TUNGE LØFT I ARBEJDET

Tunge løft kan hurtigt forårsage skader, der både har personlige omkostninger for den enkelte medarbejder, men som også har betydelige konsekvenser for virksomhedens produktivitet, kvalitet og vækstmuligheder. Derfor er det vigtigt at fjerne tunge løft, hvor det er muligt, og at forbedre forholdene, der har indflydelse på de løft, der ikke kan undgås.

En dansk undersøgelse viser, at kvinder og mænd, der er udsat for løft i deres arbejde, har hhv. 27 % og 51 % større risiko for langtidssygemeldinger. Især inden for byggeri og anlæg, hotel og restauration, pharma, slagteri samt jern- og metalbranchen oplever medarbejderne løft, der er belastende og uhensigtsmæssige. Derfor kan det hurtigt betale sig at gøre en ekstra indsats for at få styr på de tunge løft.

Ikke alle tunge løft kan fjernes

Det er ikke realistisk at sigte efter at fjerne alle løft, men det er muligt at minimere skaderne ved tunge løft. Der sjak foretages en ergonomisk risikovurdering, hvor der bliver taget udgangspunkt i byrden, der løftes – dens facon, form og materiale – måden hvorpå der løftes, hvor og hvorfra løftet foretages, og hvilke arbejdsopgaver der derudover udføres, og som også kan være fysisk krævende. Risikovurderingen danner grundlag for en handlingsplan, der kan fjerne eller reducere nedslidningen i arbejdet. Handlingsplanen skal samtidig sikre, at der bliver fulgt op og evalueret på indsatsen.

Human House kan hjælpe med

  • ledersparring, strategi og forebyggelsesniveauer med fokus på ergonomi
  • En ergonomisk målrettet forebyggelses- og kompetenceplan
  • Udførelse af risikovurdering og rådgivning om prioritering
  • Rådgivning om valg af tekniske hjælpemidler
  • Instruktion i udførelse af hele arbejdsprocesser – adfærd, vaner, muligheder, motivation, fysiske rammer, arbejdsteknik og organisering
konsulenter

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut • Øst

Seniorkonsulent

6137 0356 · hm@humanhouse.com
konsulenter

Gert Fuursted

Ergoterapeut • Vest

Seniorkonsulent

3065 5477 · gf@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om tunge løft i arbejdet? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

> HENT PRODUKTBLAD

Ergonomisk rådgivning hos Tulip Food Company

Slagteribranchen er en af de brancher, der oplever mange nedslidningsskader på grund af arbejdets hårde natur. Det har koncernledelsen hos Tulip også måttet sande, og derfor udviklede de i 2016 en 5-årig strategi, der skal nedbringe ulykkestallet og mindske nedslidningen. Et af de helt store udviklingspotentialer ligger i den måde, arbejdet bliver udført, og derfor blev AMC involveret for at gennemgå virksomheden i Svenstrup og klarlægge, hvor udfordringerne lå henne.

Køge Kommune har styr på kontorergonomien

I Køge Kommune havde de længe snakket om at få helt styr på ergonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor var det et værdsat tiltag, da ArbejdsmiljøCentret gennemførte en ergonomisk gennemgang, der skabte plads til både små og store forbedringer. Mange af ændringerne handlede om småjusteringer, der ikke krævede fordyrende indkøb, og to medarbejdere blev klædt ekstra godt på, så de fremover selv kan instruere kollegerne.

PERSONLIGE SUNDHEDSPROFILER I AAB

Gennem flere år har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Aarhus haft stort fokus på at skabe og fastholde en sund arbejdsplads. Derfor var det et naturligt skridt for direktør Anders Rønnebro at tilbyde sine medarbejdere en personlig sundhedsprofil, der både kunne sætte fokus på den enkelte medarbejders individuelle mål, men som også giver et klart billede af, hvilke resultater virksomheden har opnået med de seneste års sundhedsfremmende tiltag.

Share This