TUNGE LØFT I ARBEJDET

Mange forhold kan have indflydelse på, om tunge løft giver skader eller gener. Vi kan hjælpe med at indkredse disse forhold, indrette arbejdspladsen hensigtsmæssigt og planlægge arbejdet, så det belaster de ansatte mindst muligt. Vi kan også være behjælpelige med anskaffelse af egnede tekniske hjælpemidler.

Først skal de tunge løft registreres, analyseres og vurderes. Når det er gjort, skal alle involverede medarbejdere instrueres i, hvordan de fremover skal gøre – hvilke metoder, de skal anvende – for at undgå skader.

 

Hanne Mølgaard

Ergoterapeut

6137 0356

KONTAKT

Vil du vide mere om tunge løft i arbejdet? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Kursus i forebyggelse af løfteskader

Udover individuel instruktion, er det også muligt at booke et internt kursus i forebyggelse af løfteskader. Kurserne kan eventuelt indgå som del af den suppleringsuddannelse, alle medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen skal have i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Uddan en løftevejleder

I kan også vælge at få uddannet en eller flere interne løftevejledere. Deres vigtigste funktion er at hjælpe deres kolleger med at bruge de mest hensigtsmæssige løftetekniker og anvende egnede tekniske hjælpemidler til tunge løft.