MASKINSIKKERHED

Arbejdsulykker har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ud over det bedrøvelige i at medarbejdere oplever smerter eller ligefrem mister førligheden, så koster ulykkerne årligt både virksomheder og samfundet rigtig mange penge. Ved at forbedre maskinsikkerheden kan du forebygge arbejdsulykker og sikre, at ingen kommer til skade ved at betjene farlige maskiner.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at alle maskiner er sikkert konstrueret og forsvarligt opstillet. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at der altid er en betjeningsvejledning tilgængelig, og at medarbejderne er oplært i, hvordan maskinen anvendes, og hvilke risici der er forbundet med brugen af den enkelte maskine.

Risikovurdering skaber overblik

Første skridt mod en optimal maskinsikkerhed er at gennemføre en risikovurdering for at skabe overblik. Vi kommer ud og gennemgår alle maskiner og tekniske hjælpemidler for at efterse, om dine medarbejdere kan udføre deres arbejdsopgaver uden risiko. Vi påviser forhold, der kan være farlige, og vurderer risikoen størrelse og de skader, den kan føre med sig. Vi rådgiver om, hvordan risikoen kan gøres mindre, og om den bedste sikring af maskiner, som er særligt tilpasset branchen og de konkrete arbejdsopgaver.

Maskinsikkerhed og ergonomi

En del af maskinsikkerhed er de ergonomiske forhold. Har maskinoperatøren den rigtige arbejdsstilling, og er der risiko for ensidigt gentaget arbejde? En ergonomisk gennemgang og en kritisk analyse af arbejdspladsens design afslører, om der er behov for ændringer og forbedringer.

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø

3065 5487 · je@amcentret.dk

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM

2927 2350 · sj@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om maskinsikkerhed? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

·

·

Unges sikkerhed på jobbet

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge oftere kommer til skade på arbejdspladsen end deres mere erfarne kolleger. Det skyldes bl.a., at unge kopiere de etablerede kollegers adfærd for ikke at falde igennem, og på arbejdspladser, hvor sikkerhed anses som besværligt og unødvendigt, kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at skabe en sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd bliver prioriteret og accepteret af alle medarbejdere.

Arbejdsmiljøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Hver dag strømmer det ind med opkald til Midttrafiks callcenter i Højbjerg, der tager sig af bestillinger af kørselsordninger til borgerne. Derfor var det ingen overraskelse, at medarbejderne på den telefontunge arbejdsplads var generet af støj – faktisk så meget at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet. AMC gik derfor ind i sagen og fandt på baggrund af støjmålinger frem til løsninger på problemet, der efterfølgende er blevet rost af både Arbejdstilsynet og medarbejderne selv.

Tungt arbejde på byggepladsen

Efter et rådgivningspåbud har tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen fået hjælp af ArbejdsmiljøCentret til at få ekstra godt styr på de tunge løft – dem er der nemlig mange af på byggepladser, hvor bl.a. stilladsarbejde kan være en fysisk belastning. Virksomheden har især haft fokus på løft i forbindelse med vinduesmontering, men også en bred, praktisk gennemgang af ergonomi på byggepladser har givet stor værdi for de ansatte.