MASKINSIKKERHED

Arbejdsulykker har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ud over det bedrøvelige i at medarbejdere oplever smerter eller ligefrem mister førligheden, så koster ulykkerne årligt både virksomheder og samfundet rigtig mange penge. Ved at forbedre maskinsikkerheden kan du forebygge arbejdsulykker og sikre, at ingen kommer til skade ved at betjene farlige maskiner.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at alle maskiner er sikkert konstrueret og forsvarligt opstillet. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at der altid er en betjeningsvejledning tilgængelig, og at medarbejderne er oplært i, hvordan maskinen anvendes, og hvilke risici der er forbundet med brugen af den enkelte maskine.

Risikovurdering skaber overblik

Første skridt mod en optimal maskinsikkerhed er at gennemføre en risikovurdering for at skabe overblik. Vi kommer ud og gennemgår alle maskiner og tekniske hjælpemidler for at efterse, om dine medarbejdere kan udføre deres arbejdsopgaver uden risiko. Vi påviser forhold, der kan være farlige, og vurderer risikoens størrelse og de skader, den kan føre med sig. Vi rådgiver om, hvordan risikoen kan gøres mindre, og om den bedste sikring af maskiner, som er særligt tilpasset branchen og de konkrete arbejdsopgaver.

Maskinsikkerhed og ergonomi

En del af maskinsikkerhed er de ergonomiske forhold. Har maskinoperatøren den rigtige arbejdsstilling, og er der risiko for ensidigt gentaget arbejde? En ergonomisk gennemgang og en kritisk analyse af arbejdspladsens design afslører, om der er behov for ændringer og forbedringer.

konsulenter

Jasper Eriksen

Afdelingsleder • Holstebro

Strategisk arbejdsmiljø

3065 5487 · je@humanhouse.com
konsulenter

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om maskinsikkerhed? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Nye grænseværdier for chrom 6: Vær opmærksom, hvis du arbejder med svejsning og slibning af rustfrit stål

Man har længe vidst, at chrom 6 er kræftfremkaldende. Derfor har de danske myndigheder for år tilbage fastlagt grænseværdier for chrom 6, som medarbejdere maksimalt må udsættes for. Men det viser sig, at denne grænseværdi er 200 gange højere end EU’s justerede anbefaling. For mange virksomheder vil det kræve skærpet opmærksomhed på hygiejne, ventilation og personlige værnemidler at leve op til de nye grænseværdier for chrom 6.

Arbejdsmiljøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Hver dag strømmer det ind med opkald til Midttrafiks callcenter i Højbjerg, der tager sig af bestillinger af kørselsordninger til borgerne. Derfor var det ingen overraskelse, at medarbejderne på den telefontunge arbejdsplads var generet af støj – faktisk så meget at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet. AMC gik derfor ind i sagen og fandt på baggrund af støjmålinger frem til løsninger på problemet, der efterfølgende er blevet rost af både Arbejdstilsynet og medarbejderne selv.

UNGES SIKKERHED PÅ JOBBET

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge oftere kommer til skade på arbejdspladsen end deres mere erfarne kolleger. Det skyldes bl.a., at unge kopiere de etablerede kollegers adfærd for ikke at falde igennem, og på arbejdspladser, hvor sikkerhed anses som besværligt og unødvendigt, kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at skabe en sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd bliver prioriteret og accepteret af alle medarbejdere.

Share This