KONTORERGONOMI

Den enkelte kontorarbejdsplads skal indrettes til dens bruger. Med god kontorergonomi og en ergonomisk gennemgang af arbejdspladsen sikrer du, at der bliver taget hensyn til individuelle behov og opgaver.

Der skal kigges på indretning og arbejdsstillinger, det skal vurderes, om inventaret kan bruges anderledes, og om arbejdet kan varieres og tilrettelægges på en anden måde.

Uddan en superbruger i kontorergonomi

Har I mange PC-arbejdspladser kunne det være en ide at uddanne en eller flere til at vejlede kollegerne i, hvordan de bedst muligt indretter deres arbejdsplads. Der er nemlig mange, som ikke husker at udnytte de muligheder, der er for at indstille f.eks. stol og bord.

Korrekt indstilling hindrer almindelige gener

Og det er en skam, for er tingene indstillet rigtigt, kan man alt andet lige undgå de almindeligste gener ved skærmarbejde. Med en superbruger kan både nye og gamle medarbejdere instrueres løbende, herunder også i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og strækøvelser.

Øvelser forebygger spænding

Rådgivning i kontorergonomi kan med fordel suppleres med en række enkle øvelser, der forebygger spændinger og skader -nemme at lave på kontoret x antal gange i løbet af en arbejdsdag. En målrettet indsats kan holde arbejdsrelaterede gener og spændinger i skak.

Karina Haasum

Seniorkonsulent

3094 2781 · kha@amcentret.dk

 

 

Tine Brodersen

Seniorkonsulent

5213 7513 · tb@amcentret.dk

 

KONTAKT

Vil du vide mere om ergonomi på kontoret? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

·

·

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

Personlige sundhedsprofiler i AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

Natarbejde og brystkræft

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.