DANMARKS MENTALE SUNDHEDSDAG 2020

I samarbejde med Velliv Foreningen kan private og offentlige arbejdspladser nu søge om et tilskud på 10.000 kr. til en dag med fokus på medarbejdernes mentale sundhed – nemlig Danmarks Mentale Sundhedsdag den 8. oktober 2020.

Som en del af Velliv Foreningens initiativ til at støtte virksomheder til at fokusere på den mentale sundhed på de danske arbejdspladser, har vi hos ArbejdsmiljøCentret sammensat forskellige workshops og foredrag, som på hver deres måde kan fremme den mentale sundhed, trivsel og et godt arbejdsmiljø. Under seks forskellige temaer tilbyder vi enten workshops af tre-timers eller foredrag af halvanden times varighed, som derved kan arrangeres for de 10.000 kr., som Velliv Foreningens tilskud udgør. Søg om tilskud til jeres arrangement her senest 28. august 2020.

Herunder har vi listet Velliv Foreningens seks forskellige temaer, hvorunder vi udbyder seks relevante og inspirerende workshops og/eller foredrag, der på forskellig vis sætter fokus på den mentale sundhed. Du finder en mere detaljeret beskrivelse af temaerne ud for hver boks.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte

Pernille Vedsted i Vest: pv@amcentret.dk, tlf. 3177 8082

Stine Moesmand i Øst  sm@amcentret.dk, tlf. 3157 4854.

Rejsen fra stress til mental sundhed

Stress er desværre et tilbagevendende emne på mange arbejdspladser, og vi støder på det i alle brancher og på alle arbejdspladser. Grundlæggende ønsker alle virksomheder en god og produktiv arbejdsplads, hvor fokus er på kerneopgaven, og hvor stemningen blandt medarbejderne er god. Når det alligevel glipper, og enkeltpersoner rammes af stress, er det både en menneskelig og økonomisk belastning, som alle er kede af og lider under.

Under dette tema får I inspiration til, hvordan I som virksomhed kan arbejde med det gode arbejdsmiljø på en måde, der forebygger stress, og hvordan I håndterer det. For når der opstår uoverensstemmelser og konflikter, og der er følelsesmæssige reaktioner eller upassende adfærd i afdelingen, og arbejdsbelastningen samtidig er for høj, kan stresssygemeldinger være en konsekvens. Der vil også være fokus på arbejdet med stresshåndtering hos både medarbejderen, i arbejdsfællesskabet og for lederen.

Under Velliv Foreningens tema Stress og under tema 5 Samarbejde og kommunikation tilbyder vi en workshop af tre timers varighed eller et foredrag af halvanden times varighed.

Bæredygtig ledelse som nøglen til succesfulde forandringer og organisationsændringer

Flere og flere virksomheder har bæredygtighed på dagsordenen, og mange har allerede taget stilling til hvilke af FN’s verdensmål, de bidrager til.

Vi oplever et stigende menneskeligt behov for at bidrage til bæredygtigheden i denne verden, og coronakrisen har pustet til denne udvikling og understreget, at vi befinder os på tærsklen til en tid fuld af forandringer i arbejdslivet:
Inden for ledelse og arbejdsmiljø er den bæredygtige organisation, det bæredygtige arbejdsliv og mental sundhed blevet et mantra, og ordene afspejler hos mange et ønske om at skabe virksomheder, hvor medarbejderne kan være et langt arbejdsliv uden at blive nedslidt – både mentalt og fysisk.

Under temaet Forandringer og organisationsændringer arbejder vi med bæredygtighed på ledelse- og medarbejderniveau. Hvilke ledelsesmæssige dilemmaer og problemstillinger er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at du som leder forholder dig til, når du skal bidrage til at skabe en bæredygtig verden, virksomhed og virkelighed for dine medarbejdere? Hvilket ansvar og hvilke vaneændringer skal den enkelte medarbejder tage på sig, for at vi i fællesskab kan lykkes?

Vi ser på både de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for vores adfærd og også på de ledelsesmæssige værktøjer, der kan være brugbare i løsningen.

Under Velliv Foreningens tema 2 Forandringer og organisationsændringer tilbyder vi en workshop af tre timers varighed eller et foredrag af halvanden times varighed.

Arbejdsglæde i Arbejdsfællesskabet

Stærke arbejdsfællesskaber er en af nøglerne til at sikre, at arbejdspladser ikke alene har høj trivsel, men også formår at bruge ressourcerne optimalt i forhold til at løse opgaven for kunder, borgere og egen organisation.

