ATEX- EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER

ATEX er en forkortelse af ATmosphere EXplosive (eksplosive atmosfærer) og handler om sikkerhed for og beskyttelse af arbejdstagere, der kan blive udsat for fare på grund af eksplosiv atmosfære.

Heldigvis er eksplosioner ikke en hyppig årsag til arbejdsulykker, men deres konsekvenser er imidlertid spektakulære og dramatiske, ofte i form af tabte menneskeliv og høje økonomiske omkostninger. Eksplosive atmosfærer forekommer ofte, hvor der arbejdes med blandt andet organiske opløsningsmidler, metalstøv og træstøv.

Henrik K. Pedersen

Kemiingeniør

3094 2776

KONTAKT

Vil du vide mere om eksplosive atmosfærer? Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Eksplosionsfarlige områder klassificeres i zoner på grundlag af hyppighed og varighed af den eksplosive atmosfære. På baggrund af fysisk/kemiske informationer om de forskellige eksplosive emner, ventilation, fysiske forhold foretages der en vurdering, der afdækker, hvilke tiltag der er nødvendige for at undgå eksplosioner.