MASKINSIKKERHED

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at alle maskiner er sikkert konstrueret og forsvarligt opstillet. Der skal være en tilgængelig betjeningsvejledning, og medarbejderne skal oplæres. Ikke bare i, hvordan man bruger maskinen – det er mindst ligeså vigtigt, at de kender de risici, der kan være forbundet med maskinerne.

Først skridt er en risikovurdering – omdrejningspunktet i al maskinsikkerhed. Den kan bruges til at kontrollere, at arbejdsopgaver ved maskiner og tekniske hjælpemidler kan udføres uden risiko. Den påviser forhold, der kan være farlige og vurderer, hvilke skader de kan føre til, om risikoen er stor, og om risikoen i så fald kan gøres mindre.

En risikovurdering er et godt grundlag for den videre rådgivning. Vi rådgiver i sikring af maskiner, krav til CE-mærkning, indkøb af nye maskiner og i brugen af personlige værnemidler.

 

Jasper Eriksen

Chefkonsulent

3065 5487

KONTAKT

Vil du vide mere om maskinsikkerhed? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Fokus også på ergonomi

Til maskinsikkerhed hører også ergonomi. Har maskinoperatøren den rigtige arbejdsstilling, og er der risiko for ensidigt gentaget arbejde? En ergonomisk gennemgang og et kritisk blik på arbejdspladsens design afslører, om der skulle være behov for ændringer og forbedringer.