Ergonomisk indretning af arbejdspladsen

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen handler om forebyggelse af arbejdsrelaterede gener og skader. Der er ergonomiske hensyn at tage i alle brancher og i alle jobs, og selv om de naturligvis varierer, er der den fællesnævner, at belastningerne kan føre til nedslidning.

En gennemgang af medarbejdernes arbejdspladser, arbejdsgange og tekniske hjælpemidler er en rentabel investering. Desuden er det vigtigt at undersøge, hvordan samspillet mellem mennesket, redskaberne og metoderne er.

Instruktion og oplæring

Det er arbejdsgivers ansvar, at der er styr på ergonomien. Arbejdet skal så vidt muligt organiseres, så der er variation i arbejdsdagen. De ansatte har naturligvis også et ansvar for at passe på sig selv, men i de fleste tilfælde forudsætter dét instruktion og oplæring.

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen og tekniske hjælpemidler

Kroppen reagerer ikke nødvendigvis på belastninger med det samme. Der kan gå måneder og år, før vi registrerer, at vi ikke har behandlet den ordentligt. Der er grænser for, hvad vi som mennesker kan tåle rent fysisk, så derfor er der kun ét at gøre – designe arbejdsplads og arbejdsmetoder derefter og sørge for at stille relevante tekniske hjælpemidler til rådighed.

konsulenter

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut • Øst

Seniorkonsulent

6137 0356 · hm@humanhouse.com
konsulenter

Gert Fuursted

Ergoterapeut • Vest

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om ergonomisk indretning af arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Fysisk og mental træning på hjemmearbejdspladsen

Tre ugentlige træningssessioner online er med til at sikre, at medarbejderne i Gentofte Kommune holder sig fysisk aktive på hjemmearbejdspladsen.

Smerteforebyggelse og nedslidning kræver tværfaglig tilgang

Der går ikke længe, fra de første smerter melder sig, til smerterne bliver vekslet til nedsat produktivitet og i værste tilfælde sygefravær. Derfor er det en rigtig god idé at gøre noget ved medarbejdernes smerter, allerede inden de opstår. Men hvordan arbejder man med smerteforebyggelse og nedslidning? En ting er sikkert: Skal forebyggelse have en varig effekt, er det afgørende med en tværfaglig tilgang og et stort ledelsesfokus.

Hvordan undgår man smerter på jobbet

En af de største risikofaktorer for arbejdsrelateret sygefravær i Danmark er smerter i kroppen. Og det koster penge, hver gang en medarbejder har ondt i bevægeapparatet – rigtig mange penge! Ikke alene kan smerter på jobbet føre til kroniske smerter og nedslidning, men allerede når en medarbejder tager på arbejde på trods af smerter i kroppen, er produktiviteten stærkt dalende. Heldigvis er der flere metoder til at undgå smerte på jobbet.

Share This