ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING – APB

Din arbejdspladsbrugsanvisning er lovpligtig og beskriver, hvordan faremærkede produkter håndteres bedst muligt. De tager afsæt i leverandørens brugsanvisninger, sikkerhedsdatabladene. Der stilles helt specifikke krav til arbejdspladsbrugsanvisningernes indhold.

Indholdet skal centreres om følgende:

  • Sundhedsfarlige egenskaber
  • Håndtering (ventilation, værnemidler, bortskaffelse mm.)
  • Ulykker (spild, førstehjælp, brand)
  • Kemiske oplysninger
  • Miljøforhold

Hvordan I laver arbejdspladsbrugsanvisningerne, bestemmer I selv, men de skal være overskuelige, læsevenlige og anvendelige i det daglige arbejde. Vi anbefaler branchebestemt rådgivning, der ikke efterlader tvivl om, hvordan I skal håndtere jeres kemikalier.

Vær systematisk – ryd op
Arbejdet kan virke uoverskueligt i begyndelsen – især hvis det drejer sig om mange kemikalier og produkter. Et godt råd er at være systematisk og bruge anledningen til at rydde op og smide ud i flasker og dunke. Det er oplagt at diskutere, hvordan stofferne anvendes, og hvordan arbejdet kan gøres mere sikkert.

Alle medarbejdere skal kende indholdet af APB’en og evt. læres op – og anvisningerne skal altid placeres så tæt på brugsstedet som muligt. De skal være lette at finde og lette at forstå.

konsulenter

Henrik K. Pedersen

Strategisk arbejdsmiljø • Øst

Chefkonsulent

3094 2776 · hkp@amcentret.dk
konsulenter

Jasper Eriksen

Strategisk arbejdsmiljø • Vest

Chefkonsulent

3065 5487 · je@amcentret.dk

KONTAKT

Vil du vide mere om arbejdspladsbrugsanvisning – APB? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

TIL ANGREB MOD SKIMMELSVAMP

De har det med at gemme sig bag tapetet, inde i væggen eller på bagsiden af gipsplader, og som regel opdager man dem først, når der breder sig en muggen kælderlugt, eller når medarbejderne føler sig skidt tilpas. Større koncentrationer af visse typer af svampesporer kan medføre symptomer som hovedpine, slimhindeirritation, rødme, træthed og koncentrationsbesvær. Har du mistanke om et angreb, er det en god idé at få foretaget en byggeteknisk undersøgelse.

Audittræning på tværs af landegrænser

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen, som i dette tilfælde bl.a. omfattede HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø, f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold. Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Arbejdsmedicinsk høreundersøgelse

Personer, der udsættes for støj enten i fritiden eller på arbejdet, har en naturligt højere risiko for kronisk hørenedsættelse eller støjskader. Det kan besværliggøre sociale aktiviteter og dagligdagens gøremål og dermed medføre lavere livskvalitet. Men en hørenedsættelse kan i nogle tilfælde også have negativ indflydelse på muligheden for at udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og derfor skal medarbejdere, der i arbejdet eksponeres for støj over 80 dB eller spidsbelastninger over 135 dB, tilbydes en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse.
Share This