ARBEJDSMILJØRIGTIG PROJEKTERING OG DESIGN

Ved at tænke arbejdsmiljørigtig projektering ind i byggeriet helt fra start kan du skabe værdi for dig og din virksomhed. Minimering af fysiske og psykiske belastninger giver nemlig mere produktive medarbejdere med mindre sygefravær. Og så er det væsentligt billigere at få det gode arbejdsmiljø ind fra start end at tænke i lappeløsninger efterfølgende.

I ArbejdsmiljøCentret sikrer vi, at byggeriet indrettes efter de
arbejdsfunktioner, medarbejderne skal udføre, og så det passer til produktionsflow og –logistik. Vi tager højde for alle arbejdsmiljøparametre og sørger for, at byggeriet understøtter virksomhedens organisering og ledelsesstruktur.

 

Ole Joensen

Chefkonsulent

4099 2050

KONTAKT

Vil du vide mere om arbejdsmiljørigtig projektering og design? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Nybyggeri, ombygning eller renovering
Arbejdsmiljørigtig projektering og design er en rigtig god investering, uanset om du står over for nybyggeri, ombygning eller en renovering. Vores rådgivning tager bl.a. højde for:

• Dialog med bygherren om arbejdsmiljøets betydning i byggeriet
• Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik for byggeriet
• Kortlægning af positive og negative erfaringer fra tidligere
byggerier
• Engagement og ejerskab gennem brugerinddragelse
• Kvalitetssikring af koncepter, procedurer og løsninger i
arbejdsmiljøet med fokus på konkrete arbejdsmiljøparametre
såsom støj og akustik, termisk indeklima, luftkvalitet, ergonomi,
belysning og fastlæggelse af metoder til opfølgning
• Udarbejdelse af kravspecifikationer i forbindelse med indkøb af
udstyr og inventar samt eftervisning af krav
• Full-scale forsøg med indretning og mockup
• Sparring med arkitekter og ingeniører