Vision Zero

Vision Zero er ikke et mål, men et mindset, der beror på, at alle ulykker og arbejdsbetingede lidelser i princippet kan forebygges. Når alle i virksomheden arbejder mod et fælles mål om nul ulykker, skaber processen den læring, der skal til for at integrere ulykkesforebyggelse og forebyggelse af arbejdsmiljøudfordringer i organisationens kultur. For en Vision Zero-virksomhed er arbejdsmiljø en del af forretningens strategi.

ArbejdsmiljøCentret er global Vision Zero-partner, og vi samarbejder med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at skabe flere Vision Zero-virksomheder på nationalt plan. Vision Zero udgør et fælles sprog, som bestyrelser, topledelser, medarbejdere og samarbejdspartnere kan bruge til at skabe en fælles forståelse og til at samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen.

Arbejdsmiljø og sikkerhed på alle niveauer

Som Vision Zero-virksomhed arbejder man ud fra devisen om, at alle ulykker og arbejdsbetingede lidelser kan forebygges. Der er fokus på processen, rejsen mod målet. Selvom forebyggelse for mange rimer på ulykker, har Vision Zero en helhedsorienteret tilgang, der i lige så høj grad fokuserer på sundhed og trivsel – f.eks. i form af forebyggelse af stress.

Fordi Vision Zero-strategien er mindst lige så relevant for små og mellemstore virksomheder, som den er for de store, hjælper vi med at skabe engagement på alle niveauer på baggrund af organisationens struktur og kultur for at sikre den største effekt. Det handler om at skabe en åben kultur, der ansporer til læring, involvering, klarhed og god kommunikation om arbejdsmiljø og sikkerhed på alle niveauer. Det kan vi hjælpe med ved at:

 • kortlægge virksomhedskulturen i forhold til Vision Zero
 • anbefale de indsatser, der fører virksomheden op på et højere trin på forebyggelsesstigen
 • planlægge detaljerede indsatser i samarbejde med ledelse og medarbejdere
 • hjælpe med at implementere indsatserne
 • evaluere effekten

Fokus på syv centrale områder

En velfungerende sikkerhedskultur og tilgang til trivsel og sundhed skal udvikles over tid, og derfor udarbejder vi løsninger, der understøtter virksomhedens forretning – og som også fungerer i en travl hverdag. Som Vision Zero-virksomhed skal du have fokus på syv centrale områder:

 1. Tag lederskab, og vis engagement
 2. Identificer farer, og kontroller risici
 3. Definer målsætninger, og udvikl programmer
 4. Skab et sikkert og sundt system, der gør dig velorganiseret
 5. Sørg for optimal sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdspladser
 6. Opgrader kvalifikationer, og udvikl kompetencer
 7. Invester i mennesker, og motiver gennem deltagelse og involvering
konsulenter

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljøkoordinator

Chefkonsulent

3179 4845 · bl@amcentret.dk
konsulenter

Vibeke Rasmussen

Fysioterapeut • MEM

Chefkonsulent

4026 5925 · vira@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du høre mere om dine muligheder for at blive Vision Zero-virksomhed, så kontakt os i dag.

> HENT PRODUKTBLAD

Lemvigh-Müller tæller ned til 0 ulykker

Danmarks største stål- og teknikgrossist Lemvigh-Müller havde i 2016 fået nok af ulykker. Derfor blev ArbejdsmiljøCentrets Ole Ryssel Rasmussen og Anja Dahl Pedersen involveret for at skabe klarhed over risici og rykke på sikkerhedskulturen. LM Nedtælling er en uddannelse af alle linjeledere og hele arbejdsmiljøorganisationen, der samtidig har fokus på at inddrage samtlige medarbejderne for at skabe en varig kulturændring. Samarbejdet har nedbragt ulykkesfraværet med hele 67 procent, og den indsats har landet Lemvigh-Müller en nominering til Arbejdsmiljøprisen 2019.

Vision Zero – en ny vinkel på forebyggelse af ulykker

Over hele landet kan man finde eksempler på, at ulykkesforebyggelse ender med at gå op i regler, forbud og afkrydsningsformularer. Det gør den, fordi arbejdsopgaven ”ulykkesforebyggelse” er begrænset til en mindre gruppe medarbejdere, som af et godt hjerte arbejder indædt for at få kollegaerne til at tage deres forebyggende tiltag til sig. Men det er en helt forkert tilgang, hvis man vil ulykker til livs. Det fortæller chefkonsulent Pernille Thau i en ny artikel i magasinet DANSKVAND.

FOREBYGGELSESPROJEKTER

De fleste virksomheder har fået øjnene op for, at forebyggelse er en investering, der virkelig betaler sig. Som arbejdsmiljørådgiver er vi glade for at skabe viden og udvikle værktøjer, der understøtter et godt arbejdsmiljø, men når der er travlt, oplever vi ofte, at de gode vaner går fløjten. Kulturændringer fra ledelsen er ofte afgørende for, om forebyggelsen lykkes, og det er udgangspunktet for vores forebyggelsesprojekter, der dækker alle aspekter af arbejdsmiljøet.
Share This