbud. Vi tager Arbejdstilsynets briller på, påpeger fejl og mangler og rådgiver om, hvordan du kommer problemerne til livs. En screening vil samtidig give dig friere hænder til at finde en løsning, der også på sigt passer ind i din virksomhedskultur.

Fire typer påbud

Arbejdstilsynet opererer overordnet set med fire typer påbud:

  • Strakspåbud
  • Påbud med frist
  • Undersøgelsespåbud
  • Rådgivningspåbud

Klik her for at læse mere om de forskellige påbud og deres konsekvenser for dig.

Gert Fuursted

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@amcentret.dk

Søren Jakobsen

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om påbud? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

·

Tungt arbejder på byggepladsen

Efter et rådgivningspåbud har tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen fået hjælp af ArbejdsmiljøCentret til at få ekstra godt styr på de tunge løft – dem er der nemlig mange af på byggepladser, hvor bl.a. stilladsarbejde kan være en fysisk belastning. Virksomheden har især haft fokus på løft i forbindelse med vinduesmontering, men også en bred, praktisk gennemgang af ergonomi på byggepladser har givet stor værdi for de ansatte.

Arbejdsmilijøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Hver dag strømmer det ind med opkald til Midttrafiks callcenter i Højbjerg, der tager sig af bestillinger af kørselsordninger til borgerne. Derfor var det ingen overraskelse, at medarbejderne på den telefontunge arbejdsplads var generet af støj – faktisk så meget at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet. AMC gik derfor ind i sagen og fandt på baggrund af støjmålinger frem til løsninger på problemet, der efterfølgende er blevet rost af både Arbejdstilsynet og medarbejderne selv.

Knauf Danogips satser på seriøs sikkerhedsindsats

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.