ENSIDIGT GENTAGET ARBEJDE

Medarbejdere, der udfører ensidigt gentaget arbejde (EGA), er ofte så besværet af smerter i nakke, skuldre, arme og håndled, at de typisk har 3-5 gange så meget sygefravær som andre. Det giver store omkostninger i sig selv, men tilstedeværelsen af EGA har faktisk også betydning for virksomhedens evne til at rekruttere arbejdskraft og dermed dens konkurrencedygtighed.

I pharma-industrien angiver 16 procent, at de i mere end en fjerdedel af arbejdstiden udfører de samme armbevægelser mange gange i minuttet. På slagterierne gælder det for cirka 60 procent af medarbejderne. De dyre følgevirkninger betyder, at det hurtigt kan betale sig at kortlægge EGA for at finde løsninger, der kan reducere skaderne.

Bliv mere konkurrencedygtig

Vi ved, at der i fremtiden bliver mangel på hænder i produktionsvirksomheder. Derfor bliver arbejdsmiljøet – herunder tilstedeværelsen af belastende arbejdsfunktioner – med stor sandsynlighed en faktor i medarbejdernes valg af arbejdsplads. En reduktion af EGA gør din virksomhed mere attraktiv for fremtidige medarbejdere, og dermed kan du styrke din konkurrencedygtighed.

Sikre beslutningsgrundlag

I AMC hjælper vi med at fastslå, om der er tale om sundhedsskadeligt EGA, og vi kortlægger de enkelte funktioner og forhold, der eventuelt kan forværre EGA’en. Kortlægningen er et solidt beslutningsgrundlag for, hvordan reduktionen skal prioriteres, og vi hjælper både med metoder til at måle og dokumentere indsatsen.

Står du over for at skulle projektere en ny proces eller produktlinje, kan du undgå at etablere nye EGA-funktioner ved at inddrage os fra start. Vi hjælper også gerne med at klæde arbejdsmiljøorganisationen eller den tekniske afdeling på, så I selv kan lave kortlægningen i fremtiden.

konsulenter

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut

Seniorkonsulent

6137 0356 · hm@amcentret.dk
konsulenter

Gert Fuursted

Ergoterapeut

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om ensidigt gentaget arbejde? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

> HENT PRODUKTBLAD

Ergonomisk rådgivning hos Tulip Food Company

Slagteribranchen er en af de brancher, der oplever mange nedslidningsskader på grund af arbejdets hårde natur. Det har koncernledelsen hos Tulip også måttet sande, og derfor udviklede de i 2016 en 5-årig strategi, der skal nedbringe ulykkestallet og mindske nedslidningen. Et af de helt store udviklingspotentialer ligger i den måde, arbejdet bliver udført, og derfor blev AMC involveret for at gennemgå virksomheden i Svenstrup og klarlægge, hvor udfordringerne lå henne.

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.
Share This