PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Ved planlægning af bygge- og anlægsarbejde er der en række forpligtelser, som bygherren skal leve op til. Herunder den plan for sikkerhed og sundhed, som skal udarbejdes, hvis der er mere end ti ansatte beskæftiget på en gang eller mere end en arbejdsgiver.

Er der færre end ti ansatte, men mere end én arbejdsgiver, skal der kun laves PSS, hvis der udføres særligt farligt arbejde på byggepladsen, og kun på den del af arbejdet, som er relateret til den særlige fare. Formålet med PSS er at sikre alle ansatte et godt og sikkert arbejdsmiljø. Desuden kan PSS’en fint fungere som et styringsredskab for byggeledelsen. PSS’en skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne.

Arbejdsmiljøkoordinatorens plan for sikkerhed og sundhed

Det er bygherren, der har ansvaret for PSS, men i praksis er det som regel arbejdsmiljøkoordinatoren, der udarbejder planen. Har I ikke selv den ressource, kan vi tage rollen på os og sikre, at der tages hånd om arbejdsmiljøet fra projektering til udførelse.

Vi vil i så fald være synlige på byggepladsen, bidrage til at definere målene for arbejdsmiljøet, deltage i arbejdsmiljømøderne og sikre, at regler og lovgivning overholdes. Vi sørger for, at PSS udarbejdes i projekteringsfasen og holder den ajour i hele udførelsesfasen.

konsulenter

Brian Foldager Larsen

Arbejdsmiljøkoordinator • Vest

Chefkonsulent

3179 4845 · bl@humanhouse.com
konsulenter

Vibeke Rasmussen

Fysioterapeut • MEM • Øst

Chefkonsulent

4026 5925 · vira@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om plan for sikkerhed og sundhed? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Arbejdsmiljøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Hver dag strømmer det ind med opkald til Midttrafiks callcenter i Højbjerg, der tager sig af bestillinger af kørselsordninger til borgerne. Derfor var det ingen overraskelse, at medarbejderne på den telefontunge arbejdsplads var generet af støj – faktisk så meget at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet. AMC gik derfor ind i sagen og fandt på baggrund af støjmålinger frem til løsninger på problemet, der efterfølgende er blevet rost af både Arbejdstilsynet og medarbejderne selv.

TUNGT ARBEJDE PÅ BYGGEPLADSEN

Efter et rådgivningspåbud har tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen fået hjælp af ArbejdsmiljøCentret til at få ekstra godt styr på de tunge løft – dem er der nemlig mange af på byggepladser, hvor bl.a. stilladsarbejde kan være en fysisk belastning. Virksomheden har især haft fokus på løft i forbindelse med vinduesmontering, men også en bred, praktisk gennemgang af ergonomi på byggepladser har givet stor værdi for de ansatte.

UNGES SIKKERHED PÅ JOBBET

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge oftere kommer til skade på arbejdspladsen end deres mere erfarne kolleger. Det skyldes bl.a., at unge kopiere de etablerede kollegers adfærd for ikke at falde igennem, og på arbejdspladser, hvor sikkerhed anses som besværligt og unødvendigt, kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at skabe en sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd bliver prioriteret og accepteret af alle medarbejdere.

Share This