ENSIDIGT GENTAGET ARBEJDE

Det kan være en kompleks opgave at begrænse ensidigt gentaget arbejde – EGA. Men det er nødvendigt, da ingen kan holde til at bruge de samme muskler hele tiden. En tværfaglig vurdering af opgaver, indretning og rutiner, vil give et klart billede af, hvor der er brug for variation og andre, mere hensigtsmæssige måder at tænke på.  

Ved ensidigt gentaget arbejde arbejdes der i fastlåste arbejdsstillinger, og arbejdstempoet er som regel højt. Det er vigtigt at have de rigtige hjælpemidler og den rigtige forståelse for, hvordan der opnås færre belastningslidelser. Uheldige vaner skal ændres, arbejdet måske organiseres anderledes – måske er der maskiner, der kan overtage dele af arbejdet.

Læg en plan for at nedsætte ensidigt gentaget arbejde

Hvis reduktion af ensidigt gentaget arbejde skal være en givende proces, kræver det, at arbejdsmiljøorganisation, ledelse og medarbejdere sammen lægger en plan for, hvordan arbejdsgangene kan udføres uden, eller i det mindste med nedsat EGA.

Kortlægning og jobudvikling

Udover en kortlægning af de belast­ninger, jeres medarbejdere udsættes for i deres daglige arbejde, kan I have gavn af forslag til jobudvikling. Jobudvikling kan f.eks. være jobudvidelse, jobrotation, jobberigelse eller etablering af selvstyrende grupper.

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut

6137 0356 · hm@amcentret.dk

Gert Fuursted

Ergoterapeut

3065 5477 · gf@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om ensidigt gentaget arbejde? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

·

·

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

Personlige sundhedsprofiler i AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

Natarbejde og brystkræft

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.