PULJER OG FONDE

Der findes en række muligheder for at søge penge til forbedringer af arbejdsmiljøet fra puljer og fonde. Står du over for et nyt projekt, er det oplagt at tænke de forskellige puljer ind.

FUSA

Alle statslige arbejdspladser har mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til lokale udviklings- eller omstillingsprojekter fra FUSA, der administreres af Kompetencesekretariatet. Som statslig arbejdsplads kan man uden videre ansøge om projektstøtte.

Der findes to indsatstyper, som arbejdspladserne kan søge projektmidler under:

  • Tværgående indsatser eller projekter for hele eller dele af arbejdspladsen eller for f.eks. flere faggrupper på tværs
  • Indsatser eller projekter målrettet medarbejdergrupper på akademiker-, LC/CO10- eller OAO-området

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

3177 8082

KONTAKT

Vil du vide mere om puljer? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Arbejdsmiljøforskningsfondens udviklingspulje

Arbejdsmiljøforskningsfonden har til opgave at styrke dansk forskning og udvikling i arbejdsmiljø. Fonden lægger vægt på at støtte projekter, der giver ny viden om arbejdsmiljøet med resultater, der kan anvendes i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Fonden yder støtte til forskningsprojekter, udviklingsprojekter og udredninger inden for arbejdsmiljø.