TUNGE LØFT I ARBEJDET

Tunge løft kan hurtigt forårsage skader, der både har personlige omkostninger for den enkelte medarbejder, men som også har betydelige konsekvenser for virksomhedens produktivitet, kvalitet og vækstmuligheder. Derfor er det vigtigt at fjerne tunge løft, hvor det er muligt, og at forbedre forholdene, der har indflydelse på de løft, der ikke kan undgås.

En dansk undersøgelse viser, at kvinder og mænd, der er udsat for løft i deres arbejde, har hhv. 27 % og 51 % større risiko for langtidssygemeldinger. Især inden for byggeri og anlæg, hotel og restauration, pharma, slagteri samt jern- og metalbranchen oplever medarbejderne løft, der er belastende og uhensigtsmæssige. Derfor kan det hurtigt betale sig at gøre en ekstra indsats for at få styr på de tunge løft.

Ikke alle tunge løft kan fjernes

Det er ikke realistisk at sigte efter at fjerne alle løft. Men med udgangspunkt i de fem M’er kan vi kortlægge og vurdere arbejdsgangene og derfra udarbejde løsninger, der reducerer uhensigtsmæssighederne mest muligt og forebygger nedslidning.

Maskinen
Kan vi foretage ændringer på maskinen, så løftet alligevel kan fjernes?
Materialet
Kan vi udskifte arbejdsmaterialet med et lettere alternativ?
Miljøet
Kan vi indrette især mindre arbejdsrum mere hensigtsmæssigt?
Metoden
Kan vi ændre i arbejdsmetoden for at gøre arbejdet lettere? Kan arbejdet f.eks. udføres af flere, eller kan man køre i stedet for at bære?
Mennesket
Kan vi reducere belastningen ved løft ved at ændre medarbejdernes uhensigtsmæssige vaner?

Løftevejleder og kursus i forebyggelse af løfteskader

Det også en mulighed at booke et internt kursus i forebyggelse af løfteskader. Kurset kan eventuelt indgå som del af den suppleringsuddannelse, alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal have i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Du kan også vælge at uddanne en eller flere interne løftevejledere, som kan hjælpe deres kolleger med at bruge de mest hensigtsmæssige løfteteknikker og anvende egnede tekniske hjælpemidler til tunge løft.

konsulenter

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut • Øst

Seniorkonsulent

6137 0356 · hm@humanhouse.com
konsulenter

Gert Fuursted

Ergoterapeut • Vest

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om tunge løft i arbejdet? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

> HENT PRODUKTBLAD

Ergonomisk rådgivning hos Tulip Food Company

Slagteribranchen er en af de brancher, der oplever mange nedslidningsskader på grund af arbejdets hårde natur. Det har koncernledelsen hos Tulip også måttet sande, og derfor udviklede de i 2016 en 5-årig strategi, der skal nedbringe ulykkestallet og mindske nedslidningen. Et af de helt store udviklingspotentialer ligger i den måde, arbejdet bliver udført, og derfor blev AMC involveret for at gennemgå virksomheden i Svenstrup og klarlægge, hvor udfordringerne lå henne.

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

Share This