ERGONOMI I BYGGEBRANCHEN

Tunge løft, godt arbejdsflow og friske medarbejdere – det handler om planlægning på alle niveauer fra projektering til koordinering og entreprenøren og det enkelte sjaks planlægning.

En god ergonomisk analyse af arbejdsopgaver skaber overblik over behovet for f.eks.:

 • Tekniske hjælpemidler
 • Plads til levering af materialer
 • Koordinering med andre faggrupper
 • Logistikplanlægning

Ansvaret for ergonomi i byggebranchen

Bygherren og de projekterende har en vigtig opgave med at skabe grundlaget for håndværkernes gode arbejdsstillinger. Samtidig er det en vigtig del af den arbejdsmiljøkoordinering, som bygherren er ansvarlig for. En ekstra fortjeneste kan være at få tjekket ergonomien for de håndværkere, der senere skal drifte bygningerne. Entreprenøren og håndværkeren kan spare både tid og kræfter ved god planlægning, kendskab til tekniske hjælpemidler og arbejdsstillinger.

Med hele vejen

Vi kan fungere som arbejdsmiljøkoordinator og hjælpe med at:

 • Screene projektmaterialer og sparre med de projekterende
 • Udføre kortlægninger af arbejdsopgaver
 • Anbefale metoder og hjælpemidler
 • Afholde workshops for at finde nye løsninger
 • Planlægge kampagner på byggepladsen
 • Skabe grundlag for adfærdsændringer
 • Instruere i arbejdsstillinger
konsulenter

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljøkoordinator • Vest

Chefkonsulent

3179 4845 · bl@humanhouse.com
konsulenter

Vibeke Rasmussen

Fysioterapeut • MEM • Øst

Chefkonsulent

4026 5925 · vira@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om ergonomi i byggebranchen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Arbejdsmiljøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Hver dag strømmer det ind med opkald til Midttrafiks callcenter i Højbjerg, der tager sig af bestillinger af kørselsordninger til borgerne. Derfor var det ingen overraskelse, at medarbejderne på den telefontunge arbejdsplads var generet af støj – faktisk så meget at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet. AMC gik derfor ind i sagen og fandt på baggrund af støjmålinger frem til løsninger på problemet, der efterfølgende er blevet rost af både Arbejdstilsynet og medarbejderne selv.

TUNGT ARBEJDE PÅ BYGGEPLADSEN

Efter et rådgivningspåbud har tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen fået hjælp af ArbejdsmiljøCentret til at få ekstra godt styr på de tunge løft – dem er der nemlig mange af på byggepladser, hvor bl.a. stilladsarbejde kan være en fysisk belastning. Virksomheden har især haft fokus på løft i forbindelse med vinduesmontering, men også en bred, praktisk gennemgang af ergonomi på byggepladser har givet stor værdi for de ansatte.

UNGES SIKKERHED PÅ JOBBET

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge oftere kommer til skade på arbejdspladsen end deres mere erfarne kolleger. Det skyldes bl.a., at unge kopiere de etablerede kollegers adfærd for ikke at falde igennem, og på arbejdspladser, hvor sikkerhed anses som besværligt og unødvendigt, kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at skabe en sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd bliver prioriteret og accepteret af alle medarbejdere.

Share This