HELBREDSKONTROL VED NATARBEJDE

Ansatte, der arbejder mindst 300 timer om året i tidsrummet 22.00 til 05.00, og medarbejdere, der udfører mindst tre timers arbejde i samme tidsrum, skal have tilbud om helbredskontrol minimum hvert tredje år. Er man med i Industriens overenskomst, er det minimum hvert andet år.

Tilbuddet om helbredskontrol ved natarbejde skal gives, fordi det er en belastning for helbredet at være vågen i nattetimerne – og sove om dagen. Det er helt valgfrit, om man som medarbejder vil tage imod tilbuddet, men det er lovpligtigt at få det tilbudt.

Lisanne Poulsen

Arbejdsmiljøsygeplejerske

3065 5471

KONTAKT

Vil du vide mere om helbredskontrol ved natarbejde? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Spørgeskema, samtale og undersøgelse

Via et spørgeskema, en samtale og en helbredsundersøgelse kontrolleres natarbejdernes helbred i henhold til gældende lov. Kontrollen tager udgangspunkt i fysiske, psykiske, sociale og arbejdsmiljømæssige forhold. Selve undersøgelsen kan blandt andet indeholde måling af blodtryk og måling af BMI, kolesterol og blodsukker.

Personlig vejledning

Alle får skræddersyet personlig vejledning. Den kan blandt andet omfatte anbefalinger til gode eller bedre søvn- og kostvaner, Måske er der konkrete symptomer, der skal tages hånd om, måske viser der sig at være problemer med rod i arbejdsmiljøet, der kræver en nærmere undersøgelse og indsats.