ERGONOMISK INDRETNING AF ARBEJDSPLADSEN

Ergonomi på arbejdspladsen handler om forebyggelse af arbejdsrelaterede gener og skader. Der er ergonomiske hensyn at tage i alle brancher og i alle jobs, og selv om de naturligvis varierer, er der den fællesnævner, at belastningerne kan føre til nedslidning.

En gennemgang af medarbejdernes arbejdspladser, arbejdsgange og tekniske hjælpemidler er en rentabel investering. Desuden er det vigtigt at undersøge, hvordan samspillet mellem mennesket, redskaberne og metoderne er.

 

Gert Fuursted

Ergoterapeut

3065 5477

KONTAKT

Vil du vide mere om ergonomisk indretning af arbejdspladsen? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Instruktion og oplæring

Det er arbejdsgivers ansvar, at der er styr på ergonomien. Arbejdet skal så vidt muligt organiseres, så der er variation i arbejdsdagen. De ansatte har naturligvis også et ansvar for at passe på sig selv, men i de fleste tilfælde forudsætter dét instruktion og oplæring.

Design af arbejdsplads og tekniske hjælpemidler

Kroppen reagerer ikke nødvendigvis på belastninger med det samme. Der kan gå måneder og år, før vi registrerer, at vi ikke har behandlet den ordentligt. Der er grænser for, hvad vi som mennesker kan tåle rent fysisk, så derfor er der kun ét at gøre – designe arbejdsplads og arbejdsmetoder derefter og sørge for at stille relevante tekniske hjælpemidler til rådighed.