FØRSTEHJÆLPSKURSER

Vi afholder førstehjælpskurser – kontakt os for nærmere aftale.

Deltagerne lærer gennem teoretisk og praktisk undervisning at udføre korrekt førstehjælp, herunder livreddende førstehjælp.

Deltagerne får kendskab til de almindeligste sygdomme, der akut kan være livstruende samt forskellige ulykkestyper, hvor f.eks. symptomer på hjertestop er til stede.

Deltagerne kan bistå ledelsen i sikkerhedsorganisationen med til stadighed at forbedre sikkerhedsadfærden blandt personalet, og således forebygge at ulykker opstår.

Arbejdsulykker relateret til virksomhedens arbejdsfunktioner vil efter behov indgå i kurset.

konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

3065 5487 · je@amcentret.dk
konsulenter

Rikke Boisen

Projektleder sundhed • Øst/Vest

Kommunikation og stemmetræning

9340 2200 · sundhed@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om førstehjælp? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

NATARBEJDE OG BRYSTKRÆFT

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.
Share This