SCREENING FORUD FOR TILSYN

Screening forud for tilsyn er et tilbud om rådgivning og hjælp til at sætte jeres arbejdsmiljøindsats i system, inden Arbejdstilsynet dukker op. På den måde kan I nå at bringe orden i de forhold, der ikke er helt på plads.

Arbejdstilsynets grundtilsyn tænkes gennemført på et enkelt besøg. Et grundtilsyn vil altid være uanmeldt, og I vil som virksomhed derfor ikke kende datoen for besøget. I vil dog mindst en måned før besøget modtage digital post om, at I vil få besøg, så I kan nå at forberede jer på besøget.

I en screeningen har vi særlig fokus på:

konsulenter

Jasper Eriksen

Afdelingsleder • Holstebro

Strategisk arbejdsmiljø

3065 5487 · je@humanhouse.com
konsulenter

Lars Tornvig

Direktør, Øst

Strategisk arbejdsmiljø

3123 2157 · lt@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om screening forud for tilsyn? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

OVERBLIK MED ARBEJDSMILJØLEDELSE

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

EKSTERN TOVHOLDER HOS HOLM & HALBY

Det startede som et samarbejde om APV’en, men Holm & Halby kunne godt se idéen i at spare interne ressourcer og samtidig have adgang til ekspertviden. Derfor udviklede samarbejdet sig stille og roligt, og i dag er AMC ekstern tovholder og koordinator på laboratorieudbyderens arbejdsmiljøarbejde. Det letter både det administrative for arbejdsmiljøorganisationen og giver sikkerhed for, at virksomheden hele tiden er på forkant med arbejdsmiljøet.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Share This