SUNDHEDSCERTIFICERING

At sikre sundhed på arbejdspladsen er en vigtig investering i dine medarbejdere. Samtidig med at det sender et signal til medarbejderne om, at deres helbred og trivsel på arbejdspladsen er en prioritet for ledelsen, medvirker en sund arbejdsplads med sunde medarbejdere til øget trivsel, øget produktivitet og et lavere sygefravær.

Derfor tilbyder vi offentlige og private virksomheder at få en faglig ’kvalitetsstempling’ af deres sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen. Vi gennemgår arbejdspladsens sundhedsfremmende indsatser og udsteder en Sundhedscertificering, hvis arbejdspladsen overholder nogle krav.

Krav for Sundhedscertificering

Sundhedscertificering gives til virksomheder, der arbejder strategisk og systematisk med de væsentligste sundhedsmæssige udfordringer blandt ledere og medarbejdere inden for områderne: Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Søvn, Smerter og Stress (KRAMS-faktorer). I Human House har vi en holistisk tilgang til sundhedsfremme, hvilket betyder, at vi altid rådgiver om både fysisk og mental sundhedsfremme.

Metoden til at vurdere arbejdspladsens sundhedsfremmeindsatser kan tilpasses den enkelte arbejdsplads, men tager udgangspunkt i en eller flere af følgende vurderings-metoder:

  • Vision Zero-forebyggelsesniveauer
  • Sundhedsstyrelsens 5-trins-model
  • Principperne i ISO 45001

Strategisk sparring og forbedringsforslag

Human House tilbyder desuden strategisk sparring og forslag til indsatsområder, hvis du og din virksomhed ønsker at arbejde mere systematisk og strategisk med sundhedsfremme.

konsulenter

Pernille Thau

Afdelingsleder • Øst

Chefkonsulent

3172 7812 · pt@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om sundhedscertificering? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Share This