Under temaet Arbejdsglæde sætter vi fokus på det stærke arbejdsfællesskab, og hvordan det har betydning for mental sundhed. Vi præsenterer dig for modeller, der guider mindsettet hen imod et opgave- og arbejdsfællesskabsfokus, og vi giver eksempler på, hvordan det talte og skrevne sprog og de fysiske omgivelser kan understøtte denne udvikling.

Under Velliv Foreningens tema 3 Arbejdsglæde tilbyder vi en workshop af tre timers varighed eller et foredrag af halvanden times varighed.

Organisationer i krisetider – hvad lærte vi?

I kølvandet på forårets coronakrise har vi alle oplevelser med os, som har potentiale til at påvirke vores arbejdsliv mere eller mindre indgribende. Nogen har mistet slægtninge og venner, andre har mistet deres job eller gode kolleger. Vi har alle levet i en tid præget af angst og katastrofe, udskamning, fællesskab, teamspirit, mindre stress, mere angst, m.m. Det har med andre ord været de store følelsers tid, hvor vores kendte gamle verden nu på nogle måder er totalt forandret og på andre måder helt den samme.

Under temaet Genstart efter corona sætter vi fokus på det, vi står midt i, og det vi har lært undervejs i krisen. Vi ser, hvilke ændringer krisen har medført, og på hvordan I som ledere og arbejdsfællesskab kan læges i fællesskab og drage vigtig læring ud af det, vi har gennemgået og dermed opbygge en bedre fremtid på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os.

Under Velliv Foreningens tema 4 Genstart efter corona tilbyder vi en workshop af tre timers varighed eller et foredrag af halvanden times varighed.

Værdifuld kommunikation

Kommunikation mellem mennesker er en forudsætning for, at vi kan danne relationer, lykkes som medarbejdere og få andre til at forstå vores budskaber.

En ordentlig kommunikation er værdiskabende og grundlæggende for samarbejde, fælles mål, forståelse hinanden imellem på arbejdspladsen og dermed den mentale sundhed.

Workshoppen hjælper til hensigtsmæssig kommunikation og tager udgangspunkt i psykologisk teori og fysiologisk praksis, og I vil tilegne jer kommunikationsteknikker, som udvikler kropssprog, stemmeføring og performance.

Under Velliv Foreningens tema 5 Samarbejde og kommunikation tilbyder vi en workshop af tre timers varighed eller et foredrag af halvanden times varighed.

Et bæredygtigt arbejdsliv

Et bæredygtigt arbejdsliv indebærer, at vi alle oplever god energi i hverdagen, som giver overskud til både arbejdslivet og privatlivet. Bæredygtighed betyder også, at vi i arbejdsfællesskabet kan passe på hinanden gennem et langt arbejdsliv.

Ud fra et tværgående fokus i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, drøfter vi, hvordan vi sammen kan forbedre vores fysiske og mentale sundhed. Det sker i et helhedsorienteret perspektiv, fordi både krop, psyke og lys har betydning for et bæredygtigt arbejdsliv. På workshoppen får I også en smagsprøve på mindfulness og funktionel hjernetræning som stressreducerende og energiskabende aktiviteter.

Under Velliv Foreningens tema 6 Andet tilbyder vi en workshop af tre timers varighed.

konsulenter

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

Ph.d. • MBA

3177 8082 · pv@amcentret.dk
konsulenter

Stine Moesmand

Organisationspsykolog • Øst

Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

3157 4854 · sm@amcentret.dk

KONTAKT

Er du interesseret i at høre mere om temaerne, har du brug for sparring eller rådgivning i forbindelse med ansøgningen hos Velliv, eller ønsker du at booke en workshop eller et foredrag til din arbejdsplads eller virksomhed? Kontakt os – vi står klar til at hjælpe.

8 råd til en skarp fondsansøgning til Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for at sætte mental sundhed på dagsordenen ved at støtte forebyggende indsatser, der blandt andet fremmer den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Ansøgerfeltet er benhårdt og fyldt med stærke projektideer, så din ansøgning skal sidde lige i skabet, når du sender den. Derfor får du her otte gode råd til en skarp fondsansøgning til Velliv Foreningen.

Pauser som en vej til mere trivsel og effektivitet

Forskning peger på, at vi som mennesker ikke kan koncentrere os mere end 20-40 minutter ad gangen. Hvis vi alligevel fortsætter arbejdet uden pusterum, øger vi risikoen for at lave fejl, sænke effektiviteten og brænde ud. Derfor er det ifølge erhvervspsykolog Gitte Falsig vigtigt, at vi får holdt pauser regelmæssigt, og at pauserne samtidig er kvalitativt gode pauser, der giver os ny energi.

Share This