HELBREDSKONTROL FOR NATARBEJDERE

Ansatte, der arbejder mindst 300 timer om året i tidsrummet 22.00 til 05.00, og medarbejdere, der udfører mindst tre timers arbejde i samme tidsrum, skal have tilbudt helbredskontrol  for natarbejdere minimum hvert tredje år. Er man med i Industriens overenskomst, er det minimum hvert andet år.

Tilbuddet om helbredskontrol for natarbejdere skal gives, fordi det er en belastning for helbredet at være vågen i nattetimerne – og sove om dagen. Det er helt valgfrit, om man som medarbejder vil tage imod tilbuddet, men det er lovpligtigt at få det tilbudt.

Spørgeskema, samtale og undersøgelse

Via et spørgeskema, en samtale og en helbredsundersøgelse kontrolleres natarbejdernes helbred i henhold til gældende lov. Kontrollen tager udgangspunkt i fysiske, psykiske, sociale og arbejdsmiljømæssige forhold. Selve undersøgelsen kan blandt andet indeholde måling af blodtryk og måling af BMI, kolesterol og blodsukker.

Personlig helbredskontrol for natarbejdere

Alle får skræddersyet personlig vejledning. Den kan blandt andet omfatte anbefalinger til gode eller bedre søvn- og kostvaner, Måske er der konkrete symptomer, der skal tages hånd om, måske viser der sig at være problemer med rod i arbejdsmiljøet, der kræver en nærmere undersøgelse og indsats.

konsulenter

Rikke Boisen

Professionsbachelor

Ernæring og sundhed

9340 2200 · sundhed@amcentret.dk
konsulenter

Mette Skau

Professionsbachelor

Ernæring og sundhed

9340 2201 · sundhed@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om helbredskontrol ved natarbejde? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

NATARBEJDE OG BRYSTKRÆFT

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.
Share This