TRIVSELSUNDERSØGELSER

En trivselsundersøgelse tager temperaturen på, hvordan medarbejdere og ledelse har det med at være på arbejdspladsen. Undersøgelsen giver et tydeligt billede af trivslen  eller det modsatte  og I får samtidig et redskab, som I efterfølgende kan benytte i en målrettet dialog om de udfordringer, undersøgelsen eventuelt afdækker.

Trivselsundersøgelsen afdækker alle de områder, der er vigtige for at sikre trivslen på en arbejdsplads. Er I en lille arbejdsplads med få medarbejdere, afdækkes trivslen ofte via individ- eller gruppeinterviews foretaget af en af vores erhvervspsykologer. Hvis I er en større arbejdsplads med mange medarbejdere, benytter vi spørgeskemaer, som er videnskabeligt baseret inden for psykisk arbejdsmiljø.

Pernille Thau

Chefkonsulent, sundhed

3172 7812

KONTAKT

Vil du vide mere om trivselsundersøgelser? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Tænk processen grundigt igennem

For at I får mest muligt ud af en trivselsundersøgelse, er det vigtigt at tænke hele processen grundigt igennem, idet hver lille beslutning har betydning for det endelige resultat. Nogle af de spørgsmål, der skal besvares er: Hvordan underopdeler vi, hvis vi er en stor arbejdsplads, så vi får afdelingsrelevante svar? Hvordan forholder vi os til anonymitet? Hvordan sikrer vi så høj en svarprocent som muligt? Hvordan arbejder vi med resultaterne?

Sådan kunne en model se ud

Psykisk arbejdsmiljø rummer følsomme områder, og derfor er det vigtigt at have os med i hele processen. En model for vores andel, som vi har gode erfaringer med, ser sådan ud:

  • Indledende rådgivning
  • Intromøde for medarbejderne
  • Kortlægning (interviews el. spørgeskema)
  • Præsentation af resultater for medarbejderne
  • Proceskonsultation

Mange sætter pris på, at det er os som eksterne konsulenter, der introducerer konceptet og forløbet omkring en trivselsundersøgelse, og at vi også præsenterer resultaterne bagefter. Det giver projektet vægt, svarprocenten bliver højere, og vi vil kunne svare på spørgsmål om undersøgelsen og om, hvad der efterfølgende skal ske.