SIKKERHEDSKULTUR

Langt de fleste arbejdsulykker bunder i uhensigtsmæssig adfærd. Derfor er det vigtigt at etablere og fastholde en sikkerhedskultur, hvor alle tager ansvar for sikker adfærd, hvis man vil sænke antallet af ulykker.

Sikkerhedskultur handler om værdier og vaner, og derfor er det et godt sted at sætte ind, når man arbejder målrettet på at reducere eller fastholde ulykkestallet. Rene linjer og ens opfattelse af, hvordan opgaver skal løses, er essentielle for adfærden – ellers vil der være huller i det sikkerhedsmæssige fundament. Værdierne skal skabes i samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne og føres ud i livet i det daglige arbejde.

Undgå hovsa-løsninger med en god sikkerhedskultur

Det fælles ansvar for kulturen bygger både på dialog og tillid mellem ledelse og medarbejdere, og derfor er det afgørende for adfærden i det daglige, at ledelsen klart og tydeligt viser, at sikkerheden er noget, der skal prioriteres og respekteres. Sikkerhedskulturen skal forankres på en entydig måde, så den også bliver en naturlig del af hverdagen, når der er travlt.

I ArbejdsmiljøCentret undersøger vi adfærden og sikkerhedskulturen i din virksomhed. Vi hjælper med at skabe rammerne for en kultur, hvor sikkerheden er tænkt ind i alle aspekter af arbejdet, og hvor forsvarlig adfærd ikke nødvendigvis besværliggør opgaverne og får medarbejderne til at føle, at de er mindre produktive.

konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@amcentret.dk
konsulenter

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk og strategisk arbejdsmiljø

Chefkonsulent

2252 7855 · or@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om, hvordan du skaber og fastholder en god sikkerhedskultur? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Arbejdsmiljøet tænkes ind, når Midttrafik ombygger

Hver dag strømmer det ind med opkald til Midttrafiks callcenter i Højbjerg, der tager sig af bestillinger af kørselsordninger til borgerne. Derfor var det ingen overraskelse, at medarbejderne på den telefontunge arbejdsplads var generet af støj – faktisk så meget at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet. AMC gik derfor ind i sagen og fandt på baggrund af støjmålinger frem til løsninger på problemet, der efterfølgende er blevet rost af både Arbejdstilsynet og medarbejderne selv.

TUNGT ARBEJDE PÅ BYGGEPLADSEN

Efter et rådgivningspåbud har tømrer- og snedkerfirmaet Vinther & Lassen fået hjælp af ArbejdsmiljøCentret til at få ekstra godt styr på de tunge løft – dem er der nemlig mange af på byggepladser, hvor bl.a. stilladsarbejde kan være en fysisk belastning. Virksomheden har især haft fokus på løft i forbindelse med vinduesmontering, men også en bred, praktisk gennemgang af ergonomi på byggepladser har givet stor værdi for de ansatte.

UNGES SIKKERHED PÅ JOBBET

Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge oftere kommer til skade på arbejdspladsen end deres mere erfarne kolleger. Det skyldes bl.a., at unge kopiere de etablerede kollegers adfærd for ikke at falde igennem, og på arbejdspladser, hvor sikkerhed anses som besværligt og unødvendigt, kan det have alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at skabe en sikkerhedskultur, hvor sikker adfærd bliver prioriteret og accepteret af alle medarbejdere.
Share This