ARBEJDSMILJØRIGTIG PROJEKTERING OG DESIGN

Tænk arbejdsmiljørigtig projektering ind i jeres byggeprojekt fra start, og skab stor værdi for dig og din virksomhed. Minimering af fysiske og psykiske belastninger giver nemlig mere produktive medarbejdere med mindre sygefravær. Og så er det væsentligt billigere at få det sikre og sunde arbejdsmiljø ind fra start end at tænke i lappeløsninger efterfølgende.

I ArbejdsmiljøCentret sikrer vi, at bygning og lokaler indrettes sikkert og sundt efter de arbejdsopgaver, medarbejderne skal udføre, og så de passer til produktionsflow og -logistik. Vi tager højde for alle arbejdsmiljøparametre og sørger for, at byggeriet understøtter virksomhedens organisering og ledelsesstruktur.

Nybyggeri, ombygning eller renovering
Arbejdsmiljørigtig projektering og design er en rigtig god investering, uanset om du står over for nybyggeri, ombygning eller en renovering. Vores rådgivning kan bl.a. tage udgangspunkt i:

  • Dialog med bygherren om arbejdsmiljøets betydning i byggeriet og væsentlige arbejdsmiljøbelastninger, der skal tages højde for
  • Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik for byggeriet
  • Kortlægning af positive og negative erfaringer fra nuværende bygninger, arbejdslokaler og -processer
  • Engagement og ejerskab gennem brugerinddragelse, herunder kompetenceudvikling af involverede brugere
  • Kravspecifikationer til konkrete arbejdsmiljøforhold, eksempelvis: støj og akustik, termisk indeklima, luftkvalitet, ergonomi og indretning, dagslystilgang og belysning, hygiejne og reduktion af smitterisiko
  • Udarbejdelse af kravspecifikationer i forbindelse med indkøb af udstyr og inventar samt eftervisning af krav
  • Full-scale forsøg med indretning og mockup
  • Granskning af tegninger og løbende dialog og sparring med arkitekter og ingeniører
konsulenter

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljøkoordinator • Vest

Chefkonsulent

3179 4845 · bl@humanhouse.com
konsulenter

Lars Tornvig

Direktør, Øst

Strategisk arbejdsmiljø

3123 2157 · lt@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om arbejdsmiljørigtig projektering og design? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

> HENT PRODUKTBLAD

Arbejdsmiljøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Hver dag strømmer det ind med opkald til Midttrafiks callcenter i Højbjerg, der tager sig af bestillinger af kørselsordninger til borgerne. Derfor var det ingen overraskelse, at medarbejderne på den telefontunge arbejdsplads var generet af støj – faktisk så meget at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet. AMC gik derfor ind i sagen og fandt på baggrund af støjmålinger frem til løsninger på problemet, der efterfølgende er blevet rost af både Arbejdstilsynet og medarbejderne selv.

TUNGT ARBEJDE PÅ BYGGEPLADSEN

Efter et rådgivningspåbud har tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen fået hjælp af ArbejdsmiljøCentret til at få ekstra godt styr på de tunge løft – dem er der nemlig mange af på byggepladser, hvor bl.a. stilladsarbejde kan være en fysisk belastning. Virksomheden har især haft fokus på løft i forbindelse med vinduesmontering, men også en bred, praktisk gennemgang af ergonomi på byggepladser har givet stor værdi for de ansatte.

UNGES SIKKERHED PÅ JOBBET

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge oftere kommer til skade på arbejdspladsen end deres mere erfarne kolleger. Det skyldes bl.a., at unge kopiere de etablerede kollegers adfærd for ikke at falde igennem, og på arbejdspladser, hvor sikkerhed anses som besværligt og unødvendigt, kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at skabe en sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd bliver prioriteret og accepteret af alle medarbejdere.

Share This