ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING – APB

Arbejdspladsbrugsanvisninger er lovpligtige og beskriver, hvordan faremærkede produkter håndteres bedst muligt. De tager afsæt i leverandørens brugsanvisninger, sikkerhedsdatabladene. Der stilles helt specifikke krav til arbejdspladsbrugsanvisningernes indhold.

Indholdet skal centreres om følgende:

  • Sundhedsfarlige egenskaber
  • Håndtering (ventilation, værnemidler, bortskaffelse mm.)
  • Ulykker (spild, førstehjælp, brand)
  • Kemiske oplysninger
  • Miljøforhold

Hvordan I laver arbejdspladsbrugsanvisningerne, bestemmer I selv, men de skal være overskuelige, læsevenlige og anvendelige i det daglige arbejde. Vi anbefaler branchebestemt rådgivning, der ikke efterlader tvivl om, hvordan I skal håndtere jeres kemikalier.

Hans S. Knudsen

Kemiingeniør og underviser

2927 3046

KONTAKT

Vil du vide mere om arbejdspladsbrugsanvisning – APB? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Vær systematisk – ryd op

Arbejdet kan virke uoverskueligt i begyndelsen – især hvis det drejer sig om mange kemikalier og produkter. Et godt råd er at være systematisk og bruge anledningen til at rydde op og smide ud i flasker og dunke. Det er oplagt at diskutere, hvordan stofferne anvendes, og hvordan arbejdet kan gøres mere sikkert.

Alle medarbejdere skal kende indholdet af APB’en og evt. læres op – og anvisningerne skal altid placeres så tæt på brugsstedet som muligt. De skal være lette at finde og lette at forstå.