ARBEJDSMILJØSAMTALE

Den enkelte medarbejders sundhed har stor betydning for virksomhedens produktivitetsniveau. Derfor er der en stor gevinst i at hjælpe medarbejderne med at øge den generelle sundhed og at sikre, at de har gode og sikre forhold at arbejde under. En 360 graders arbejdsmiljøsamtale er en skræddersyet løsning med et bredt forebyggende fokus, der kan være medvirkende til at mindske nedslidning, sænke sygefraværet samt øge trivsel, arbejdsglæde og effektivitet.

Arbejdsmiljøsamtalen giver den enkelte medarbejder mulighed for selv at sammensætte sin dialog alt efter behov og ønsker. Indholdet er fleksibelt og tager udgangspunkt i medarbejderens jobfunktion, kendte arbejdsmiljøbelastninger og udspecificerede helbredsoplysninger. Det kunne f.eks. være stress, smerter eller indeklima, som medarbejderen oplever udfordringer med i hverdagen, og som derfor er relevante at have fokus på.

Hvis medarbejderen selv ønsker det, inddrager vi elementer fra vores sundhedstjek, hvor vi foretager forskellige fysiologiske målinger efter eget valg. Det kunne f.eks. være en eller flere af disse:

Ydelser i arbejdsmiljøsamtalen

Deltager flere end 10 personer i en arbejdsmiljøsamtale, giver det stor værdi for rigtig mange virksomheder at få udarbejdet en samlet rapport. Rapporten giver et overordnet billede af, hvilke indsatser der er relevante at arbejde videre med i fællesskab for at forbedre medarbejdernes generelle arbejdsmiljø, sundhed og trivsel.

konsulenter

Lasse Hørby

Projektkoordinator

Konsulent

9340 2202 · lah@humanhouse.com

KONTAKT

Kontakt os for at høre mere om, hvordan arbejdsmiljøsamtalen kan forbedre produktiviteten på din virksomhed.

> HENT PRODUKTBLAD

Lån & Spar Bank på vej til at knække koden til smerteforebyggelse

Noget tyder på, at Lån & Spar Bank er godt på vej til at knække koden til smerteforebyggelse med deres seneste sundhedsinitiativ, der er udviklet i samarbejder med ArbejdsmiljøCentret. Forebyggelsesprojektetet har så stort potentiale, at Lån & Spar Bank er med i konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

Arbejdsmedicinsk høreundersøgelse

Personer, der udsættes for støj enten i fritiden eller på arbejdet, har en naturligt højere risiko for kronisk hørenedsættelse eller støjskader. Det kan besværliggøre sociale aktiviteter og dagligdagens gøremål og dermed medføre lavere livskvalitet. Men en hørenedsættelse kan i nogle tilfælde også have negativ indflydelse på muligheden for at udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og derfor skal medarbejdere, der i arbejdet eksponeres for støj over 80 dB eller spidsbelastninger over 135 dB, tilbydes en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse.

Share This