ARBEJDSMILJØRIGTIG PROJEKTERING OG DESIGN

Ved at tænke arbejdsmiljørigtig projektering ind i byggeriet helt fra start kan du skabe værdi for dig og din virksomhed. Minimering af fysiske og psykiske belastninger giver nemlig mere produktive medarbejdere med mindre sygefravær. Og så er det væsentligt billigere at få det gode arbejdsmiljø ind fra start end at tænke i lappeløsninger efterfølgende.

I ArbejdsmiljøCentret sikrer vi, at byggeriet indrettes efter de arbejdsfunktioner, medarbejderne skal udføre, og så det passer til produktionsflow og –logistik. Vi tager højde for alle arbejdsmiljøparametre og sørger for, at byggeriet understøtter virksomhedens organisering og ledelsesstruktur.

Nybyggeri, ombygning eller renovering
Arbejdsmiljørigtig projektering og design er en rigtig god investering, uanset om du står over for nybyggeri, ombygning eller en renovering. Vores rådgivning tager bl.a. højde for:

 • Dialog med bygherren om arbejdsmiljøets betydning i byggeriet
 • Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik for byggeriet
 • Kortlægning af positive og negative erfaringer fra tidligere
  byggerier
 • Engagement og ejerskab gennem brugerinddragelse
 • Kvalitetssikring af koncepter, procedurer og løsninger i
  arbejdsmiljøet med fokus på konkrete arbejdsmiljøparametre
  såsom støj og akustik, termisk indeklima, luftkvalitet, ergonomi,
  belysning og fastlæggelse af metoder til opfølgning
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer i forbindelse med indkøb af
  udstyr og inventar samt eftervisning af krav
 • Full-scale forsøg med indretning og mockup
 • Sparring med arkitekter og ingeniører
konsulenter

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljøkoordinator • Vest

Chefkonsulent

3179 4845 · bl@amcentret.dk
konsulenter

Ole Joensen

Org. psyk. konsulent • Øst

Chefkonsulent

4099 2050 · oj@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om arbejdsmiljørigtig projektering og design? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

> HENT PRODUKTBLAD

Arbejdsmiljøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Hver dag strømmer det ind med opkald til Midttrafiks callcenter i Højbjerg, der tager sig af bestillinger af kørselsordninger til borgerne. Derfor var det ingen overraskelse, at medarbejderne på den telefontunge arbejdsplads var generet af støj – faktisk så meget at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet. AMC gik derfor ind i sagen og fandt på baggrund af støjmålinger frem til løsninger på problemet, der efterfølgende er blevet rost af både Arbejdstilsynet og medarbejderne selv.

TUNGT ARBEJDE PÅ BYGGEPLADSEN

Efter et rådgivningspåbud har tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen fået hjælp af ArbejdsmiljøCentret til at få ekstra godt styr på de tunge løft – dem er der nemlig mange af på byggepladser, hvor bl.a. stilladsarbejde kan være en fysisk belastning. Virksomheden har især haft fokus på løft i forbindelse med vinduesmontering, men også en bred, praktisk gennemgang af ergonomi på byggepladser har givet stor værdi for de ansatte.

UNGES SIKKERHED PÅ JOBBET

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge oftere kommer til skade på arbejdspladsen end deres mere erfarne kolleger. Det skyldes bl.a., at unge kopiere de etablerede kollegers adfærd for ikke at falde igennem, og på arbejdspladser, hvor sikkerhed anses som besværligt og unødvendigt, kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at skabe en sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd bliver prioriteret og accepteret af alle medarbejdere.
Share This