SCREENING FORUD FOR TILSYN

Screening forud for tilsyn er et tilbud om rådgivning og hjælp til at sætte jeres arbejdsmiljøindsats i system, inden Arbejdstilsynet dukker op. På den måde kan I nå at bringe orden i de forhold, der ikke er helt på plads.

Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn tænkes gennemført på et enkelt besøg. De virksomheder, det drejer sig om, vil blive ringet op på forhånd og modtage besøg 1-4 måneder senere. Formålet med opringningen er at motivere til at igangsætte forbedrende initiativer.

I en screeningen har vi særlig fokus på:

konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø

Chefkonsulent

3065 5487 · je@amcentret.dk
konsulenter

Lars Tornvig

Direktør, Øst

Strategisk arbejdsmiljø

3123 2157 · lt@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om screening forud for tilsyn? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

Har du helt styr på valget til arbejdsmiljøorganisationen? Hvem kan vælges, hvem har stemmeret, og hvad siger loven om formerne? Her kan du læse en guide til, hvordan valget skal foregå, og hvilke muligheder der findes. Vidste du f.eks., at arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse træder i kraft allerede fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren eller organisationen kender valgresultatet, selv hvis funktionen først indtrædes senere?

OVERBLIK MED ARBEJDSMILJØLEDELSE

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

EKSTERN TOVHOLDER HOS HOLM & HALBY

Det startede som et samarbejde om APV’en, men Holm & Halby kunne godt se idéen i at spare interne ressourcer og samtidig have adgang til ekspertviden. Derfor udviklede samarbejdet sig stille og roligt, og i dag er AMC ekstern tovholder og koordinator på laboratorieudbyderens arbejdsmiljøarbejde. Det letter både det administrative for arbejdsmiljøorganisationen og giver sikkerhed for, at virksomheden hele tiden er på forkant med arbejdsmiljøet.
Share This