ENSIDIGT GENTAGET ARBEJDE

Det kan være en kompleks opgave at begrænse ensidigt gentaget arbejde – EGA. Men det er nødvendigt, da ingen kan holde til at bruge de samme muskler hele tiden. En tværfaglig vurdering af opgaver, indretning og rutiner, vil give et klart billede af, hvor der er brug for variation og andre, mere hensigtsmæssige måder at tænke på.  

Ved ensidigt gentaget arbejde arbejdes der i fastlåste arbejdsstillinger, og arbejdstempoet er som regel højt. Det er vigtigt at have de rigtige hjælpemidler og den rigtige forståelse for, hvordan der opnås færre belastningslidelser. Uheldige vaner skal ændres, arbejdet måske organiseres anderledes – måske er der maskiner, der kan overtage dele af arbejdet.

 

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut

6137 0356

KONTAKT

Vil du vide mere om ensidigt gentaget arbejde? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Læg en plan for nedsat EGA

Hvis reduktion af ensidigt gentaget arbejde skal være en givende proces, kræver det, at arbejdsmiljøorganisation, ledelse og medarbejdere sammen lægger en plan for, hvordan arbejdsgangene kan udføres uden, eller i det mindste med nedsat EGA.

Kortlægning og jobudvikling

Udover en kortlægning af de belast­ninger, jeres medarbejdere udsættes for i deres daglige arbejde, kan I have gavn af forslag til jobudvikling. Jobudvikling kan fx være jobudvidelse, jobrotation, jobberigelse eller etablering af selvstyrende grupper.