FYSISK TRÆNING

De fleste får ondt i deres muskler og led på et tidspunkt i livet, og for nogle kan det begrænse deres evne til at arbejde. Ved at tilbyde fysisk træning som et forebyggende og behandlende arbejdsmiljøtiltag kan arbejdspladsen spille en afgørende rolle i forhold til at reducere risikoen for, at medarbejderne oplever gener/smerter.

Det hjælper at holde sig fysisk aktiv, når man har ondt, og kroppens fysiske kapacitet er afgørende i forhold til, hvorvidt man får ondt, og hvor hurtigt man kommer sig bagefter. På baggrund af dette kan det være nødvendigt for mange arbejdspladser at have fokus på medarbejdernes oplevede gener/smerter i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet.

Hvordan kan vi hjælpe jer med fysisk træning?

Vi kan hjælpe jer med at planlægge og implementere fysisk træning som et projektforløb, hvor træningen kan udføres på arbejdspladsen. Vi anbefaler at måle på medarbejdernes selvvurderede gener/smerter før og efter forløbet, for at I som arbejdsplads kan se, hvorvidt træningen har haft en positiv effekt.

ArbejdsmiljøCentret har god erfaring med store og små projekter. Eksempelvis har vi udarbejdet og instrueret i træningsprogrammer til medarbejdere på arbejdspladser, hvor medarbejderne kan benytte træningsfaciliteter før og efter arbejdstid. Vi har også udarbejdet og instrueret i træningsprogrammer til arbejdspladser, hvor træningen skal kunne udføres i løbet af arbejdsdagen på stedet og kun tage få minutter. Der er mange gode måder at uføre disse træningsprojekter på, og vi anbefaler derfor altid, at arbejdspladsen tager stilling til formålet med træningen og på baggrund af det vælger, hvilken slags træning der skal implementeres.

konsulenter

Karina Haasum

Arbejdsmiljørådgiver, ergonomi

Seniorkonsulent

3094 2781 · kha@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om fysisk træning? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Lån & Spar Bank på vej til at knække koden til smerteforebyggelse

Noget tyder på, at Lån & Spar Bank er godt på vej til at knække koden til smerteforebyggelse med deres seneste sundhedsinitiativ, der er udviklet i samarbejder med ArbejdsmiljøCentret. Forebyggelsesprojektetet har så stort potentiale, at Lån & Spar Bank er med i konkurrencen om at blive Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.
Share This