SØG TILSKUD TIL DIN ARBEJDSMILJØINDSATS

Der findes en række muligheder for at søge penge til forbedringer af arbejdsmiljøet fra puljer og fonde. Står du over for et nyt projekt, er det oplagt at tænke de forskellige puljer ind.

Velliv Foreningen – fokus på at fremme mental sundhed på arbejdspladserne

Hos Velliv Foreningen kan alle typer virksomheder i Danmark søge om tilskud til en indsats for fremme af den mentale sundhed på arbejdspladsen. Netop nu – i coronakrisens kølvand – har Velliv Foreningen oprettet en akutpulje, som giver mindre virksomheder og civilsamfundsorganisationer mulighed for at søge om tilskud til nye og eksisterende projekter, der har mental sundhed som fokus.  Du kan læse mere om Akutpuljen her og få råd, inspiration og vejledning til dit projekt og din ansøgning.

I oktober 2019 i anledningen af Danmarks Mentale Sundhedsdag d. 10. oktober kunne man søge om et tilskud på 10.000 kr. øremærket til en dag med fokus på mental sundhed. Velliv Foreningen uddelte tilskuddet til 500 arbejdspladser, og ArbejdsmiljøCentret bød i den forbindelse ind med en vifte af ti forskellige workshops, som alle har haft til formål at medvirke til at fremme mental sundhed på arbejdspladser i alle brancher landet over.  Du kan se  beskrivelserne af de ti workshops og Danmarks Mentale Sundhedsdag her.

FUSA

Alle statslige arbejdspladser har mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til lokale udviklings- eller omstillingsprojekter fra FUSA, der administreres af Kompetencesekretariatet. Som statslig arbejdsplads kan man uden videre ansøge om projektstøtte.

Der findes to indsatstyper, som arbejdspladserne kan søge projektmidler under:

  • Tværgående indsatser eller projekter for hele eller dele af arbejdspladsen eller for f.eks. flere faggrupper på tværs
  • Indsatser eller projekter målrettet medarbejdergrupper på akademiker-, LC/CO10- eller OAO-området

Arbejdsmiljøforskningsfondens udviklingspulje

Arbejdsmiljøforskningsfonden har til opgave at styrke dansk forskning og udvikling i arbejdsmiljø. Fonden lægger vægt på at støtte projekter, der giver ny viden om arbejdsmiljøet med resultater, der kan anvendes i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Fonden yder støtte til forskningsprojekter, udviklingsprojekter og udredninger inden for arbejdsmiljø.

konsulenter

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

Ph.d. • MBA

3177 8082 · pv@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for tilskud? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

8 råd til en skarp fondsansøgning til Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for at sætte mental sundhed på dagsordenen ved at støtte forebyggende indsatser, der blandt andet fremmer den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Ansøgerfeltet er benhårdt og fyldt med stærke projektideer, så din ansøgning skal sidde lige i skabet, når du sender den. Derfor får du her otte gode råd til en skarp fondsansøgning til Velliv Foreningen.

OVERBLIK MED ARBEJDSMILJØLEDELSE

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

EKSTERN TOVHOLDER HOS HOLM & HALBY

Det startede som et samarbejde om APV’en, men Holm & Halby kunne godt se idéen i at spare interne ressourcer og samtidig have adgang til ekspertviden. Derfor udviklede samarbejdet sig stille og roligt, og i dag er AMC ekstern tovholder og koordinator på laboratorieudbyderens arbejdsmiljøarbejde. Det letter både det administrative for arbejdsmiljøorganisationen og giver sikkerhed for, at virksomheden hele tiden er på forkant med arbejdsmiljøet.
Share This