SCREENING FORUD FOR TILSYN

Screening forud for det risikobaserede tilsyn er et tilbud om rådgivning og hjælp til at sætte jeres arbejdsmiljøindsats i system, inden Arbejdstilsynet dukker op. På den måde kan I nå at bringe orden i de forhold, der ikke er helt på plads.

I en screeningen har vi særlig fokus på:

  1. Arbejdspladsvurdering
  2. Arbejdsmiljøorganisationen
  3. Ulykker på arbejdspladsen
  4. Lovpligtig uddannelse
  5. Arbejdspladsbrugsanvisninger
  6. Lovpligtige eftersyn

Lars Tornvig

Direktør, Øst

3123 2157

KONTAKT

Vil du vide mere om screening forud for tilsyn? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Risikobaseret tilsyn

Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn tænkes gennemført på et enkelt besøg. De virksomheder, det drejer sig om, vil blive ringet op på forhånd og modtage besøg 1-4 måneder senere. Formålet med opringningen er at motivere til at igangsætte forbedrende initiativer.