FYSISK TRÆNING

De fleste får ondt i deres muskler og led på et tidspunkt i livet og for nogle kan det begrænse deres evne til at arbejde. Arbejdspladsen kan spille en afgørende rolle ifht reducerer risikoen for at medarbejderne oplever gener/smerter, ved at tilbyde fysisk træning som et forebyggende og behandlende arbejdsmiljøtiltag.

Det hjælper at holde sig fysisk aktiv når man har ondt, og kroppens fysiske kapacitet er afgørende ifht om man får ondt og/eller hvor hurtigt man kommer sig i forbindelse med at have haft ondt. På baggrund af dette kan det være nødvendigt for mange arbejdspladser at have fokus på medarbejdernes oplevede gener/smerter i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vi kan hjælpe jer med at planlægge og implementere fysisk træning som et projektforløb, hvor træningen kan udføres på arbejdspladsen. Det anbefales der måles på medarbejdernes selvvurderede gener/smerter før og efter forløbet, for at I som arbejdsplads kan se hvorvidt træningen har haft en positiv effekt.

Arbejdsmiljøcentret har god erfaring med store og små projekter. Eksempelvis har vi udarbejdet/instrueret i træningsprogrammer til medarbejdere på arbejdspladser hvor der forefindes træningsfaciliteter, som benyttes før/efter arbejdstid. Vi har også udarbejdet/instrueret i træningsprogrammer til arbejdspladser hvor træningen skulle kunne udføres i løbet af arbejdsdagen på stedet og tage få minutter. Der er mange gode måder at uføre disse træningsprojekter på og vi anbefaler derfor altid at arbejdspladsen tager stilling til formålet med træningen og på baggrund af det, vælger hvilken træning der skal anvendes/implementeres.

Karina Haasum

Arbejdsmiljørådgiver, ergonomi

3094 2781 · kha@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om fysisk træning? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

·

·

·

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

Personlige sundhedsprofiler i AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

Natarbejde og brystkræft

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.