BYGGERI OG ANLÆG

Når det kommer til bygge- og anlægsbranchen, er der to forskellige arbejdsmiljøområder at forholde sig til: Arbejdsmiljøet på byggepladsen og arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning.

Arbejdsmiljø i projekterings- og byggefasen

At skabe et godt arbejdsmiljø på byggepladsen kræver klar målsætning, strategi og organisering af arbejdsmiljøarbejdet. En byggeplads er nemlig et miljø, der konstant forandrer sig, hvor flere virksomheder ofte er til stede samtidig, og hvor der er risiko for farlige arbejdsprocesser. Det er udfordringer, der stiller krav om klare politikker, og bygherre har pligt til løbende at sikre sig, at arbejdsmiljøarbejdet bliver udført.

Lovmæssigt er der krav om, at arbejdsmiljøarbejdet skal påbegyndes fra starten af projekteringsfasen for at sikre, at man løbende indtænker og tager stilling til arbejdsmiljørigtige løsninger – både for selve byggefasen, men også for brug og vedligehold af den kommende bygning. Ofte er det en fordel for bygherren at udarbejde en arbejdsmiljøstrategi, før der indgås aftaler med arkitekter, ingeniører eller entreprenører. Det er en måde at sikre et godt arbejdsmiljø uden at blive mødt af ekstraregninger fra leverandører.

Arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning

Det er også vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø i den kommende bygning. Når bygningen først står der, er det både svært og dyrt at rette op på fejlplacerede ventilationsanlæg, forkert lysindfald, kemiske stoffer i byggematerialerne eller svære arbejdsforhold for dem, der skal efterse og vedligeholde bygningen og dens systemer.

Men når du tænker det gode arbejdsmiljø ind i bygningen fra start, betyder det faktisk også ofte, at virksomhedens arbejdsprocesser kan forbedres og forenkles. Minimering af fysiske og psykiske belastninger giver desuden mere produktive medarbejdere med mindre sygefravær.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan du sikrer et godt arbejdsmiljø i din virksomhed? Eller har du spørgsmål til konkrete emner inden for byggeri og anlæg? Du kan læse meget mere om vore ydelser på området herunder, og du er altid velkommen til at kontakte vores konsulenter. Er du sikkerheds- og sundhedskoordinator, kan du se mere om de lovpligtige uddannelser her.

Unges sikkerhed på jobbet

Læs, hvorfor unge kommer oftere til skade på jobbet end deres mere erfarne kolleger

Arbejdsmiljøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Ny indretning af callcenter har forbedret lydniveauet markant

Tungt arbejde på byggepladsen

Tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen har fået ekstra godt styr på de tunge løft