SØG TILSKUD TIL DIN ARBEJDSMILJØINDSATS

Der findes en række muligheder for at søge penge til forbedringer af arbejdsmiljøet fra puljer og fonde. Står du over for et nyt projekt, er det oplagt at tænke de forskellige puljer ind.

Velliv Foreningen – fokus på at fremme mental sundhed på arbejdspladserne

Hos Velliv Foreningen kan alle typer virksomheder i Danmark søge om tilskud til en indsats for fremme af den mentale sundhed på arbejdspladsen. I oktober 2019 i anledningen af Danmarks Mentale Sundhedsdag d. 10. oktober har man eksempelvis kunnet søge om et tilskud på 10.000 kr. øremærket til en dag med fokus på mental sundhed. Velliv Foreningen uddelte tilskuddet til 500 arbejdspladser, og ArbejdsmiljøCentret bød i den forbindelse ind med en vifte af ti forskellige workshops, som alle har haft til formål at medvirke til at fremme mental sundhed på arbejdspladser i alle brancher landet over. Du kan se  beskrivelserne af de ti workshops og Danmarks Mentale Sundhedsdag her.

FUSA

Alle statslige arbejdspladser har mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til lokale udviklings- eller omstillingsprojekter fra FUSA, der administreres af Kompetencesekretariatet. Som statslig arbejdsplads kan man uden videre ansøge om projektstøtte.

Der findes to indsatstyper, som arbejdspladserne kan søge projektmidler under:

  • Tværgående indsatser eller projekter for hele eller dele af arbejdspladsen eller for f.eks. flere faggrupper på tværs
  • Indsatser eller projekter målrettet medarbejdergrupper på akademiker-, LC/CO10- eller OAO-området

Arbejdsmiljøforskningsfondens udviklingspulje

Arbejdsmiljøforskningsfonden har til opgave at styrke dansk forskning og udvikling i arbejdsmiljø. Fonden lægger vægt på at støtte projekter, der giver ny viden om arbejdsmiljøet med resultater, der kan anvendes i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Fonden yder støtte til forskningsprojekter, udviklingsprojekter og udredninger inden for arbejdsmiljø.

konsulenter

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

Ph.d. • MBA

3177 8082 · pv@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for tilskud? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

OVERBLIK MED ARBEJDSMILJØLEDELSE

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

EKSTERN TOVHOLDER HOS HOLM & HALBY

Det startede som et samarbejde om APV’en, men Holm & Halby kunne godt se idéen i at spare interne ressourcer og samtidig have adgang til ekspertviden. Derfor udviklede samarbejdet sig stille og roligt, og i dag er AMC ekstern tovholder og koordinator på laboratorieudbyderens arbejdsmiljøarbejde. Det letter både det administrative for arbejdsmiljøorganisationen og giver sikkerhed for, at virksomheden hele tiden er på forkant med arbejdsmiljøet.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.
Share This