FYSISK ARBEJDSMILJØ

Et fysisk arbejdsmiljø er alt det, der har at gøre med de fysiske rammer for udførelsen af dit arbejde. Det handler om bygninger, maskiner og materialers påvirkning på mennesker, og hvordan de kan inddrages for at skabe de optimale betingelser og forhold på arbejdspladsen.

Det er dokumenteret, at godt lys og ren luft øger koncentrationsevnen og energiniveauet markant i både kontorer, produktionslokaler og klasselokaler. Derfor er det vigtigt at tænke det fysiske arbejdsmiljø ind så tidligt som muligt, når du bygger om eller bygger helt nyt. For når du lægger dig fast på design og materialer, træffer du samtidig et valg om det fremtidige indeklima – både i forhold til luft, akustik, støj, lys og temperaturer. Viste du f.eks., at god isolering stiller store krav til udluftning? Eller at arkitektonisk imponerende åbne gennemgange mellem mange etager kan skabe akustikproblemer?

Sundhedsskadelige bygninger

Af og til viser byggematerialer sig over tid at være sundhedsskadelige for mennesker. Et forkert valg af materialer kan være kilde til uddunstning af kemikalier og kræftfremkaldende stoffer. Det kan f.eks. være tilfældet med blyholdige malinger, asbest eller PCB-holdige fugematerialer.

Har du mistanke om tilstedeværelsen af farlige materialer, eller hvis en bygning, der er opført i den pågældende periode, skal rives ned eller ombygges, skal bygningen miljøscreenes for farlige stoffer.

Farlige kemikalier

Næsten alle virksomheder gør brug af kemikalier – f.eks. til produktion og rengøring. Det er lovpligtigt at forsøge at substituere alle farlige kemikalier med nogle, der er mindre farlige, ligesom du skal have klare arbejdspladsbrugsanvisninger for opbevaring og brug. Støv og gasser fra produktionsprocesser kan i værste fald skabe eksplosionsfarer, og derfor skal du også træffe forholdsregler på dette område.

Maskiner og fysisk arbejdsmiljø

Maskiner udgør ofte en sikkerhedsrisiko i sig selv. Ikke alene kan maskiner være farlige, hvis ikke de benyttes med omtanke og i en integreret sikkerhedskultur, men der følger en hel vifte af hensyn at tage med i kølvandet. F.eks. er det nødvendigt at tage højde for ergonomi, akustik og ventilation for at maskinarbejdet kan udføres forsvarligt.

Herunder kan du læse meget mere om de ydelser, vi tilbyder inden for fysisk arbejdsmiljø. Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe netop dig, er du velkommen til at kontakte den enkelte konsulent.

Smerteforebyggelse og nedslidning kræver tværfaglig tilgang

Der går ikke længe, fra de første smerter melder sig, til smerterne bliver vekslet til nedsat produktivitet og i værste tilfælde sygefravær. Derfor er det en rigtig god idé at gøre noget ved medarbejdernes smerter, allerede inden de opstår. Men hvordan arbejder man med smerteforebyggelse og nedslidning? En ting er sikkert: Skal forebyggelse have en varig effekt, er det afgørende med en tværfaglig tilgang og et stort ledelsesfokus.

Radonmålinger giver tryghed i Vordingborg Kommune

Radon er et radioaktivt stof, der kan give lungekræft. Men stoffet kan hverken lugtes eller smages, og derfor siger lovgivningen, at det er de private og offentlige ejere, der er ansvarlige for at sikre, at radonniveauet i deres bygninger ikke overstiger grænseværdierne. Det har Vordingborg Kommune taget konsekvensen af og igangsat en omfattende undersøgelse af kommunens bygninger i samarbejde med ArbejdsmiljøCentret.

Hvordan undgår man smerter på jobbet

En af de største risikofaktorer for arbejdsrelateret sygefravær i Danmark er smerter i kroppen. Og det koster penge, hver gang en medarbejder har ondt i bevægeapparatet – rigtig mange penge! Ikke alene kan smerter på jobbet føre til kroniske smerter og nedslidning, men allerede når en medarbejder tager på arbejde på trods af smerter i kroppen, er produktiviteten stærkt dalende. Heldigvis er der flere metoder til at undgå smerte på jobbet.
Share This