ENSIDIGT GENTAGET ARBEJDE

Når en medarbejder udfører de samme monotone bevægelser over en kortere eller længere periode, taler man om EGA – ensidigt gentaget arbejde. Det er oftest i pharma- og produktionsvirksomheder og inden for nærings- og nydelsesmiddel-branchen, at de ansatte udfører ensidigt gentaget arbejde, men lykkes man med at etablere en god arbejdsmiljøkultur, er der større chance for at reducere kropslige gener.

EGA forårsager typisk besvær med nakke, skuldre, arme og hænder, og på grund af disse gener har medarbejdere med ensidige gentagne arbejdsbevægelser ofte et højere sygefravær. Hvis man vil generne til livs, er det nødvendigt at tænke helhedsorienteret og både tage højde for organisatoriske, ergonomiske og indretningsmæssige udfordringer:

  • Kortlæg, om de ansatte udfører ensidigt gentaget arbejde – og i hvilken grad
  • Analyser arbejdsgangene, og reducer EGA, hvor det er muligt
  • Fokuser på arbejdsstillinger og indretning
  • Få variation ind i arbejdet, og suppler med øvelser for medarbejderne

Sikkert beslutningsgrundlag

Hos Human House hjælper vi med at fastslå, om der er tale om sundhedsskadeligt EGA, og vi kortlægger de funktioner og forhold, der kan forværre den. Kortlægningen er et værdifuldt grundlag for at afgøre, hvilke indsatser der har den største effekt på reduktionen af EGA, og hvordan virksomheden bør prioritere det videre arbejde.

Står du over for at skulle projektere en ny proces eller produktlinje, kan vi være med til at sikre, at pladsforhold, hensigtsmæssige arbejdsstillinger, flow og arbejdsprocesser er optimale. Vi kan også hjælpe med at klæde arbejdsmiljøafdelingen eller den tekniske afdeling på, så de fremadrettet kan foretage undersøgelser og kortlægning af EGA selv.

konsulenter

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut • Øst

Seniorkonsulent

6137 0356 · hm@humanhouse.com
konsulenter

Gert Fuursted

Ergoterapeut • Vest

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om ensidigt gentaget arbejde? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

> HENT PRODUKTBLAD

Ergonomisk rådgivning hos Tulip Food Company

Slagteribranchen er en af de brancher, der oplever mange nedslidningsskader på grund af arbejdets hårde natur. Det har koncernledelsen hos Tulip også måttet sande, og derfor udviklede de i 2016 en 5-årig strategi, der skal nedbringe ulykkestallet og mindske nedslidningen. Et af de helt store udviklingspotentialer ligger i den måde, arbejdet bliver udført, og derfor blev AMC involveret for at gennemgå virksomheden i Svenstrup og klarlægge, hvor udfordringerne lå henne.

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

Share This