AKUSTIK OG STØJ

Alle virksomheder indkøber med jævne mellemrum nyt udstyr og indretter lokaler på ny. Ved at tænke funktionalitet og arbejdsmiljø ind i processen tidligt kan du undgå akustik og støj-relaterede gener, og du slipper for fordyrende lappeløsninger senere. Det sparer både menneskelige og økonomiske ressourcer.

For meget støj kan give gener som træthed, koncentrationsbesvær og permanent ødelagt hørelse. Men det kan være svært at vurdere, hvor meget støj der er i ens arbejdsmiljø, for man vænner sig hurtigt til lydniveauet. Det gør sig især gældende, hvis støjen er vedvarende. Har du mistanke om, at dine medarbejdere udsættes for mere end 80 dB(A), er det lovpligtigt at få lavet en støjkortlægning. Det er lige så højt som en hårtørrer på fuld udblæsning. Kortlægningen er også lovpligtig ved generende støj eller væsentlige ændringer som nye maskiner.

Menneskeskabt akustik og støj

Støj forstærkes af mangelfuld akustik, og oftest kan hele eller dele af problematikken afhjælpes med f.eks.
bedre lydabsorbering. I nogle tilfælde er det ikke muligt at få værdien under 80 dB(A), og så er det lovpligtigt, at medarbejderne har høreværn til rådighed og tilbydes høreundersøgelser. I storrumskontorer er det ofte menneskeskabt støj, der er et problem. Her kan støjen dæmpes ved at organisere sig anderledes og ved at være opmærksom på den interne kultur i forbindelse med f.eks. telefonsamtaler og højlydte diskussioner.

konsulenter

Ole Ryssel Rasmussen

Teknisk/strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

2252 7855 · or@humanhouse.com
konsulenter

Søren Jakobsen

Teknisk miljøleder • MEM • Øst

Chefkonsulent

2927 2350 · sj@humanhouse.com

KONTAKT

Vil du vide mere om støj og akustik? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

> HENT PRODUKTBLAD

BØGESKOV SOM STØJDÆMPER HOS VENTI

Der er godt gang i produktionen af ventilationsløsninger hos Venti, hvilket helt naturligt har medført en del ekstra støj. Men da arbejdet med kanalerne foregår mange forskellige steder i produktionen, kan det ikke lade sig gøre at kapsle støjen inde, som man ellers ville gøre. Derfor blev løsningen at isolere bankerummet udvendigt, og rummet er med hjælp fra designer Anline Ruby blevet til en inspirerende bøgeskov til glæde for alle medarbejdere og kunder.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Arbejdsmedicinsk høreundersøgelse

Personer, der udsættes for støj enten i fritiden eller på arbejdet, har en naturligt højere risiko for kronisk hørenedsættelse eller støjskader. Det kan besværliggøre sociale aktiviteter og dagligdagens gøremål og dermed medføre lavere livskvalitet. Men en hørenedsættelse kan i nogle tilfælde også have negativ indflydelse på muligheden for at udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og derfor skal medarbejdere, der i arbejdet eksponeres for støj over 80 dB eller spidsbelastninger over 135 dB, tilbydes en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse.

Share This