TRIVSELSUNDERSØGELSER

En trivselsundersøgelse tager temperaturen på, hvordan medarbejdere og ledelse har det med at være på arbejdspladsen. Undersøgelsen giver et tydeligt billede af trivslen  eller det modsatte  og I får samtidig et redskab, som I efterfølgende kan benytte i en målrettet dialog om de udfordringer, undersøgelsen eventuelt afdækker.

Trivselsundersøgelsen afdækker alle de områder, der er vigtige for at sikre trivslen på en arbejdsplads. Er I en lille arbejdsplads med få medarbejdere, afdækkes trivslen ofte via individ- eller gruppeinterviews foretaget af en af vores erhvervspsykologer. Hvis I er en større arbejdsplads med mange medarbejdere, benytter vi spørgeskemaer, som er videnskabeligt baseret inden for psykisk arbejdsmiljø.

Tænk processen grundigt igennem

For at I får mest muligt ud af trivselsundersøgelser, er det vigtigt at tænke hele processen grundigt igennem, idet hver lille beslutning har betydning for det endelige resultat. Nogle af de spørgsmål, der skal besvares er: Hvordan underopdeler vi, hvis vi er en stor arbejdsplads, så vi får afdelingsrelevante svar? Hvordan forholder vi os til anonymitet? Hvordan sikrer vi så høj en svarprocent som muligt? Hvordan arbejder vi med resultaterne?

Sådan kunne trivselsundersøgelser se ud

Psykisk arbejdsmiljø rummer følsomme områder, og derfor er det vigtigt at have os med i hele processen. En model, vi har gode erfaringer med, ser sådan ud:

  • Indledende rådgivning
  • Intromøde for medarbejderne
  • Kortlægning (interviews el. spørgeskema)
  • Præsentation af resultater for medarbejderne
  • Proceskonsultation

Mange sætter pris på, at det er os som eksterne konsulenter, der introducerer konceptet og forløbet omkring en trivselsundersøgelse, og at vi også præsenterer resultaterne bagefter. Det giver projektet vægt, svarprocenten bliver højere, og vi vil kunne svare på spørgsmål om undersøgelsen og om, hvad der efterfølgende skal ske.

konsulenter

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk/strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

2252 7855 · or@humanhouse.com
konsulenter

Pernille Thau

Afdelingsleder • Øst

Chefkonsulent

3172 7812 · pt@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om trivselsundersøgelser? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

APV og COVID-19: Det har vi lært af den nye spørgeramme

I august sidste år udarbejdede konsulenterne hos Human House en tilføjelse til den eksisterende APV-spørgeramme, som har fokus på medarbejderens oplevelse af arbejdspladsens håndtering af COVID-19. Nu, knap et år efter, er det muligt at sammenfatte, hvad der har været de største udfordringer og konkludere på værdifuld læring.

Trivsel og arbejdsglæde: Derfor skal du investere i medarbejderne

Over hele landet kan man finde eksempler på, at ulykkesforebyggelse ender med at gå op i regler, forbud og afkrydsningsformularer. Det gør den, fordi arbejdsopgaven ”ulykkesforebyggelse” er begrænset til en mindre gruppe medarbejdere, som af et godt hjerte arbejder indædt for at få kollegaerne til at tage deres forebyggende tiltag til sig. Men det er en helt forkert tilgang, hvis man vil ulykker til livs. Det fortæller chefkonsulent Pernille Thau i en ny artikel i magasinet DANSKVAND.

OVERBLIK MED ARBEJDSMILJØLEDELSE

Topledelsen i Knauf Danogips har taget en beslutning om en seriøs indsats på arbejdsmiljøarbejdet med sikkerhed som det primære indsatsområde. ”Det tager tid og koster penge, ja, men det er det hele værd,” fortæller sikkerheds- og vedligeholdelseschefen. Fire gange årligt udfører AMC sikkerhedsrunderinger på fabrikken fra som en del af deres arbejdmiljøledelsessystem, og det giver konstant fokus på forebyggelse og styring af risici.

Share This