MASKINSIKKERHED

Arbejdsulykker har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ud over det bedrøvelige i at medarbejdere oplever smerter eller ligefrem mister førligheden, så koster ulykkerne årligt både virksomheder og samfundet rigtig mange penge. Ved at forbedre maskinsikkerheden kan du forebygge arbejdsulykker og sikre, at ingen kommer til skade ved at betjene farlige maskiner.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at alle maskiner er sikkert konstrueret og forsvarligt opstillet. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at der altid er en betjeningsvejledning tilgængelig, og at medarbejderne er oplært i, hvordan maskinen anvendes, og hvilke risici der er forbundet med brugen af den enkelte maskine.

Risikovurdering skaber overblik

Første skridt mod en optimal maskinsikkerhed er at gennemføre en risikovurdering for at skabe overblik. Vi kommer ud og gennemgår alle maskiner og tekniske hjælpemidler for at efterse, om dine medarbejdere kan udføre deres arbejdsopgaver uden risiko. Vi påviser forhold, der kan være farlige, og vurderer risikoen størrelse og de skader, den kan føre med sig. Vi rådgiver om, hvordan risikoen kan gøres mindre, og om den bedste sikring af maskiner, som er særligt tilpasset branchen og de konkrete arbejdsopgaver.

Maskinsikkerhed og ergonomi

En del af maskinsikkerhed er de ergonomiske forhold. Har maskinoperatøren den rigtige arbejdsstilling, og er der risiko for ensidigt gentaget arbejde? En ergonomisk gennemgang og en kritisk analyse af arbejdspladsens design afslører, om der er behov for ændringer og forbedringer.

konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø

Chefkonsulent

3065 5487 · je@amcentret.dk
konsulenter

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om maskinsikkerhed? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Arbejdsmiljøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Hver dag strømmer det ind med opkald til Midttrafiks callcenter i Højbjerg, der tager sig af bestillinger af kørselsordninger til borgerne. Derfor var det ingen overraskelse, at medarbejderne på den telefontunge arbejdsplads var generet af støj – faktisk så meget at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet. AMC gik derfor ind i sagen og fandt på baggrund af støjmålinger frem til løsninger på problemet, der efterfølgende er blevet rost af både Arbejdstilsynet og medarbejderne selv.

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.
Share This