FYSISK ARBEJDSMILJØ

Et fysisk arbejdsmiljø er alt det, der har at gøre med de fysiske rammer for udførelsen af dit arbejde. Det handler om bygninger, maskiner og materialers påvirkning på mennesker, og hvordan de kan inddrages for at skabe de optimale betingelser og forhold på arbejdspladsen.

Det er dokumenteret, at godt lys og ren luft øger koncentrationsevnen og energiniveauet markant i både kontorer, produktionslokaler og klasselokaler. Derfor er det vigtigt at tænke det fysiske arbejdsmiljø ind så tidligt som muligt, når du bygger om eller bygger helt nyt. For når du lægger dig fast på design og materialer, træffer du samtidig et valg om det fremtidige indeklima – både i forhold til luft, akustik, støj, lys og temperaturer. Vidste du f.eks., at god isolering stiller store krav til udluftning? Eller at arkitektonisk imponerende åbne gennemgange mellem mange etager kan skabe akustikproblemer?

Sundhedsskadelige bygninger

Af og til viser byggematerialer sig over tid at være sundhedsskadelige for mennesker. Et forkert valg af materialer kan være kilde til uddunstning af kemikalier og kræftfremkaldende stoffer. Det kan f.eks. være tilfældet med blyholdige malinger, asbest eller PCB-holdige fugematerialer.

Har du mistanke om tilstedeværelsen af farlige materialer, eller hvis en bygning, der er opført i den pågældende periode, skal rives ned eller ombygges, skal bygningen miljøscreenes for farlige stoffer.

Farlige kemikalier

Næsten alle virksomheder gør brug af kemikalier – f.eks. til produktion og rengøring. Det er lovpligtigt at forsøge at substituere alle farlige kemikalier med nogle, der er mindre farlige, og der skal laves kemisk risikovurdering for alle processer, hvor der anvendes eller dannes kemikalier. Støv og gasser fra produktionsprocesser kan i værste fald skabe eksplosionsfarer, og derfor skal du også træffe forholdsregler på dette område.

Maskiner og fysisk arbejdsmiljø

Maskiner udgør ofte en sikkerhedsrisiko i sig selv. Ikke alene kan maskiner være farlige, hvis ikke de benyttes med omtanke og i en integreret sikkerhedskultur, men der følger en hel vifte af hensyn at tage med i kølvandet. F.eks. er det nødvendigt at tage højde for ergonomi, akustik og ventilation for at maskinarbejdet kan udføres forsvarligt.

Herunder kan du læse meget mere om de ydelser, vi tilbyder inden for fysisk arbejdsmiljø. Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe netop dig, er du velkommen til at kontakte den enkelte konsulent.

ÅBEN FOR ANSØGNINGER: Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder

Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje er målrettet virksomheder med maksimalt 50 ansatte målt i fuldtidsstillinger, og den dækker projekter med en periode på maksimalt 1 år. Midlerne i puljen fordeles efter først til mølle-princippet. Det er derfor vigtigt, at I allerede nu får overblik over, hvilke udfordringer i jeres arbejdsmiljø, I har brug for autoriseret rådgivning til at håndtere.

Kemisk risikovurdering og instruktion: Nu er prøveperioden forbi – er alle klædt på til opgaven?

I 2019 blev der indført ændringer i lovgivningen om kemisk risikovurdering på arbejdspladsen, og ændringerne har betydet, at man nu skal gribe opgaven ganske anderledes an end tidligere, når man i sit arbejde f.eks. gør brug af eller udvikler farlige kemikalier.

Virus spredes mindre i godt indeklima

Viras overlevelsesevne reduceres med 80 %, når der er styr på luftfugtighed og temperatur. Derfor er det oplagt optimere indeklimaet, mens lokalerne på din arbejdsplads står tomme: Få styr på indeklimaet og optimer forholdene på arbejdspladsen. Sådan lyder opfordringen fra teknisk miljøleder hos ArbejdsmiljøCentret, Søren Jakobsen, som her forklarer, hvordan man ved at sikre den rette luftfugtighed og temperatur på kontoret faktisk kan reducere spredningen af virus markant.

Share This