FORFLYTNINGSTEKNIK OG -UDDANNELSE

Mange forflytninger ender desværre som løft, hvor den plejekrævende er passiv og plejeren belastes unødigt. Men sådan behøver det ikke være. Det handler om at udnytte den plejekrævendes egne ressourcer rigtigt og kombinere det med den rette forflytningsteknik.

En fysioterapeut kan hjælpe jer med at vurdere, om den forflytningspraksis, I har i dag, er hensigtsmæssig. Hvilke behov har borgerne, og hvilke behov har plejerne? Har I mon de nødvendige hjælpemidler, og er der nogen, der tager sig af vejledning?

 

Carina Hjørngaard Hjort

Strategisk arbejdsmiljø

5213 7506

KONTAKT

Vil du vide mere om forflytningsteknik og -uddannelse? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Temadag, kursus eller uddannelse

En temadag eller et virksomhedskurset direkte målrettet jeres område kunne være en mulighed, hvad enten det drejer sig om forflytning af børn, voksne, ældre eller handicappede. Vi uddanner også forflytningsvejledere, som kan hjælpe kollegerne med at passe på sig selv og tackle de dilemmaer, der til tider følger med en ændret forflytningspraksis.

Samarbejde og organisering

Forflytning handler om andet og mere end teknik. Det handler også om organisering af arbejdet, om samarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er en fælles forståelse og opfattelse af, hvad god forflytningspraksis er. Det er her forflytningsvejlederen skal gå forrest og sørge for, at alle kender reglerne og ved, hvor ansvaret ligger. Der skal skabes en kultur, hvor det er legalt at bede kollegerne om hjælp.