Ergonomisk indretning af arbejdspladsen

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen handler om forebyggelse af arbejdsrelaterede gener og skader. Der er ergonomiske hensyn at tage i alle brancher og i alle jobs, og selv om de naturligvis varierer, er der den fællesnævner, at belastningerne kan føre til nedslidning.

En gennemgang af medarbejdernes arbejdspladser, arbejdsgange og tekniske hjælpemidler er en rentabel investering. Desuden er det vigtigt at undersøge, hvordan samspillet mellem mennesket, redskaberne og metoderne er.

Instruktion og oplæring

Det er arbejdsgivers ansvar, at der er styr på ergonomien. Arbejdet skal så vidt muligt organiseres, så der er variation i arbejdsdagen. De ansatte har naturligvis også et ansvar for at passe på sig selv, men i de fleste tilfælde forudsætter dét instruktion og oplæring.

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen og tekniske hjælpemidler

Kroppen reagerer ikke nødvendigvis på belastninger med det samme. Der kan gå måneder og år, før vi registrerer, at vi ikke har behandlet den ordentligt. Der er grænser for, hvad vi som mennesker kan tåle rent fysisk, så derfor er der kun ét at gøre – designe arbejdsplads og arbejdsmetoder derefter og sørge for at stille relevante tekniske hjælpemidler til rådighed.

konsulenter

Lene Loll

Ergoterapeut • Øst

Seniorkonsulent

4099 2051 · ll@amcentret.dk
konsulenter

Gert Fuursted

Ergoterapeut • Vest

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om ergonomisk indretning af arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

NATARBEJDE OG BRYSTKRÆFT

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.
Share This