SUNDHEDSTJEK

Er I interesserede i at give jeres medarbejdere en status på, hvordan det står til med helbredet, er der nu mulighed for at booke vores arbejdsmiljøsygeplejerske til et sundhedstjek på virksomheden. Tjekket indeholder eksempelvis måling af fedtprocent, BMI, blodtryk og kolesterol i blodet.

Vi tilbyder veludviklede programmer, der kan give et klart billede af den enkelte medarbejders helbredstilstand. Undersøgelserne danner grundlag for en samtale om, hvad den enkelte kan gøre for at fremme egen sundhed. Meget kan man nemlig selv ændre – og dermed forebygge typiske livsstilssygdomme.

Forskellige virksomheder, forskellig krav

Vores årelange erfaring har lært os, at virksomheder har forskellige behov. Derfor tilbyder vi mulighed for, at virksomheden kan tilpasse programmerne i overensstemmelse med lokale ønsker, behov og relevante arbejdsmiljøbelastninger på virksomheden.

Sundhedstjek hos jer eller os

Der skal sættes 45 min. af til hver medarbejder. Der er også mulighed for, at medarbejderne kan komme ind til os i vores lokaler.

Lisanne Poulsen

Arbejdsmiljøsygeplejerske

3065 5471 · lp@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om sundhedstjek? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

·

·

·

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

Personlige sundhedsprofiler i AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

Natarbejde og brystkræft

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.