SUNDHEDSTJEK

Et sundhedstjek er en investering i dine medarbejdere. Det er ikke kun et signal til medarbejderne om, at deres helbred og trivsel er en prioritet for ledelsen. Tjekket er også et oplagt sted at starte, når virksomhedens generelle sundhed skal have et løft, da sunde medarbejdere medvirker til større trivsel på arbejdspladsen, øget produktivitet og lavere sygefravær.

Et sundhedstjek består af en række målinger og test, som danner baggrund for en personlig sundhedsprofil for hver enkelt medarbejder. Alle arbejdspladser er forskellige, og derfor tilpasser vi tjekket, så det dækker de ønsker, behov og arbejdsmiljøbelastninger, der findes på den enkelte virksomhed. Sammen finder vi frem til, hvilke parametre der kan hjælpe medarbejderne med at lægge usunde vaner bag sig.

Personlig handlingsplan

Sundhedstjekket munder ud i en personlig sundhedsprofil, som den enkelte medarbejder kan bruge som pejlemærke og motivationsfaktor til at lave en varig livsstilsændring. Sundhedsprofilen bliver fulgt op af en personlig samtale med rådgivning om, hvilke områder den enkelte bør forholde sig til, og hvordan han eller hun øger sin egen generelle sundhed.

En sundere virksomhed

Sundhedstjekkets varighed er forskellig, alt afhængig af hvilke parametre vi måler på. Får flere end 20 personer udført tjekket, kan vi ud over den enkeltes sundhedsprofil også udarbejde en rapport, der giver et helt generelt billede af, hvor der skal sættes ind for at løfte virksomhedens almene sundhedsniveau, og hvilke indsatser der skal til.

Sundhedstjek er relevante for alle typer virksomheder, der gerne vil fremme en sund livsstil hos deres medarbejdere. Vi skræddersyer forløbet, så det passer til den enkelte arbejdsplads, og rådgiver om sundhedsindsatser, der er i tråd med virksomhedens dagligdag.

Sundhedstjek proces

konsulenter

Rikke Boisen

Professionsbachelor

Ernæring og sundhed

9340 2200 · sundhed@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om sundhedstjek? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

> HENT PRODUKTBLAD

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

NATARBEJDE OG BRYSTKRÆFT

I adskillige år har der været mistanke om, at længerevarende natarbejde kan være medvirkende årsag til stigningen af brystkræfttilfælde hos kvinder. Mistanken beror på den øgede eksponering af elektrisk lys, der kan hæmme døgnhormonet melatonin. Da Arbejdsskadesynet konkluderer en mulig sammenhæng mellem brystkræft og natarbejde gennem mindst 20-30 år, er det muligt at få brystkræft anerkendt som arbejdsskade efter en konkret vurdering af den enkelte sag.
Share This