DET FUNKTIONELLE KROPSTJEK

Det funktionelle kropstjek er et dialogbaseret værktøj, der gør medarbejderen bevidst om egne fysiske ressourcer. Formålet er at kortlægge eventuelle arbejdsmiljøudfordringer, som kan opstå i jobbets funktioner, og at bruge den viden til at skabe dialog om, hvordan virksomheden kan arbejde forebyggende. Når der tages hånd om udfordringerne, påvirker det nemlig ikke kun den enkeltes trivsel, men øger også effektiviteten i hverdagen.

Det er en klar styrke at være bevidst om de belastninger og risici, der findes i forskellige jobfunktioner på en arbejdsplads. Ikke alene er det muligt for virksomheden at tage handling for at nedsætte risikoen for nedslidning på lang sigt, men når den enkelte kan udføre arbejdet uden stor belastning, øger det samtidig arbejdsevnen her og nu.

Tag ansvar for medarbejderne

Selvom den forebyggende indsats tager afsæt i den enkeltes aktuelle situation, giver det funktionelle kropstjek samtidig virksomheden et værdifuldt billede af de udfordringer og belastninger, der er til stede på arbejdspladsen. Det samlede overblik er et stærkt udgangspunkt for en dialog om, hvilke forebyggende tiltag, der kan reducere arbejdsrelaterede belastninger til fordel for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Dialogen er virksomhedens mulighed for at tage ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Det funktionelle kropstjek

Vi samarbejder med medarbejderne om at kortlægge udfordringerne, og vi rådgiver virksomheden om, hvordan resultaterne kan bruges til at starte dialogen. I det funktionelle kropstjek kommer vi gennem:

  • Dialog med fokus på medarbejderens fysiske arbejdsevne og eventuelle smerter
  • Simple dynamiske funktionelle tests af kroppens balance, muskler og led, der tager udgangspunkt i den enkeltes arbejdsfunktion
  • Råd og sparring i forhold til ergonomi og eventuel træning
  • Rådgivning om fremtidige arbejdsmiljøtiltag, der kan afværge de konkrete udfordringer
konsulenter

Anne Jacobsen

Fysioterapeut • Øst

Seniorkonsulent

9340 2202 · anjc@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide, hvordan det funktionelle kropstjek kan forbedre arbejdsmiljødialogen i din virksomhed? Kontakt os, og hør mere.

> HENT PRODUKTBLAD

Får du søvn nok?

De fleste voksne mennesker har brug for at sove et sted mellem 6 og 9 timer i døgnet. Men det er langt fra alle, der får den søvn, de har brug for. Faktisk angiver 2/3 af danskerne, at de er generet af træthed, og cirka 40 procent lider ligefrem af søvnproblemer. Og det går ud over vores produktivitet, helbred og stressniveau, fortæller cand.scient. Stine Ege Qwist, der angiver øget arbejde som en af årsagerne til den ringere søvnkvalitet. Nok føler vi os mere effektive, når vi får svaret på et par mails inden sengetid, men det grænseløse arbejde kan have store konsekvenser, hvis det går ud over vores søvn.

7 gode råd: Kan du spotte stress hos en kollega?

Når man er ramt af stress, kan det virke umuligt at finde vej ud af den tilstand, man er havnet i. Uanset om stressen skyldes forhold på arbejdet eller i privaten, vil det påvirke vores præstation og sende os ind i en nedadgående spiral. Du har sikkert hørt om de kropslige symptomer masser af gange, men når du skal spotte stress hos dine kolleger, er det i højere grad en ændret adfærd, der afslører, om hverdagen begynder at slå revner. Her får du syv forhold, hvor ændret adfærd kan være tegn på stress.

ARBEJDSMILJØSAMTALE

Den enkelte medarbejders sundhed har stor betydning for virksomhedens produktivitetsniveau. Derfor er der en stor gevinst i at hjælpe medarbejderne med at øge den generelle sundhed og at sikre, at de har gode og sikre forhold at arbejde under. En 360 graders arbejdsmiljøsamtale er en skræddersyet løsning med et bredt forebyggende fokus, der kan være medvirkende til at mindske nedslidning, sænke sygefraværet samt øge trivsel, arbejdsglæde og effektivitet.
Share This