FØRSTEHJÆLPSKURSER

Vi afholder førstehjælpskurser – kontakt os for nærmere aftale.

Deltagerne lærer gennem teoretisk og praktisk undervisning at udføre korrekt førstehjælp, herunder livreddende førstehjælp.

Deltagerne får kendskab til de almindeligste sygdomme, der akut kan være livstruende samt forskellige ulykkestyper, hvor fx symptomer på hjertestop er til stede.

 

Jasper Eriksen

Chefkonsulent

3065 5487

KONTAKT

Vil du vide mere om førstehjælp? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Deltagerne kan bistå ledelsen i sikkerhedsorganisationen med til stadighed at forbedre sikkerhedsadfærden blandt personalet, og således forebygge at ulykker opstår.

Arbejdsulykker relateret til virksomhedens arbejdsfunktioner vil efter behov indgå i kurset.