FORFLYTNINGSTEKNIK OG -UDDANNELSE

Mange forflytninger ender desværre som løft, hvor den plejekrævende er passiv og plejeren belastes unødigt. Men sådan behøver det ikke være. Det handler om at udnytte den plejekrævendes egne ressourcer rigtigt og kombinere det med den rette forflytningsteknik.

En fysioterapeut kan hjælpe jer med at vurdere, om den forflytningspraksis, I har i dag, er hensigtsmæssig. Hvilke behov har borgerne, og hvilke behov har plejerne? Har I mon de nødvendige hjælpemidler, og er der nogen, der tager sig af vejledning?

Temadag, kursus eller uddannelse

En temadag eller et virksomhedskursus direkte målrettet jeres område kunne være en mulighed, hvad enten det drejer sig om forflytning af børn, voksne, ældre eller handicappede. Vi uddanner også forflytningsvejledere, som kan hjælpe kollegerne med at passe på sig selv og tackle de dilemmaer, der til tider følger med en ændret forflytningspraksis.

Samarbejde og organisering af forflytningsteknik

Forflytning handler om andet og mere end teknik. Det handler også om organisering af arbejdet, om samarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er en fælles forståelse og opfattelse af, hvad god forflytningspraksis er. Det er her forflytningsvejlederen skal gå forrest og sørge for, at alle kender reglerne og ved, hvor ansvaret ligger. Der skal skabes en kultur, hvor det er legalt at bede kollegerne om hjælp.

konsulenter

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut • Øst

Seniorkonsulent

6137 0356 · hm@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om forflytningsteknik og -uddannelse? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

NATARBEJDE OG BRYSTKRÆFT

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.

Share This