PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Ved planlægning af bygge- og anlægsarbejde er der en række forpligtelser, som bygherren skal leve op til. Herunder den plan for sikkerhed og sundhed, som skal udarbejdes, hvis der er mere end ti ansatte beskæftiget på en gang eller mere end en arbejdsgiver.

Er der færre end ti ansatte, men mere end én arbejdsgiver, skal der kun laves PSS, hvis der udføres særligt farligt arbejde på byggepladsen, og kun på den del af arbejdet, som er relateret til den særlige fare. Formålet med PSS er at sikre alle ansatte et godt og sikkert arbejdsmiljø. Desuden kan PSS’en fint fungere som et styringsredskab for byggeledelsen. PSS’en skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne.

Brian Foldager Larsen

Chefkonsulent og koordinator

3179 4845

KONTAKT

Vil du vide mere om plan for sikkerhed og sundhed? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Arbejdsmiljøkoordinatoren kunne være os

Det er bygherren, der har ansvaret for PSS, men i praksis er det som regel arbejdsmiljøkoordinatoren, der udarbejder planen. Har I ikke selv den ressource, kan vi tage rollen på os og sikre, at der tages hånd om arbejdsmiljøet fra projektering til udførelse.

Vi vil i så fald være synlige på byggepladsen, bidrage til at definere målene for arbejdsmiljøet, deltage i arbejdsmiljømøderne og sikre, at regler og lovgivning overholdes. Vi sørger for, at PSS udarbejdes i projekteringsfasen og holder den ajour i hele udførelsesfasen.