HELBREDSKONTROL FOR NATARBEJDERE

Det kan være opslidende arbejde at være nat- eller skifteholdsarbejder. At arbejde ud på de små timer er forbundet med øget sundhedsrisici, som kan have konsekvenser for både den fysiske og psykiske tilstand. Derfor er det lovpligtigt at tilbyde helbredskontroller til alle nat- og skifteholdsarbejdere minimum hvert tredje år. Hører virksomheden under DI/CO’s overenskomst, skal medarbejderne tilbydes kontrollen minimum hvert andet år.

Formålet med at tilbyde helbredskontrol til nat- og skifteholdsarbejdere er at forebygge arbejdsbetingede lidelser og at forbedre arbejdsmiljøforholdene. Kontrollen hjælper medarbejderne med at tage hånd om de konkrete udfordringer, de møder, så de kan holde til at udføre arbejdet og samtidig være den mest effektive ressource for virksomheden.

Individuel helbredskontrol

I Human House har vi udviklet en række forskellige udgaver af helbredskontrollen, som nemt kan tilpasses den enkelte virksomhed og branche. Det giver det største udbytte for virksomheden, og medarbejderne får individuel sparring med fokus lige præcis der, hvor de eventuelle konsekvenser af deres natarbejde viser sig.

Får flere end 20 personer udført helbredskontrollen, tilbyder vi at udarbejde en samlet rapport, der giver et generelt billede af, hvilke indsatser det giver mening at arbejde videre med for at forbedre natarbejdernes generelle sundhed og trivsel. Hører virksomheden under DI/CO’s overenskomst, bliver samtlige helbredskontroller desuden attesteret af vores tilknyttede læge.

konsulenter

Lasse Hørby

Projektkoordinator

Konsulent

9340 2202 · lah@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om helbredskontrol ved natarbejde? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

Helbredskontrol i SAS-hangaren: Vi arbejder jo, når flyene står stille

”For os er det helt afgørende, at helbredskontrollerne kan blive udført, når vores medarbejdere er på arbejde. Vi prioriterer det meget højt, at flyteknikerne ikke skal bruge tid og energi på selv at booke og planlægge at møde op til helbredstjek uden for arbejdstiden, men at vi i stedet kan lægge helbredstjekket ind i produktionstiden, så det ikke kommer til at føles som en belastning eller en besværlig ekstraopgave." Læs mere om, hvordan SAS sikrer de vigtige helbredskontroller af de medarbejdere, der arbejder om natten.

De glemte helbredskontroller til natarbejdere

Fra forskning ved vi, at mennesker, der arbejder om natten og sover om dagen, er en udsat gruppe, når det kommer til en række sundhedsaspekter. F.eks. er der øget risiko for psykiske problemer, mave-tarmproblemer og brystkræft, og Arbejdstilsynet er derfor meget opmærksomme på, om virksomhederne får tilbudt deres natarbejdere de lovpligtige helbredskontroller. Desværre viser det sig, at det er der mange brancher, som ikke får gjort.

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

Share This