FYSISK TRÆNING

De fleste får ondt i deres muskler og led på et tidspunkt i livet og for nogle kan det begrænse deres evne til at arbejde. Arbejdspladsen kan spille en afgørende rolle ifht reducerer risikoen for at medarbejderne oplever gener/smerter, ved at tilbyde fysisk træning som et forebyggende og behandlende arbejdsmiljøtiltag.

Det hjælper at holde sig fysisk aktiv når man har ondt, og kroppens fysiske kapacitet er afgørende ifht om man får ondt og/eller hvor hurtigt man kommer sig i forbindelse med at have haft ondt. På baggrund af dette kan det være nødvendigt for mange arbejdspladser at have fokus på medarbejdernes oplevede gener/smerter i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet.

Karina Haasum

Arbejdsmiljørådgiver, ergonomi

3094 2781

KONTAKT

Vil du vide mere om fysisk træning? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vi kan hjælpe jer med at planlægge og implementere fysisk træning som et projektforløb, hvor træningen kan udføres på arbejdspladsen. Det anbefales der måles på medarbejdernes selvvurderede gener/smerter før og efter forløbet, for at I som arbejdsplads kan se hvorvidt træningen har haft en positiv effekt.

Arbejdsmiljøcentret har god erfaring med store og små projekter. Eksempelvis har vi udarbejdet/instrueret i træningsprogrammer til medarbejdere på arbejdspladser hvor der forefindes træningsfaciliteter, som benyttes før/efter arbejdstid. Vi har også udarbejdet/instrueret i træningsprogrammer til arbejdspladser hvor træningen skulle kunne udføres i løbet af arbejdsdagen på stedet og tage få minutter. Der er mange gode måder at uføre disse træningsprojekter på og vi anbefaler derfor altid at arbejdspladsen tager stilling til formålet med træningen og på baggrund af det, vælger hvilken træning der skal anvendes/implementeres.