MUSKELSMERTER I JOBBET

De fleste mennesker med stillesiddende arbejde oplever indimellem muskelsmerter i nakke og skuldre. Andre med tunge løft og ensidigt gentaget arbejde – fx ved et samlebånd – mærker ømhed og smerter i bestemte områder. Nogen er mere ramt end andre og må trækkes med en del sygedage på den konto.

Men sådan behøver det ikke være. Med en beskeden daglig indsats er det muligt at holde smerterne i skak. Målrettet styrketræning i arbejdstiden, der kompenserer for belastningerne i jobfunktionen, kan lindre og ikke mindst minimere risikoen for gener og ubehag.

Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført flere undersøgelser med forskellige faggrupper, der viser, at der skal meget få øvelser og begrænset tid til at træne sig ud af smerterne. Det vil sige, at der er tale om træning med dokumenteret effekt.

Individuelt eller generelt program

Og det er ikke store forkromede øvelsesprogrammer, der skal til. Øvelserne kan udføres uden brug af træningsmaskiner og helt efter behov. Det kan også være, at der udarbejdes et generelt øvelsesprogram for alle, som bliver kørt igennem på bestemte tidspunkter, og på baggrund af individuelle samtaler kan der strikkes et program sammen til hver enkelt.

Motion som forebyggelse af muskelsmerter

Der er altså masser af sund fornuft i at sætte tid af til styrketræning i løbet af arbejdsdagen. Det er ikke altid nok at bruge energi på at indrette arbejdspladsen hensigtsmæssigt. Mulig­heden for at forebygge er langt større, hvis motion integreres i arbejdsrutinerne. Det er værd at overveje, om der skal udnævnes en tovholder – én, der motiverer og siger “så er det nu!”. Hvis øvelserne skal have effekt, skal de udføres regelmæssigt og ikke først, når det gør ondt.

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut

6137 0356 · hm@amcentret.dk

Pernille Vedsted

Direktør, Vest

3177 8082 · pv@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om muskelsmerter i jobbet? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

·

·

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

Personlige sundhedsprofiler i AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

Natarbejde og brystkræft

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.